m5-1000e-force-gauge-mark-10-viet-nam-m5-1000e-mark-10-viet-nam-force-gauge-m5-1000e.png

M5-1000E Force gauge Mark 10 Viet Nam, M5-1000E Mark 10 Viet Nam, Force gauge M5-1000E

Mark 10. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Mark 10

100% USA Origin Mark-10 Vietnam Model: TSF
Test stand
100% USA Origin Mark-10 Vietnam Model: TSF001
Digital travel display
100% USA Origin Mark-10 Vietnam Model: M5-1000E
Force gauge
100% USA Origin Mark-10 Vietnam Model: G1009
Compression plate

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia