bo-dieu-khien-tich-hop-powerful-plc-controller-built-in-hmi.png

Đại lý phân phối chính thức Hãng Unitronics tại Việt Nam - Unitronics Vietnam - ANS Vietnam

Snap-in I/O
Modules
Digital (isolated) 1  HSC/Shaft-encoder1 Analog Temperature
Measurement
Transistor (isolated)2 PWM/HSO2 Relay Analog Operating 
Voltage
V200-18-E1B 16 
pnp/npn
2
10kHz 32-bit

0-10 V, 0-20mA, 4-20mA
10-bit
None 4
pnp/npn

pnp 0.5kHz
npn 50kHz
10 None 24VDC
V200-18-E2B 16
pnp/npn
2
10kHz 32-bit

0-10 V, 0-20mA, 4-20mA
10-bit
None 4
pnp/npn

pnp 0.5kHz
npn 50kHz
10
0-10 V,0-20mA,4-20mA
12-bit
24VDC
V200-18-E3XB 18
pnp/npn
2
10kHz 32-bit
4 (Isolated)
Thermocouple, PT100, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA
14-bit
2
pnp/npn

pnp 0.5kHz
npn 50kHz
15 4 (Isolated) 
0-10 V, 4-20mA
12-bit
24VDC
V200-18-E4XB 18
pnp/npn
2
10kHz 32-bit
4 (Isolated)
Thermocouple, PT100, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA
14-bit
15 
pnp 
2
npn/pnp

pnp 0.5kHz
npn 50kHz
None 4 (Isolated) 
0-10 V, 4-20mA
12-bit
24VDC
V200-18-E5B 18
pnp/npn
2
10kHz 32-bit

0-10 V,0-20mA,
4-20mA
10-bit
None 15 
pnp 
2
npn/pnp

pnp 0.5kHz
npn 50kHz
None None 24VDC
V200-18-E6B 18
pnp/npn
2
10kHz 32-bit
2
Thermocouple, PT100, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA
14-bit 
3
0-10V, 0-20mA, 4-20mA
10-bit
2
pnp/npn

pnp 0.5kHz
npn 50kHz
15 2 (Isolated) 
0-10 V, 4-20mA
12-bit
24VDC
V200-18-E46B3 18
pnp/npn
2
10kHz 32-bit

0-10 V,0-20mA,4-20mA
14-bit

0-10 V,0-20mA,4-20mA
10-bit
None 2
pnp/npn

pnp 0.5kHz
npn 100kHz
15 2 (Isolated) 
0-10 V, 4-20mA
12-bit
24VDC
V200-18-E62B3 30
pnp/npn
2
50kHz 32-bit

0-10 V,0-20mA,4-20mA
10-bit
None 28
pnp
2
npn/pnp

pnp 0.5kHz
npn 100kHz
None None 24VDC

Bộ điều khiển PLC tiên tiến với bảng điều khiển cảm ứng đồ họa tích hợp. Snap in I/O modules để tạo đơn vị tất cả trong một; mở rộng lên tới 316 I / O

 

List Code :

