vibration-transmitter-st5484e-121-1882-00-metrix-metrix-dai-ly-viet-nam.png

Vibration transmitter ST5484E-121-1882-00 METRIX, METRIX Đại Lý Việt Nam.

METRIX Vietnam​. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam.

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của METRIX.

Correct Code: ST5484E-121-1882-00

IPT Seismic vibration transmitter, loop powered

Full Scale Range - 1.0 ips (25.4mm/SEC), pk

Mounting Stud - M8 X 1.25 -12 STUD MOUNT, 316 SST

Hazard Rating - ATEX/IECEx/KOSHA, Ex d IIC, T4 Gb (includes 8200-000-IEC elbow); Connection -  4-20mA, 2 Pin Terminal Block

High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard

Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia