dieu-khien-luc-cang-pr-dtc-2200.png

bộ điều khiển căng thẳng bằng tay điều khiển phanh bột và ly hợp bột