tsf-test-stand-mark-10-viet-nam-dai-ly-mark-10-viet-nam.png

TSF Test stand Mark-10 Viet Nam, Đại lý Mark 10 Viet Nam

Mark 10. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Mark 10

 

100% USA Origin

Mark-10 Vietnam

Model: TSF
Test stand

100% USA Origin

Mark-10 Vietnam

Model: TSF001
Digital travel display

100% USA Origin

Mark-10 Vietnam

Model: M5-1000E
Force gauge

100% USA Origin

Mark-10 Vietnam

Model: G1009
Compression plate

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia