Đế kiểm tra đo lực TSF là lý tưởng để thử nghiệm lò xo, thử nghiệm phá hoại, kiểm tra tính toàn vẹn sản phẩm và các ứng dụng khác yêu cầu lực đẩy hoặc kéo lên đến 1.000 lbF (5 kN).

Đứng có một bánh xe tay lớn gắn bên đòi hỏi nỗ lực tối thiểu của người dùng và cột 3 "x 3" cứng nhắc. Một bề mặt tải thép có thể tháo rời với các lỗ ren để cố định và kẹp gắn thêm sự linh hoạt cho nhiều ứng dụng thử nghiệm, và một cơ sở kim loại rắn chứa một túi lưu trữ và lỗ để lắp đặt băng ghế dự bị. Có sẵn theo hướng dọc và ngang.
   
100% USA Origin Mark-10 Vietnam Model: TSF
Test stand
100% USA Origin Mark-10 Vietnam Model: TSF001
Digital travel display
100% USA Origin Mark-10 Vietnam Model: M5-1000E
Force gauge
100% USA Origin Mark-10 Vietnam Model: G1009
Compression plate