Được thiết kế để phân biệt giữa thất bại tổng và rò rỉ bụi
từ các hệ thống lọc lỗi / lỗi bao gồm bộ lọc túi
• Lựa chọn các tính năng và tùy chọn nâng cao để cải thiện chức năng
• Hỗ trợ cấu hình đơn giản và linh hoạt thông qua bàn phím / màn hình hoặc phần mềm PC từ xa
• Cải thiện hiệu suất so với các mô hình trước đó
Lọc Rò rỉ
Theo dõi bằng
tùy chọn được thêm
tùy chọn giá trị
  Bụi bặm
  Lọc Rò rỉ