level-switch-1.png

HR-30V-3F Level switch, Level switch HR-30V-3F Hitrol Vietnam, Công tắc mức HR-30V-3F, Đại lý Hitrol Việt Nam​

Hitrol. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Hitrol

HR-30V-3F
Type: Float; Installation: Top Mounting; Contact Rating: AC 250V, 1A & DC 24V, 0.5A; Wetted Part Material: PVC (Guide Pipe:
316LSS+PVC); Max. Pressure / Temperature : 0.5kgs/cm2 / 60deg.C
Mounting Size & Material : 100A JIS 10K FF (20T) & PVC
Head Material : AL.C; Measuring Length : See Below Chart
Output Signal : 3-SPST; Conduit Connection : PF 3/4"(F)

HR-30V-3F, L:1000

Level switch for NaOH 31% and HCL 31%, 3-SPST, flange size 4', PVC

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia