rotary-paddle-type-level-switch-hl-400h-towa-seiden-towa-seiden-dai-ly-viet-nam.png

Rotary paddle type level switch HL-400H Towa Seiden, Towa Seiden Đại Lý Việt Nam.

Towa Seiden Vietnam​. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam.

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Towa Seiden.

Model: HL-400H (L – 135mm)

Rotary paddle type level switch; Power Supply: AC100/110V or AC200/220V ; Paddle Size: W-35x80mm

Contact Output: 1C SPDT (250V 5A); Temperature: MAX100°C

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia