inside-diameter-tapes-bang-ben-trong-duong-kinh.png
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  P01ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  P02ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  P1ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  P1SPID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  P2ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  P2SPID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  P3ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  P3SPID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  P4ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  P5ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  P6ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  P7ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  P8ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  P9ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  P10ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  P11ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  P12ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  PM0ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  PM02ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  PM03ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  PM1ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  PM1SPID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  PM2ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  PM2SPID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  PM3ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  PM3SPID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  PM4ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  PM5ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  PM6ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  PM7ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  PM8ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  PM9ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  PM10ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  PM11ID    
  Inside Diameter 1095 Spring Steel  PM12ID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel P01SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel P02SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel P1SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel P1SPSSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel P2SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel P2SPSSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel P3SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel P3SPSSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel P4SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel P5SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel P6SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel P7SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel P8SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel P9SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel P10SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel P11SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel P12SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel PM0SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel PM02SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel PM03SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel PM1SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel PM1SPSSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel PM2SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel PM2SPSSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel PM3SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel PM3SPSSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel PM4SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel PM5SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel PM6SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel PM7SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel PM8SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel PM9SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel PM10SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel PM11SSID    
  Inside Diameter 716 Stainless Steel PM12SSID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read P01EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read P02EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read P1EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read P1SPEZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read P2EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read P2SPEZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read P3EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read P3SPEZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read P4EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read P5EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read P6EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read P7EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read P8EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read P9EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read P10EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read P11EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read P12EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read PM0EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read PM02EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read PM03EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read PM1EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read PM1SPEZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read PM2EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read PM2SPEZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read PM3EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read PM3SPEZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read PM4EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read PM5EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read PM6EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read PM7EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read PM8EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read PM9EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read PM10EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read PM11EZID    
  Inside Diameter Blue Easy to Read PM12EZID    
  Inside Diameter White Easy to Read P01WSSID    
  Inside Diameter White Easy to Read P02WSSID    
  Inside Diameter White Easy to Read P1WEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read P1SPWEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read P2WEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read P2SPWEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read P3WEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read P3SPWEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read P4WEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read P5WEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read P6WEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read P7WEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read P8WEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read P9WEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read P10WEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read P11WEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read P12WEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read PM0WEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read PM02WEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read PM03WEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read PM1WEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read PM1SPWEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read PM2WEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read PM2SPWEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read PM3WEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read PM3SPWEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read PM4WEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read PM5WEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read PM6WEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read PM7WEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read PM8WEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read PM9WEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read PM10WEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read PM11WEZID    
  Inside Diameter White Easy to Read PM12WEZID    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT1    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT2    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT3    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM03    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM1    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM2    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM3    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT1SP    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT2SP    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT3SP    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT4    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT5    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT6    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM1SP    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM2SP    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM3SP    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM4    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM5    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM6    
  Inside Diameter O-Ring Tapes       
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT1EZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT2EZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT3EZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM03EZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM1EZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM2EZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM3EZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT1SPEZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT2SPEZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT3SPEZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT4EZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT5EZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT6EZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM1SPEZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM2SPEZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM3SPEZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM4EZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM5EZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM6EZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT1SS    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT2SS    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT3SS    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM03SS    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM1SS    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM2SS    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM3SS    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT1SPSS    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT2SPSS    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT3SPSS    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT4SS    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT5SS    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT6SS    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM1SPSS    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM2SPSS    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM3SPSS    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM4SS    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM5SS    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM6SS    
  Inside Diameter O-Ring Tapes       
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT1WEZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT2WEZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT3WEZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM03WEZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM1WEZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM2WEZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM3WEZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT1SPWEZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT2SPWEZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT3SPWEZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT4WEZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT5WEZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RT6WEZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM1SPWEZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM2SPWEZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM3SPWEZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM4WEZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM5WEZ    
  Inside Diameter O-Ring Tapes  RTM6WEZ    

 

Quý Khách có nhu cầu xin liên hệ :

Mr. Nguyễn Phúc Thiên 
Nhân viên Kinh doanh I
====================
cellphone I : 0928197780
                      
email I      :  phucthien@ansgroup.asia  

website I  : http://thietbitudong.ansvietnam.com

Online contact==================================

Skype: live:phucthien_2

ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)

I add I  D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam

 

 

Băng keo chính xác bên trong

Băng đường kính chính xác của chúng tôi được sản xuất theo tiêu chuẩn chính xác trong các thiết bị được kiểm soát nhiệt độ ở 68 ° F (20 ° C). Các dòng và chữ số trên băng tiêu chuẩn của chúng tôi được khắc và axit khắc trên bề mặt đất. Các băng có các bài đọc cố định không yêu cầu điều chỉnh định kỳ. 

Tiêu chuẩn của chúng tôi Imperial băng (inch) đọc đến 0,001 "đường kính với độ chính xác ± 0,001" lên đến 144 inch. 

Băng số liệu tiêu chuẩn của chúng tôi (mm) đọc đường kính 0,01mm với độ chính xác ± 0,03 mm đến 3,600 mm. 

Mỗi băng đo chính xác thương hiệu của Pi Tape được cung cấp cùng với Báo cáo hiệu chuẩn có thể theo dõi cho Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia và tất cả các hiệu chuẩn được thực hiện theo ANSI / NCSL Z540-1-1994, ISO / IEC 17025, ISO 10012-1, MIL -STD 45662A và 10CFR, phần 21.

Pi Tape® - băng đo đường kính chính xác ban đầu.


Băng keo chính xác bên trong đường kính từ băng Pi

 

 

 

Băng chuyền O-Ring có đường kính bên trong chính xác 

Được thiết kế đặc biệt để đạt được các phép đo đường kính bên trong chính xác, nhanh chóng của O-Ring và các bộ phận có thành phần mềm khác. 

Độ phân giải là ± 0,001 "(± 0,01mm) với độ chính xác ± 0,003" (± .09mm) trên dải băng tiêu chuẩn lên tới 36 "(900mm). 

Băng keo bắt đầu từ 36" -72 "(900-1800mm) và dải băng rộng mở rộng (băng dài trên 12 "/ 300mm phạm vi có thể sử dụng) có độ phân giải 0,001" (0,01mm) với độ chính xác là 0,005 "(.14mm). 

Độ dày cho (1/4 "X 1/2") Đồng hồ mùa xuân, màu xanh hoặc trắng dễ dàng 0,005 ". Đối với thép không gỉ .006". 

Kích thước đặc biệt, chiều rộng và băng lớn hơn được cung cấp theo yêu cầu.