SPI
HJT 140523 SUNGWOO
TP38S TAKUWA
CGA-510 TANAKA
P2325B075246(0-10bar) TECSIS
P2325B075070(0-10bar) TECSIS
P3297B075001 TECSIS
P3297B084001 TECSIS
P3297B084101 TECSIS
P3297B082001 TECSIS
P3297B078001 TECSIS
P3297B86001 TECSIS
100mm 0-10BAR 1/2''NPT TECSIS
P23258701027 ,100mm,-760..0mmHg 3/8 NPT TECSIS
P2325X704017,100mm, -76..0cmHg 3/8 NPT TECSIS
P1454B084182,63mm,0-250BAR,1/4 NPT,CHÂN ĐỨNG TECSIS
P1453B084120,63mm,0-250BAR,1/4 NPT,CHÂN SAU TECSIS
P1453B078111,63mm,0-25BAR,1/4 NPT,CHÂN SAU TECSIS
P1454B075113 TECSIS
P2325E755020,100mm,0-6Mpa,1/2 NPT TECSIS
P2325K221067,100mm,0-10Kg/cm2,1/2 NPT TECSIS
P2325B075246,100mm,0-10BAR,1/2 NPT TECSIS
P2325B079118,100mm,0-40BAR,1/2 NPT TECSIS
P2325B078150,100mm,0-25BAR,1/2 NPT TECSIS
P2325E758007,100mm,0-60Mpa,1/2 NPT TECSIS
REF No:R41459 TEMPRESS
THERMOCOUPLE,PT,CLASS:0.5,TUBE:6,L:50 TKB
RV 24YN TOCOS
PAK-11J31-P2547-P3300 TOGAMI
10Z-6D SD25N25 TOP AIR
10Z-6 SD20N20K TOP AIR
Id Nr:8010650 TOP AIR
BR 01-30-01-01 TRIPUS
1352-2.0(137932) VONHBERG
20 401 103 WEHRLE
22 400 117A WEHRLE
232.50.100 0,6bar 1/2NPT WIKA
233.30.100 250kg/CM2 1/2 NPT WIKA
TYPE:213.53.100(0-100bar) WIKA
THERMOMETER 0-200 C/F WIKA
THERMOMETER 0-150 C/F WIKA
Dia:63mm 1/4''BSTP 0/25BAR/PSI WIKA
Dia:63mm 0-60BAR(0-860PSI) WIKA
63mm 0-250BAR(0-3500) WIKA
100mm 0-0,6BAR WIKA
100mm 0-6BAR(0-80PSI) 1/2'' NPT WIKA
63mm 0-4BAR/PSI 1/4'' NPT WIKA
P2524G3DCB04530 WISE
3821 YSI
3822 YSI
3823 YSI
YSI Item≠073047 YSI
Model:2003,Item:605203 YSI
Item:605780 YSI
Model:10102030 Item:605790-4 YSI
Model:20 Item:60520-4 YSI
Model:PRO PLUS Item:605000 YSI
PN25,DN25(1'') YUJN
RANGE:10-100l/h ZYTA
COUPLING  
ADAPTOR 3/8''-1/4''  
CÙM LEN 49  
1/4'' TO 3/8''  
PT100,0-300C LEGHT:500 ø8  
PHỤ KiỆN ĐiỆN TRỞ PT100  
VÒNG ĐỆM INOX 250x16x30  
1/2'' TO 1/4''  
1/4'' TO 3/8''  
PT100,0.5 ø8  
PT100  
3505081(CHÂN VỊT)  
JACK ĐIỆN  
NH000UD69V80PV  
VAN 1"CF8M 1000WOG-600WOG  
VA-200TC-1/2 ASK
100S-CC-S66-BCDM 100MM, 30-0 KPA, 1/4" MICRO
100S-GF-S66-SM 100MM, 0-16 BAR, 1/2" MICRO
100S-GF-S66-SM 100MM, 0-10 BAR, 1/2" MICRO
100S-WP-S66-DB 100MM, 0-25 KG/CM2, 1/2" MICRO
100S-GF-S66-DB 4", 0-30 MPA, M20x1.5MM MICRO
100S-GF-S66-DB 4", 0-16 BAR, 1/2" NPT MICRO
63S-WP-S66-DB 2.5", 0-1 MPA, 1/4" MICRO
100S-GF-S66-DB 4", 0-10 kg/cm2, 1/2" MICRO
100S-WP-S66-DB 100MM, 0-16 Kg/cm2 MICRO
63S-WP-S66-DB 2.5", 0-6 MPA, 1/4" MICRO
63S-GF-S66-BCDM 2.5", 0-10 BAR, 1/4" MICRO
63S-GF-S66-DB 2-1/2", 0-0.6 MPA, 1/4" MICRO
100S-DS-S66-TC 4", 0-10 BAR, 1/4" MICRO
100S-DS-S66-DB 100MM,0-6 BAR, 1/2" MICRO
M5156-050882-010BG MEASU
8.3620.043C.0100.0017 KUBLER
113Q16A150XN METAL WORK
A1000-FIV3010-RE RASMI
COD.01VL150002 AIGNEP
TBPU00640AZ AIGNEP
TBPU00425AZ AIGNEP
COD.01VS050002 AIGNEP
PAL-1 ATAGO
PAL-ES2 ATAGO
TRD-J600-R2-1M KOYO
TRD-J1000-RZ-1M KOYO
PRO20 YSI
1002 YSI
cuộn dây ống hơi  
SS-3053S 100PI, 0-5000 mm Aq, 1/2" KONICS
SS-3023 100PI, 0-100 KPA, 1/2" KONICS
SS-3053S 100PI, 0-30 KPA, 1/2" KONICS
SS-3053S 100PI, 0-3000 mm Aq, 1/2" KONICS
20-150°C 5/1 WISE
12-01265 ICON SCIENCE
774080 pilz
774730 pilz
774436 pilz
774000 pilz
541080 pilz
P3297B075001 TECSIC
P3297B078001 TECSIC
P3297B084101 TECSIC
P2325x704017 TECSIC
P23258701027 TECSIC
P3297B082001 TECSIC
P2325B075070 TECSIC
66-XX121-1024.UNOO HOHNER
129-8898 BINDER
PMD2409PMB3-A DC24V-60W SUNON
8.3700.1344.0368 KUBLER
1.27.4ACS MICP 5MF+- 5% 420V~30000 h/classA , 470V~10000 h/classB ARCOTRONICS
36-17X1-360-RD03 HOHNER
36-17X1-1000-RD03 HOHNER
36-172X-1000-RE01 HOHNER
36-17X-1024-RD03 HOHNER
36-17X-1024-TL00 HOHNER
36-17X1-1024.RD03 N° 406927 HOHNER
100-DS-XXX FL 100MM, 0-1 MPA MICRO
NRV 050 N.3134277583 MOTOVARIO
S4D350-BA04-07 EBM PAPST
S4D450-BP01-01 EBM PAPST
OG72 DN 1024 TTL BAUMER