integrated-plc-hmi-unitronics-vietnam-plc-tich-hop-hmi.png

PLC tích hợp HMI

Integrated PLC HMI(PLC tích hợp HMI)

Hãng Unitronics. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn – ANS VietNam

Với các dòng sản phẩm PLC tích hợp HMI mới nhất của hãng Unitronics mang lại có những đặc tính hiệu quả hơn:

Tiện lợi hơn trước nay rất nhiều 2 trong 1 khi PLC tích hợp HMI

Chương trình lập trình phổ thông dễ dàng với Ladder, có thể xuất ra màn hình HMI 1 cách nhanh chóng

Dễ dàng giao tiếp với các thiết bị ngoài

Giảm thiểu việc đi dây

Tiết kiệm diện tích

Bộ xử lý mạnh đáp ứng nhanh với một lượng chương trình lớn và phức tạp 

Và cũng tùy loại mà thông số kĩ thuật sẽ khác nhau và được nói rõ hơn ở dưới đây:

  • UniStream: 

PLC tích hợp HMI Unistream

Hmi tích hợp PLC Unistream

Main Features:

I/O options include digital, analog, high-speed, temperature & weight measurement

Expand up to 2,048 I/Os

Ports: Ethernet, CANbus, USB host & device Audio, additional COM modules for RS232/RS485

Communication: Ethernet IP, Web server, e-mail & SMS, GPRS, TCP/IP, MODBUS, CANopen, UniCAN, BACnet and M-Bus via gateway

Advanced COM support: Webserver, SMS & email, GPRS modem, SNMP, FTP, SQL

Remote Access via VNC

Media support: .pdf, Video, RTSP, Audio Jack

size: 5", 7", 10.4", 15.6"

  • Vision:

Hmi tích hợp PLC Vision

Main Features:

I/O options include digital, analog, high-speed, temperature & weight measurement

Expand up to 1,000 I/Os

Ports: Ethernet, CANbus, USB programming, RS232/RS485

Communication: TCP/IP, MODBUS, CANopen, UniCAN, BACnet and M-Bus via gateway

Advanced COM support: Web server, SMS & email, GPRS/GSM, SNMP

Size: 12.1", 10.4", 7", 5.7", 5.6", 5.3", 4.3",...

  • Samba:

Hmi tích hợp PLC Samba

Main Features:

I/O options include digital, analog, high-speed and temperature

Ports: RS232 for 3.5″ model, USB for 4.3″ & 7″

Communication: TCP/IP, MODBUS, CANopen, UniCAN, BACnet

Size: 3.5", 4.3", 7"

Hmi tích hợp PLC Jazz and M91

Main features:

I/O options include digital, analog, high-speed, temperature & weight measurement*

Ports: RS232/RS485*

Communication: MODBUS, CANbus*

Advanced COM support: SMS via GSM

Advanced COM support: SMS & email, GPRS/GSM

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 01698991575

Gmail: hai@ansgroup.asia