T MÃ HÀNG TÊN HÀNG
1 T030003231 000, FR MINI 1/4 20 MICRON 0-8BAR S AIGNEP
2 MF0250025 AIGNEP
3 5811100007 AIGNEP
4 5504000005-00010 AIGNEP
5 5504000004-00010 AIGNEP
6 5511600011-00010 AIGNEP
7 5504000011-00010 AIGNEP
8 5504000006-00010 AIGNEP
9 5504000012-00010 AIGNEP
10 5003000004-00010 AIGNEP
11 111500002 AIGNEP
12 5504000007-00010 AIGNEP
13 5504000008-00006 AIGNEP
14 5504000009-00010 AIGNEP
15 5504000010-00010 AIGNEP
16 5504000002-00010 AIGNEP
17 6000000006-10 AIGNEP
18 1046500002 AIGNEP
19 42500001 AIGNEP
20 0052100002-00010 AIGNEP
21 5531000005-00010 AIGNEP
22 5504000004-00010 AIGNEP
23 631000003 AIGNEP
24 FIL04301050SC AIGNEP
25 FIL04201050SC AIGNEP
26 FIL04103820SC AIGNEP
27 FIL04003850SC AIGNEP
28 PR-301α (BRI X 45-90%) ATAGO
29 PR-101α (BRI X 0-45%) ATAGO
30 LE7M-2, 100-240VAC 50/60HZ AUTONICS
31 MAM-1813-L-1 , ART:63163L8002 0004652 4 HF BERNSTEIN
32 1504 1506, P/N:2 607 010 025 BOSCH
33 BS88:4 BUSSMANN
34 170M3816D, 690~ 250A BUSSMANN
35 170M2665, 690~ 250A BUSSMANN
36 NTC015WP00 CAREL
37 100VA TRANSFORMER, 440V TO 220V-0.26A CHIN I
38 60PSI , 0-4BAR CLEAN FILTER
39 PSR-9410, 220VAC 10A DAEIL
40 FX3S-00, 100-240VAC 50/60HZ 4VA DOTECH
41 HTX82D-FPC-502 , 0-100%,4-20mA DOTECH
42 ĐIỆN TRỞ NHIỆT 6000W, 200V-380V DTEC
43 LÒ XO PHỤ KiỆN DUNGS
44 EM45-2 EBM
45 VMR4-5 RP1 1/2, 230VAC 45W 500mBAR -15-60oC ELEKTROGAS
46 VMR7-3 DN65 ELEKTROGAS
47 VML 35/4/6/35-3/4-3/6-3-, 1"1/4-2" 230V L360-RL 500mBAR ELEKTROGAS
48 VMRO-5 RP3/8 ELEKTROGAS
49 1 x PT100 IEC 751 Q1.S45-P20-B0300-S00 LOTTO 13.02037/1 ELSI
  63S-WP-S64-DB, 63mm 0-60 PSI 0-42 kg/cm2 1/8" BSPT EXCEL
50 RF41, S/N: 93950 22341 EXTECH
51 JZC-23F FANGKE
52 PS273, 24 VAC/DC, IP: 0-625 Pa OP: 4-20mA HALSTRUP WALCHER
53 7072184 HAWE
54 DX 08x08 D18 L25 HEDSS(KUBLER)
55 E-023 (3MET) + E021 (ACT010-L-SNA) 2PCS HMS
  26-132X-1024 TJ02, N: 443628 HOHNER
  26-132X-1024 TJ02,  N: 443632 HOHNER
  26-132X-1024 TJ02,  N: 443633 HOHNER
  26-132X-1024 TJ02,  N: 443635 HOHNER
  26-132X-1024 TJ02,  N: 443636 HOHNER
  26-132X-1024 TJ02,  N: 443637 HOHNER
  26-132X-1024 TJ02,  N: 443638 HOHNER
  26-132X-1024 TJ02,  N: 443644 HOHNER
  26-132X-1024 TJ02,  N: 443645 HOHNER
56 26-132X-1024 TJ02,  N: 443646 HOHNER
57 HOHNER DEMO HOHNER
58 66-13121-1024.UC00 HOHNER
59 80-230111-1024 HOHNER
60 80-230121-512.MN25, N: 424024 HOHNER
61 ENCORDER(DEMO) HOHNER
62 66-XX121-1024.UN00, N: 402131 HORNER
  66-XX121-1024.UNOO, N: 402134 HORNER
  66-XX121-1024.UNOO, N: 402130 HORNER
  66-XX121-1024.UNOO, N: 402132 HORNER
63 0574-86580063(AC 220V) HUALI
64 HFS-25 IHC
65 13JA05 0364 LNE-13636 Q3=2,5m3/h R160 16BAR T50 ITRON
13JA05 0368
13JA05 0370
66 VARTN:90/00552612 TYPE: 902020/10-402-1003 1xPt100 zl KL.B JUMO
67 SCI-3-B ,  S/N:1407009H RANGE: 100-1000 l/h KFI
68 SS-3051 ø75 x  5kPa x PT3/8 KINS
69 SS-3053S , 100PI 0-50KPA 1/2NPT KONICS
70 SS-3023, 100MM 0-100KPA 1/2 NPT KONICS
71 8.0010.40H0.0000 KUBLER
 (TETHERARM)
72 8.3700.1332.1024 KUPLER
73 AJT17-1/2 A218845 MERSEN
74 1/4'' TO 3/8'' MICRO
75 100MM ,0-25kg/cm2 , chân sau MICRO
76 100S-CC-S66-BCDM  -10 To 0 KPA 1/4'' NPT (M) MICRO
77 100S-CC-S66-BCDM  -30 To 0 KPA 1/4'' NPT (M) MICRO
78 100S-CC-S66-BCDM  -60 To 0 KPA 1/4'' NPT (M) MICRO
79 100S-DS-EC-S66-DB,0-3kg/cm2 MICRO
80 100S-DS-S66-BCDM-TC 0-10 BAR 40 NB TC END MICRO
81 100S-DS-S66-DB , 0-16kg/cm2 1/2 NPT MICRO
82 100S-DS-S66-DB, 0-25kg/cm2 1/2 NPT MICRO
83 100S-DS-S66-TC SIZE:4'' 0-10BAR 30 NBTC END MICRO
84 100S-DS-S66-TC SIZE:4'' 0-10BAR 30 NBTC END MICRO
85 100S-EC-S66-DB SIZE:4'' 0-16BAR M25X1,5mm MICRO