minium Pulley 22AT5/32 Binder-magnetic Vietnam , Ans Vietnam 
 
Ròng rọc nhôm
Timing Belt 10AT5/630 Binder-magnetic Vietnam , Ans Vietnam 
 
Vành đai thời gian
Aluminium Pulley 70A160 Binder-magnetic Vietnam , Ans Vietnam 
 
Ròng rọc nhôm
Smooth tension roller M60/60 Binder-magnetic Vietnam , Ans Vietnam 
 
Con lăn
Timing Belt 50AT10/1600 Binder-magnetic Vietnam , Ans Vietnam 
 
Vành đai thời gian