ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI TAKUWA VIETNAM - THIẾT BỊ  ĐO MỨC TAKUWA -ANS VIETNAM

LIST CODE: Takuwa vietnam

Takuwa Vietnam

Synchro Transmitter

Type: 86G

200V/50Hz, 200V/60Hz, 220V/60Hz

Unit weight: 2.3 kg

(Type: 86G

PRI200/220V FREQ: 50/60HzAMP: 0.21/0.19A, SEC: 78/86V)

Takuwa Vietnam

Synchro Control Transformer

Type: 86CT (BDS0803)

PRI: 78/86V, FREQ: 50/60Hz

AMP: 0.018/0.017A, SEC: 52/57V

Unit weight: 2.3 kg

(Type: 86CT

PRI78/86V, FREQ: 50/60HzAMP: 0.02/0.019A, SEC: 52/57V)

Takuwa Vietnam

Synchro Differential Transmitter

Type: 86DG  (BDS0302)

PRI: 78/86V, FREQ: 50/60Hz

AMP: 0.40/0.35A, SEC: 78/86V

Unit weight: 2.4kg

(Type: 86DG Phụ kiện năng lượng mặt trời

PRI: 78/86V, FREQ: 50/60HzAMP: 0.42/0.37A, SEC: 78/86V)

Takuwa Vietnam

Quartz type Water Level Gauge

Type: LSQN-10(10m) 0.05 F.S.%

Unit weight: 3-7 kg 

Takuwa Vietnam

Signal Coder

Type: QSC output tupe: DC4-20mA

Unit weight: 1.5-5 kg

Takuwa Vietnam

86CT (BDS0803)

Synchro Control Transformer

Remarks: PRI 78V 50/60Hz, 86V 60 Hz

Takuwa Vietnam

Model: 86G-15

Takuwa Vietnam

Synchro Control Transformer
PRI VOLT 200/220V;50/60 Hz; SEC VOLT 78/86 V;AMP 0.02/0.018A
Model: 86G