thiet-bi-do-do-am-va-nhiet-do-hmt310-vaisala-vietnam.png

Dùng cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi
Dòng Vaisala HUMICAP® HMT310 dành cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi thiết kế sản phẩm nhỏ gọn là thiết yếu. Dòng HMT310 có một số tùy chọn thăm dò cho các nhu cầu ứng dụng khác nhau và độ ổn định tuyệt vời của phép đo. Nó rất dễ dàng để tích hợp, kích thước nhỏ và không nhạy cảm với bụi và hầu hết các hóa chất.