Vision   Unitronics Vietnam
V1210 Series, V1040, V700, V570, V560 and V200 Unitronics Vietnam
PLC and Graphic HMI Unitronics Vietnam
V1210-T20BJ V1210 COLOR OPLC,12.1",TOUCH,NoB Unitronics Vietnam
V1040-T20B 10.4" Color Touchscreen,  TFT (800X600), CAN, 2 RS232/485 Unitronics Vietnam
V700-T20BJ V700-T20BJ COLOR OPLC,7",TOUCH Unitronics Vietnam
V570-57-T34 5.7" Color Touchscreen, TFT (320X240), CAN, 2 RS232/484, with 12 Digital Inputs, 2 Current Analog Inputs, 16 Transistor Outputs (HE10 I/O connectors) Unitronics Vietnam
V570-57-T20B 5.7" Color Touchscreen, TFT (320X240), CAN, 2 RS232/484 Unitronics Vietnam
V560-T25B 5.7" Color Touchscreen, TFT (320X240), CAN, 2 RS232/484 Unitronics Vietnam
V530-53-B20B 5.7" Touchscreen (320X240), CAN, 1 RS234, 1 RS232/485 Unitronics Vietnam
V290-19-B20B 5.7" Touchscreen (320X240), CAN, 2 RS233 Unitronics Vietnam
V280-18-B20B 4.7" Touchscreen (320X240) + keyboard, CAN, 2 RS232 Unitronics Vietnam
V230-13-B20B GRAPHIC 128X64, CAN, 2 RS232 Unitronics Vietnam
Snap-in I/O modules Unitronics Vietnam
V200-18-E1B 16 Digital Inputs, 10 Relay Outputs, 4 Transistor Outputs, 3 Analog Inputs Unitronics Vietnam
V200-18-E2B 16 Digital Inputs, 10 Relay Outputs, 4 Transistor Outputs, 2 Analog Inputs, 2 Analog Outputs Unitronics Vietnam
V200-18-E3XB 18 Digital Inputs, 15 Relay Outputs, 2 Transistor Outputs, 4 Isolated Analog/ Thermocouple/ PT100 Inputs, 4 Analog Outputs Unitronics Vietnam
V200-18-E4XB 18 Isolated Digital Inputs, 17 Transistor Outputs, 4 Isolated Analog/ Thermocouple/ PT100 Inputs, 4 Isolated Analog Outputs Unitronics Vietnam
V200-18-E5B 18 Digital Inputs, 17 Transistor Outputs,  3 Analog Inputs Unitronics Vietnam
V200-18-E6B 18 Digital Inputs, 15 Relay Outputs, 2 Transistor Outputs, 3 Analog Inputs, 2 Analog/ Thermocouple/ PT100 Inputs, 2 Analog Outputs Unitronics Vietnam
V200-18-E46B IO MODULE,ISO 18/17I/O,9ANA,2AO Unitronics Vietnam
V200-18-E62B 30 isolated digital inputs configurable to type pnp/npn (source/sink),includes 2 shaft encoder inputs.28 isolated pnp outputs, 2 isolated pnp/npn (source/sink) transistor outputs, includes, 2 high-speed outputs, 2 analog inputs. Unitronics Vietnam
Additional communication ports Unitronics Vietnam
V200-19-RS4 1 RS485 port Unitronics Vietnam
V200-19-ET2 1 Ethernet port Unitronics Vietnam
V200-19-RS4-X 1 RS232/RS485 (Isolated) Unitronics Vietnam
V430 Series PLC/Color Touchscreen HMI (4.3" display) Unitronics Vietnam
V430-J-B1 Flat Front
24VDC, no on-board I/Os, can be connected to expansion modules, RS232/RS485
Unitronics Vietnam
V430-J-R34 Flat Front
24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Relay Outputs, RS232/RS485
Unitronics Vietnam
V430-J-RA22 Flat Front
24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 8 Relay Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/RS485
Unitronics Vietnam
V430-J-RH2 Flat Front
24VDC, 10 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 6 Relay Outputs, RS232/RS485
Unitronics Vietnam
V430-J-RH6 Flat Front
24VDC, 6 Digital Inputs, 2 Digital/Analog (current/voltage) Inputs, 4 Analog (current), 6 Relay Outputs, RS232/485
Unitronics Vietnam
V430-J-T2 Flat Front
24VDC, 10 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Transistor Outputs, RS232/RS485
Unitronics Vietnam
V430-J-T38 Flat Front
24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 16 Transistor Outputs, RS232/RS485
Unitronics Vietnam
V430-J-TA24 Flat Front
24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 10 Transistor Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/RS485
Unitronics Vietnam
V430-J-TR34 Flat Front
24VDC, 17 Digital inputs, 3 HSC with up to 200kHz,2 Analog/ Digital inputs, 8 Relay outputs,  4 npn- HSO- 5Hz-200kHz ( 3 PTO),RS232/RS485.  
Unitronics Vietnam
V430-J-TRA22 Flat Front
24VDC, 5 Digital inputs, 1 Digital/ HSC, 2 Analog/ Digital inputs, 2 PT100/ Thermocouple or 4 Digital inputs, 4 Relay outputs, 4 npn- HSO- 5Hz-200kHz ( 2 PTO), 2 Analog outputs, RS232/RS485. 
Unitronics Vietnam
Additional communication ports Unitronics Vietnam
V100-17-CAN 1 CANbus port (Isolated) Unitronics Vietnam
V100-S-CAN 1 CANbus port (Isolated) Operating temperature -30⁰ to 60⁰ Unitronics Vietnam
V100-17-ET2 1 Ethernet port Unitronics Vietnam
V100-S-ET2 MODULE,ETHERNET FOR V130/V350,WT Unitronics Vietnam
V100-17-PB1 MODULE,PROFIBUS FOR V130/350 Unitronics Vietnam
V100-17-RS4 1 RS232/RS485 port Unitronics Vietnam
V100-17-RS4X 1 RS232/RS485 port (Isolated) Unitronics Vietnam
* Each V130 unit can be installed with 1 additional CANbus port, plus 1 of the following COM ports- Ethernet, RS232/485, or RS232/485 (isolated). Unitronics Vietnam
V130-33-SL1 Extra keypad slide set (blank) for V130                                    (in V350 an extra slide is included in the product package) Unitronics Vietnam
SM35-J-R20 SM35-J,OPLC,3.5",12/8 I/O,2A,1HS Unitronics Vietnam
SM35-J-RA22  SM35-J-RA22,3.5",12/8 IO Unitronics Vietnam
SM35-J-T20 SM35-J,OPLC,3.5",12/8 I/O,2A,3HS Unitronics Vietnam
SM35-J-TA22 SM35-J-TA22,3.5",12/8 I/O,2A,3HS Unitronics Vietnam
SM43-J-R20 SM43-J,OPLC,4.3",12/8 I/O,2A,3HS Unitronics Vietnam
SM43-J-RA22 SM43-J-RA22,4.3",12/8 IO Unitronics Vietnam
SM43-J-T20 SM43-J,OPLC,4.3",12/8 I/O,2A,1HS Unitronics Vietnam
SM43-J-TA22 SM43-TA22,4.3",12/8 I/O,2A,3HS Unitronics Vietnam
SM70-J-R20 SM70-J-R20,7.0",12/8 I/O,2A,EMC Unitronics Vietnam
SM70-J-RA22 SM70-J-RA22,7.0",12/8 I/O,2A Unitronics Vietnam
SM70-J-T20 SM70-J-T20,7.0",12/8 I/O,2A,EMC Unitronics Vietnam
SM70-J-TA22 SM70-J-TA22,7.0",12/8 I/O,2A

 

Qúy khách có nhu cầu vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và giá tốt nhất:

Đặng Văn Hương I Huong Mr. I
=========================
I cellphone I  +84 984.359.334
I email I          huong@ansgroup.asia
I skype I          live:huong_237

Balluff Vietnam| Baumuller Vietnam | NSD Group Vietnam | | Keller MSR Vietnam | Yotta Control Vietnam | Crouzet Vietnam | MTS Sensor Vietnam | Endress Hauser (E+H)  Vietnam | B&K Vibro Vietnam | BEI sensors Vietnam | Bernstein Vietnam | Agr Vietnam | Brooks Instrument Vietnam | Celduc Vietnam | Canneed Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Metrix Vietnam |  CSF Vietnam |Dold Vietnam | Deesys Vietnam | E Instruments Vietnam | EGE Elektronik Vietnam| Elco Vietnam |  | Electro Sensors Vietnam | Ero Electronic Vietnam |Fine Suntronix Vietnam | FMS Vietnam | Greisinger Vietnam Electronic Vietnam | Hans-Schmidt Vietnam | HMS - Anybus - Netbiter Vietnam | Hohner Vietnam | Honsberg Vietnam | IMR Vietnam | Jenco Vietnam | Keller MSR Vietnam | Kuebler Vietnam | Mark-10 Vietnam | Moxa Vietnam| Matsui MFG Vietnam | Meister Vietnam | Minilec  Vietnam | Microsens Vietnam | Microsonic Vietnam | Moog Vietnam | Noeding Vietnam | Novotechnic Vietnam | Pilz Vietnam | Raytek Vietnam | Rayteck Vietnam | Raytec Vietnam | ReeR Vietnam | RMF Vietnam | Rotronic Vietnam | Shinko technos Vietnam | Showa Giken Vietnam | Smart Measurement Vietnam | SPG Motor Vietnam | Status Vietnam | STS sensor Vietnam | Takuwa Vietnam | Tokyokeiki Vietnam |Tomoe Vietnam| Tecsis Vietnam | Tempsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Unipulse Vietnam | Univer Vietnam | Valbia Vietnam | Watlow Vietnam | Wise control Vietnam | Pora Vietnam|