Đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam,HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam

Name of products

Vietnamese name

Brand name

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

LIP DRAIN METAL BOWL 

 

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

MECHANICAL AUTO DRAIN VALVE

Van cơ xả nước tự động

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

AUTO DRAIN VALVE

van xả nước tự động

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

WEATHER PROOF AUTO DRAIN VALVE

va xả nước tự động chịu nhiệt

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

PRE  FILTER

bộ lọc sơ cấp/ bộ lọc thô/ tấm lọc filter

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HIGHLY EFFICIENT MICROFINE FILTER

bộ lọc vi sinh cao cấp

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"AIRMAX" PNEUMATIC CYLINDER       

Xi lanh khí nén AIRMAX(xi lanh khí,xi lanh hơi, hoặc ben hơi khí nén)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

SOLENOID VALVES

van điện từ/ valve điện từ

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

BALL VALVES (van bi)

van bi nổi

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van bi gắn Trunnion

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van bi tay gạt/ van bi đóng mở bằng tay

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van điều khiển tự động

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van bi 1 thân/ van bi 1 mảnh

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van bi 2 thân/ van bi 2 mảnh

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van bi 3 thân/ van bi 3 mảnh

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van bi đa cổng

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van bi đế mềm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van bi đế kim loại

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van bi lót FEP / PFA

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van bi API-6D

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

CHECK VALVES (van 1 chiều)

van 1 chiều lá lật

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van 1 chiều dạng chữ ngã

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van tấm kép

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van đơn tấm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van ngừng cấp

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van ngược

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van Non Slam Disc

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

BUTTERFLY VALVES (van bướm)

van bướm đồng tâm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van bướm lệch tâm kép/ van bướm lệch tâm đôi

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van bướm lệch tâm 3 pha

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van bướm mặt bích đôi

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van bướm kiểu wafer (van bướm kết nối dạng Wafer)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van bướm kiểu Lug (van bướm kết nối dạng Lug)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van bướm Butt Welded

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van bướm lót FEP / PFA

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

GATE VALVES (van cổng/ van chặn)

van cổng Bonnet bắt vít

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van cổng Bonnet áp suất

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van cổng dao/ van dao

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van xả áp

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van cổng ống dẫn

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van đĩa đôi

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van cổng nêm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

KNIFE EDGE GATE VALVES (Van cửa dao/ van cổng dao)

van dao 1 chiều nối bích

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van dao 2 chiều nối bích

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van dao Lug

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van dao High Performance

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van dao ống dẫn

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van dao lưỡi tròn

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van dao lưỡi vuông

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van dao lưỡi đôi

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van dao xi măng

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

GLOBE VALVES (van cầu)

van cầu Bolted-Bonnet

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van cầu Screwed-Bonnet

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van cầu Welded-Bonnet

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van cầu Straight Type

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van cầu chữ Y

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van cầu góc

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

CONTROL VALVES (Van điều khiển)

van góc

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van cầu

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van màng

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van điều khiển tuyến tính

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van xi lanh khí nén

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van màng cao su lót

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van 2/2 và  3/2

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van điều khiển loại chữ Y

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

PLUG VALVES (van cắm/ van phích cắm)

van cắm/ van phích cắm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van có vỏ chịu áp

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van lót FEP/PFA

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van PTFE Sleeve

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van cắm không bôi trơn

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

PISTON VALVES

van giảm áp dáng Piston, van điều khiển khí nén dạng Piston

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

PRESSURE RELIEF VALVES (van giảm áp)

van giảm áp

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

 

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van an toàn chận không

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van giảm áp góc

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van giảm áp thẳng

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

STRAINERS (van lọc/ van y lọc)

bộ lọc góc

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

bộ lọc chữ Y

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

bộ lọc chữ T

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

bộ lọc Pot type

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

bộ lọc đôi 

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

OTHER VALVES (các loại van khác)

van màng

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van cho ngành dược phẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van giảm áp

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van trống dẫn khí nén

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van phao

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van chặn

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van ép/ van chèn

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van kim

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van thông gió

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van 1 chiều

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van màng nhựa Polypropylene

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

van UPVC & CPVC

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

ANS là đại lý phân phối chính hãng HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm HYDINT & SUZHIK CONTROLS tại Vietnam