thiet-bi-do-do-rung-metrix-mechanical-vibration-switch.png

Đại lý phân phối Hãng Metrix tại Việt Nam - Metrix Vietnam - ANS Vietnam - Đại lý Metrix Metrix Vietnam


Công tắc rung động cơ học 5550-121-210 Metrix cung cấp bảo vệ rung cho máy móc tốc độ thấp đến trung bình, cơ chế nhạy cảm quán tính kích hoạt công tắc hành động nhanh với đầu ra SPDT nếu rung động vượt quá điểm đặt có thể điều chỉnh được.

Mechanical Vibration Switch; Hazard Rating - UL, cUL Explosion Proof, Grp C & D (B=1 or 2); Contacts – DPDT; Full Scale Range - 5 g

Reset Coil & Start Up Delay - 230 VAC, 50/60 HZ, 1.8 AMP

Wiring Entry/Mounting Plate - 3/4 NPT; METRIX 5173 / 5175

Environmntal Rating - NEMA 4, IP 66, CE

List Code :

Metrix Vietnam

Code: ST5484E-121-133-00

Metrix Vietnam

Vibra-Check 

Code: VM3800

METRIX Vietnam

Correct: SV6300-011 

(SV6300A-011)

METRIX Vietnam

Code: SV6300A-011

METRIX Vietnam

Code: 8978-211-0050

METRIX Vietnam

Code: 7295-002

METRIX Vietnam

Code: 8200-001

METRIX Vietnam

Code: 5534-732-0-00-100S 

(5534-732-0-00-100-S(0-20mm/s RMS))

Metrix Vietnam

Code: SA6200A-211

Metrix Vietnam

“METRIX”HIGH TEMPERATURE ACCELEROMETER 

MODEL: SA6350-4-050-6-000-0

Metrix Vietnam

“METRIX”VIBRATION TRANSMITTER 

MODEL: 5484C-123 

Note: Please confirm

Metrix Vietnam

“METRIX”TRANSMITTER 

MODEL: TXA-725-00

Metrix Vietnam

“METRIX”VIBRATION TRANSMITTER NON-CONTACT 

MODEL: 5465E-103 

Note: Please confirm

Metrix Vietnam

“METRIX”RECEIVER 

MODEL: TXR-725-05

Metrix Vietnam

“METRIX”VIBRATION TRANSMITTER 

MODEL: ST5484E-121-020-00

Metrix Vietnam

Replaced by: 5550-423-040 

(5550-323-04)

Metrix Vietnam

Code: 5550-423-041

Metrix Vietnam

"TRANSMITTER, VIBRATION, METRIX INSTRUMENT CO, 

ST5484E-151-534-22 , 1 IPS TRUE RMS, 2 PIN MIL 

STYLE, I.S. ATEX. 303SS HOUSING 10 X 1.25 12 STUD, 

10 HZ HIGH PASS FILTER, 1000 LOW PASS FILTER"

Metrix Vietnam

Mech Switch MW 5550-411-361 

MW 5550: 5550-ABC-DEF Mechanical Vibration Switch (Base Model) 

A: Hazard Rating - ATEX, IECEx Flame Proof, Ex d IIB H2, T6 (B=1 or 2) 

B: Contacts – SPDT 

C: Full Scale Range - 5 g 

D: Reset Coil & Start Up Delay - 24 VDC, 3.0A - 10g / 2.5A - 5g / 1.2A - 2g (If C=2, unit may not be mounted horizontally)

E: Wiring Entry/Mounting Plate - M20 X 1.5; METRIX 5173 / 5175 

F: Environmntal Rating - NEMA 4X, IP 66, CE 

(5550-411 -361)

Metrix Vietnam

Seismic ST 5484E-121 -032-00 (ST5484E-121 -032-00) 

ST5484E-AAA-BCD-EF IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model) 

A: Full Scale Range - 1.0 ips (25.4mm/SEC), pk 

B: Mounting Stud - INTEGRAL 1/4" NPT STUD MOUNT, 303 SST 

C: Hazard Rating - ATEX, Ex ia IIC, T4, Intrinsically Safe 

D: Connection - 4-20mA, 2 Pin Terminal Block 

E: High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard 

F: Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard

Metrix Vietnam

Seismic ST 5484E-121 -132-00 (ST5484E-121 -132-00) 

ST5484E-AAA-BCD-EF IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model) 

A: Full Scale Range - 1.0 ips (25.4mm/SEC), pk 

B: B: Mounting Stud - INTEGRAL 1/2" NPT STUD MOUNT, 303 SST 

C: Hazard Rating - ATEX, Ex ia IIC, T4, Intrinsically Safe 

D: Connection - 4-20mA, 2 Pin Terminal Block 

E: High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard 

F: Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard

Metrix Vietnam

Vibration transmitter 

Model: ST5484E-152-420-30 

Seismic ST5484E-AAA-BCD-EF IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model) 

152 : Full Scale Range - 0.5 ips (12.7mm/SEC), RMS 

4: Mounting Stud - M8 X 1.0 -12 STUD MOUNT, 303 SST 

2: Hazard Rating - CSA, NRTL/C, Class 1, p 1, Grps B, C & D, Class 2, p 1, Grps E, F & G 

0: Connection - 4-20 mA Flying Leads (C=1 or 2) 

3: High Pass Filter - 20 Hz 

0: Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard

Metrix Vietnam

Vibration transmitter 

Model: ST5484E-152-120-30 

Seismic ST5484E-AAA-BCD-EF IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model) 

152 : Full Scale Range - 0.5 ips (12.7mm/SEC), RMS 

1: Mounting Stud - INTEGRAL 1/2" NPT STUD MOUNT, 303 SST 

2: Hazard Rating - CSA, NRTL/C, Class 1, p 1, Grps B, C & D, Class 2, p 1, Grps E, F & G 

0: Connection - 4-20 mA Flying Leads (C=1 or 2) 

3: High Pass Filter - 20 Hz 

0: Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard

Metrix Vietnam

Correct: SW 440SR-2000-0100 

Elec Switch SW 440SR…0*…. 

SW 440SR: Single Trip /Analog Signal Output (*Note: 440SR always a single Shutdown) 

2: Analog Signal Output - 4-20 mA, absolute 

0: Scale - .1 to 1.5 in/sec 

00: Shutdown and Alarm Circuit - Triac 5A standard for heavy AC loads, no alarm relay 

0: Enclosure - Standard, CSA, Class I, p 2, Grps B-D* (440) (*Note: Except on 440 Series for mechanical relays, external transducers and BNC connectors) 

1: Input Power - 230 VAC 50/60 

0: Lockout Function – None 

0: Transducer - Internal transducer 

(440SR-2000-0100)

Metrix Vietnam

Code: ST5484E-121-133-00

Metrix Vietnam

Vibra-Check 

Code: VM3800

METRIX Vietnam

Correct: SV6300-011 

(SV6300A-011)

METRIX Vietnam

Code: SV6300A-011

METRIX Vietnam

Code: 8978-211-0050

METRIX Vietnam

Code: 7295-002

METRIX Vietnam

Code: 8200-001

METRIX Vietnam

Code: 5534-732-0-00-100S 

(5534-732-0-00-100-S(0-20mm/s RMS))

Metrix Vietnam

Code: SA6200A-211

Metrix Vietnam

“METRIX”HIGH TEMPERATURE ACCELEROMETER 

MODEL: SA6350-4-050-6-000-0

Metrix Vietnam

“METRIX”VIBRATION TRANSMITTER 

MODEL: 5484C-123 

Note: Please confirm

Metrix Vietnam

“METRIX”TRANSMITTER 

MODEL: TXA-725-00

Metrix Vietnam

“METRIX”VIBRATION TRANSMITTER NON-CONTACT 

MODEL: 5465E-103 

Note: Please confirm

Metrix Vietnam

“METRIX”RECEIVER 

MODEL: TXR-725-05

Metrix Vietnam

“METRIX”VIBRATION TRANSMITTER 

MODEL: ST5484E-121-020-00

Metrix Vietnam

Replaced by: 5550-423-040 

(5550-323-04)

