pressure-transmitter-8000104-festo-viet-nam-sptw-p10r-g14-a-m12-pressure-transmitter-festo-dai-ly-viet-nam.png

Pressure Transmitter 8000104 Festo Viet Nam, SPTW-P10R-G14-A-M12 Pressure Transmitter Festo, Festo Đại lý Việt Nam

Festo. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Festo

100% Europe/China Origin

Festo Vietnam

Model: SPTW-P10R-G14-A-M12
Pressure Transmitter Part No:  8000104

100% Europe/China Origin

Festo Vietnam

Model: MPPES-3-1/8-6-420
Proportional pressure regulators Part No:  187353

100% Europe/China Origin

Festo Vietnam

Complete Model: CPE14-M1BH-3GL-1/8
Solenoid Valve Seri no: 196929

100% Europe/China Origin

Festo Vietnam

Model: CPV10-M1H-5LS-M7
Solenoid Valve Part No: 161414

100% Europe/China Origin

Festo Vietnam

Model: CPV10-M1H-2X3-GLS-M7
Solenoid Valve Part No: 161416

100% Europe/China Origin

Festo Vietnam

Model: 10P-10-5D-IC-N-V-5M
Valve Terminal Part No: 18200

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia