nhiều loại kết hợp phần cứng và chức năng phần mềm đặc biệt làm cho các công cụ này rất linh hoạt và phù hợp với nhiều ứng dụng điều khiển tiên tiến. Được thiết kế để cung cấp hiệu suất điều khiển vượt trội và cung cấp các giải pháp toàn diện cho nhiều ứng dụng khác nhau như chế biến thực phẩm, kiểm soát hơi nước, điều khiển luồng, thiết bị nghiên cứu, sưởi ấm, yêu cầu kiểm soát nhiệt / kiểm soát nhiệt độ chính xác.
Đầu vào: TC / RTD / Tuyến tính

- Đầu ra: 1 mA + 2 Relay

- Đường dây: 100/240 VAC - 50/60 Hz
     
100% USA Origin GF Vietnam Code: 806-030  
Co 90o (3") DN80 - PVC-SCH80
100% USA Origin GF Vietnam Code: 806-020  
Co 90o (2") DN50 - PVC-SCH80
100% USA Origin GF Vietnam Code: 806-015  
Co 90o (1.1/2") DN40 - PVC-SCH80
100% USA Origin GF Vietnam Code: 806-012  
Co 90o (1.1/4") DN32 - PVC-SCH80
100% USA Origin GF Vietnam Code: 806-005  
Co 90o (1/2") DN25 - PVC-SCH80
100% USA Origin GF Vietnam Code: 801-030  
Tê (3") DN80 - PVC-SCH80
100% USA Origin GF Vietnam Code: 801-020  
Tê (2") DN50 - PVC-SCH80
100% USA Origin GF Vietnam Code: 801-015  
Tê (1.1/2") DN40 - PVC-SCH80
100% USA Origin GF Vietnam Code: 801-012  
Tê (1.1/4") DN32 - PVC-SCH80
100% USA Origin GF Vietnam Code: 801-338  
Reducing Tee (S x S x S) ; Size (3"x3"x2")- PVC-SCH80
100% USA Origin GF Vietnam Code: 801-251  
Reducing Tee (S x S x S) ; Size (2"x2"x1.1/2")- PVC-SCH80
100% USA Origin GF Vietnam Code: 801-250  
Reducing Tee (S x S x S) ; Size (2"x2"x1.1/4")- PVC-SCH80
100% USA Origin GF Vietnam Code: 837-251  
Flush Style Reducer Bushing (SPG x S) ; (2"x1.1/2")- PVC-SCH80
100% USA Origin GF Vietnam Code: 837-250  
Flush Style Reducer Bushing (SPG x S) ; (2"x1.1/4")- PVC-SCH80
100% USA Origin GF Vietnam Code: 837-247  
Flush Style Reducer Bushing (SPG x S) ; (2"x1/2")- PVC-sCh80
100% USA Origin GF Vietnam Code: 838-248  
Flush Style Reducer Bushing (SPG x FPT) ; (2"x3/4")- PVC-SCH80
100% USA Origin GF Vietnam Code: 897-375-020  
Rắc Co (2") DN50 - PVC-SCH80
100% USA Origin GF Vietnam Code: 897-375-015  
Rắc Co (1.1/2") DN40 - PVC-SCH80
100% USA Origin GF Vietnam Code: 897-375-012  
Rắc Co (1.1/4") DN32 - PVC-SCH80
100% USA Origin GF Vietnam Part No.: H0800300PG2000  
Ống (3") DN80-PVC -SCH 80 ; Plain End Pipe - 20 ft lengths
100% USA Origin GF Vietnam Part No.: H0800200PG2000  
Ống (2") DN50-PVC -SCH 80 Plain End Pipe - 20 ft lengths
100% USA Origin GF Vietnam Part No.: H0800150PG2000  
Ống (1.1/2") DN40-PVC -SCH 80 ; Plain End Pipe - 20 ft lengths
100% USA Origin GF Vietnam Part No.: H0800125PG2000  
Ống (1.1/4") DN32-PVC -SCH 80 ; Plain End Pipe - 20 ft lengths
100% USA Origin GF Vietnam Part No.: H0800050PG2000  
Ống (1/2") DN15-PVC -SCH 80 ; Plain End Pipe - 20 ft lengths
100% China Origin ABB Vietnam Model: T2N160 TMD160/1600 FFCL 3P  
Circuit Breaker
100% China Origin ABB Vietnam Model: NL22E*220V DC  
Contactor Relay
100% Germany Origin Noeding Vietnam Type: PM82-0110-330  
DIGITAL PRESSURE GAUGE
100% Japan Origin MACOME Vietnam Model: GS-116  
Guide Sensor
100% Japan Origin MACOME Vietnam Model: SMR-100C  
Spot Mark Reader
100% USA Origin MTS Sensor Vietnam Model: RPS0400MD601A01  
Position sensor; Stroke length: 400 mm
100% Germany Origin Ero Electronic Vietnam Replaced by: P108 CC VH RRC R 4CL  
Temperature Controller (TKS937133000)
100% UK Origin MEDC Vietnam Model: BG3W1NBR  
Breakglass Call Point, IP66 & IP67, Material: GRP, Weatherproof Only, Glass Label (1) - FIRE BREAK GLASS PRESS HERE, Features: None, Cable Entries: 2 x M20 Bottom, Finish: Natural Red
100% UK Origin MEDC Vietnam Model: CU1SB024F06RNN1BN  
Beacon Sounder Combination Unit, IP66 & IP67, Material: GRP,
Certification: ATEX approved, Ex II 2G, Ex de IIB T4, Voltage: 24VDC, Tube Energy: 5 Joule (24VDC Only), Flash Rate: 60FPM, Lens Colour: Red, Labels: None, Options: None, Cable; Entries: 1 x M20, Finish: Natural Black
100% China Origin Baijinyi Vietnam Model: VKL07.12  
Bent Female Connector L=10mm
100% Japan Origin Keyence Vietnam Model: GT2-P12F  
Sensor
100% EU/China Origin ABB Vietnam Model: S202M-C4UC  
Miniature Circuit Breaker
100% EU/China Origin ABB Vietnam Replaced by: S202M-C4DC  
Miniature Circuit Breaker (S282UC-C4)
100% Japan Origin Towa Seiden Vietnam Model: HL-400H (HL-400H-L-100mm)  
Rotary paddle level switch ; Power supply: AC100/ 110V or AC200/220; Paddle size: W-35x80mm
Contact output: 1C SPDT (250V 5A)
100% USA Origin Setra Vietnam Model: 2671-050LB-11-G1-FD  
Very Low Differential Pressure Transducer
100% Korea Origin Fine Suntronix Vietnam Model: FDR15-24  
Power Supply
100% Israel Origin Unitronics Vietnam Model: V700-T20BJ  
V700-T20BJ COLOR OPLC,7",TOUCH
100% Israel Origin Unitronics Vietnam Model: V200-18-E46B  
IO MODULE,ISO 18/17I/O,9ANA,2AO
100% Germany Origin Ebm-Papst Vietnam Model: R3G500-RA25-01  
FAN
100% Germany Origin IFM Vietnam Replaced by: PN7093  
(PN7003) PN-025-RER14-QFRKG/US/    /V
100% Germany Origin IFM Vietnam Code: II5697  
IIB2010-ARKG/UP
100% Germany Origin IFM Vietnam Replaced by: TR7439  
(TR7432) TR-000KDBM12-QFPKG/US/
100% US/EU Origin Honeywell Vietnam Model: SZR-MY4-N1-AC220V  
4PDT 220 Vac LED Honeywell General Purpose Relays
100% Germany Origin Balluff Vietnam BIL0001 is no more valid and replaced by ordering code: BIL0006  
BIL EMD0-T060A-01-S75 Magnetoinductive Sensors