Metrix Vietnam

Code: 5550-423-041

Metrix Vietnam

"TRANSMITTER, VIBRATION, METRIX INSTRUMENT CO, 

ST5484E-151-534-22 , 1 IPS TRUE RMS, 2 PIN MIL 

STYLE, I.S. ATEX. 303SS HOUSING 10 X 1.25 12 STUD, 

10 HZ HIGH PASS FILTER, 1000 LOW PASS FILTER"

Metrix Vietnam

Moving Iron analogue meter 1670E 90 degrees 

Bezel: 48x48mm 

IP rating front and panel: IP65 with transparent cover 48x48mm 2786315955 

All IP65

Metrix Vietnam

1670E BE10 CG5 

0-5 Amp

Metrix Vietnam

1670E BE10 CG10 

0-10 Amp

Metrix Vietnam

1670E BE10 CG20 

0-20 Amp

Metrix Vietnam

1670E BE10 CG50 

0-50 Amp

Metrix Vietnam

1670E BE10 CG100 

0-100 Amp

Metrix Vietnam

1670E BE10 CG150 

0-150 Amp

Metrix Vietnam

1670E BE10 CG200 

0-200 Amp

Metrix Vietnam

1670E BE10 CG600 

0-600 Amp

Metrix Vietnam

Electric vibration switch 

Model: 440DR-2244-0105

Metrix Vietnam

Vibration sensor 

Model: SA6200A-111

Metrix Vietnam

Mating connector 

Model: 8978-111-0010

Metrix Vietnam

Type: ST5484E Velocity 4-20mA 

Ordering Code: ST5484E-123-010-00 

Length of output cable: As standard of manufacturer

Metrix Vietnam

Conduit elbow and reducer 

Model: 8200-001

Metrix Vietnam

Ordering Code: ST5484E-123-010-00

Metrix Vietnam

Conduit elbow and reducer 

Model: 8200-001

Metrix Vietnam

Model: ST5484E-121-133-00 

ST5484E-AAA-BCD-EF IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model) 

A: Full Scale Range - 1.0 ips (25.4mm/SEC), pk 

B: Mounting Stud - INTEGRAL 1/2" NPT STUD MOUNT, 303 SST 

C: Hazard Rating - ATEX, Ex ia IIC, T4, Intrinsically Safe 

D: Connection - 4-20mA, Dynamic Signal, 4 Pin Terminal Block 

E: High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard 

F: Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard

Metrix Vietnam

Seismic Vibration Transmitter 

Model: ST5484E-121-532-00

Metrix Vietnam

Complete with conduit reducer 

Model: 8200-001

Metrix Vietnam

Code: ST5484E-153-220-00

Metrix Vietnam

PROD CATEGORY: Hardy 

PREFIX: HI 

Model: SA6250-XX1 

Sensors: Accelerometers - Seismic accelerometer, High Frequency (to 10 or 15 KHz) 

(Code: SA6250-111)

Metrix Vietnam

PROD CATEGORY: Accessories 

PREFIX: AC 

Model: 8978-200-0000 

Mating Connector with Cable Grip Only (see model no. 9061-XXXX for polyurethane cable)

Metrix Vietnam

Meter VM 5500-002 

VM 5500-XXX 

Vibration Meter - intrinsically safe (velocity readings) - including battery 

(5500-002)

Metrix Vietnam

M,,K, 

AC-2182 

Probe extension, 254 mm (10 in.) for 5500 

(Model 2182 Probe Extension)

Metrix Vietnam Mechanical Vibration Switch 5550-323-240

Metrix Vietnam 5550-423-240 METRIX 5097 / VS-2-EX / 366; Environmntal Rating - NEMA 4, IP 66, CE