774318-pnoz-x3-230vac-24vdc-3n-o-1n-c-1so-774318-pilz-viet-nam-relay-pilz-noz-emergency-stop-relay-pilz.png

774318 Pilz Viet Nam, Relay Pilz Noz, Emergency Stop Relay Pilz, Công tắc an toàn Pilz, Đại lý Pilz Việt Nam, Rơ le Pilz

Mark 10. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Mark 10

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

774318
PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

774300
PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

774585
PZE X4 24VDC 4n/o

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

773100
PNOZ m1p base unit

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

773731
PNOZ mc9p Profinet IO

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

787949
PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

787587
PZE X4.1P C 24VDC 4n/o

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia