MÃ HÀNG  TÊN HÀNG  ANS VIETNAM
TA0DU-110 ( TA200DU-110 ) ABB ANS VIETNAM
TA42DU-32 ABB ANS VIETNAM
TA42DU-42 ABB ANS VIETNAM
TA40DU-80 (TA80DU-80) ABB ANS VIETNAM
TA75DU-52 ABB ANS VIETNAM
TA450DU-235 ABB ANS VIETNAM
TA450SU-310 ( TA450SU ) ABB ANS VIETNAM
TA200DU-175 ABB ANS VIETNAM
TA200DU-150 ABB ANS VIETNAM
TA110DU-90 ( TA110DU ) ABB ANS VIETNAM
T900SU-500 (T900SU ) ABB ANS VIETNAM
T900SU-375 ABB ANS VIETNAM
AD18W050100, 100-240V ~ 50/60Hz 150mA  ADAPTER ANS VIETNAM
A-53-65 Amro ANS VIETNAM
LXW-5/11G2 Andeli ANS VIETNAM
 LXK3-20S/L,DC 220V, PQ200VA50W  AnDeli ANS VIETNAM
400 CWP 1 1/2 Apollo ANS VIETNAM
 A4H  Asiantool ANS VIETNAM
RB50 2K7 J 5005 ATE ANS VIETNAM
ATT2200, S/N: 4130651, range 100°C-0°C Autrol ANS VIETNAM
BTL5-E17-M0295-S-SA230-K15 ( BTL04T4) Balluff ANS VIETNAM
BTL5-E10-M0350-P-S32 ( BTL00KP) Balluff ANS VIETNAM
BTL6-E500-M0200-E28-KA02 ( BTL00JA ) Balluff ANS VIETNAM
BTL5-E17-M0100-K-K02 ( BTL02FF ) Balluff ANS VIETNAM
BTL5-P1-M0500-H-SA220-KA05 Balluff ANS VIETNAM
BLT5-S111B-M0250-H-KA05 (BTL0Nl8) Balluff ANS VIETNAM
BES-516-7 SENSOR Balluff ANS VIETNAM
 BCS M30B4M3-PPM20C-EP02 ( BCS004P )  Balluff ANS VIETNAM
BES 516-357-B0-C-02  ( BES01H7 ) Balluff ANS VIETNAM
BES M80MI-NSC15B-BV02 Balluff ANS VIETNAM
BCCS425-0000-1A-004-PX0334-050 ( BCC08CP ) Balluff ANS VIETNAM
BES 515-360-E5-T-S4 ( BES02FK ) Balluff ANS VIETNAM
BAM MC-TL-025-P-1 ( BAM0204 ) Balluff ANS VIETNAM
 ZV1-24,24V 50Hz 6W  Banico ANS VIETNAM
ZV1 (220-240V, 50Hz, 6W) Banico ANS VIETNAM
PBMN23B38RA14402400000 Baumer ANS VIETNAM
MAA-0613-K-1 ( Art no: 6315306314) Bernstein ANS VIETNAM
KIN-M18PS/008-KL2E ( 6932906001) Bernstein ANS VIETNAM
SK-UV15ZM ( 10A, 240VAC) 1,5A Bernstein ANS VIETNAM
SRM-U1Z/U1Z-QF-300 ( 10A, 240VAC) Bernstein ANS VIETNAM
V86250019 Bervini ANS VIETNAM
DWGK50 Bircher ANS VIETNAM
PRIMEMOTION C BK ASIA (CN/EN) , 301046 Bircher ANS VIETNAM
713140 Bircher ANS VIETNAM
DW20S BIRCHER ANS VIETNAM
Code: 36223321
Type: SM 592N/S, 230 V, 50-60 Hz, 14 VA
BRAHMA ANS VIETNAM
T13/B , CODE : 15153001 BRAHMA ANS VIETNAM
Code: 15911002
Type: TC1LVCA
BRAHMA ANS VIETNAM
00136187-W37MA (0330 C2.0 NBR MS G 1/4)
 PNO-16 Bar 230 V, 50Hg BW
(00136187)
Burkert ANS VIETNAM
170M6813D ( IEC60269-4; 900A 690V AC Ar) Bussmann ANS VIETNAM
FWP-4A14Fa Bussmann ANS VIETNAM
170M2666 160A, 690V~700V Bussmann ANS VIETNAM
 FWP-4A14Fa 4A  Bussmann ANS VIETNAM
 FWP-10A14Fa  Bussmann ANS VIETNAM
SR-T703 Caho ANS VIETNAM
IR33Z7LR20, S/N : C0107606 Carel ANS VIETNAM
SAL 963460 Celduc ANS VIETNAM
SO869070 CELDUC ANS VIETNAM
CJ40-630 Chint ANS VIETNAM
HA0J0K3C Chunghwa ANS VIETNAM
81519035 Crouzet ANS VIETNAM
81921701 Crouzet ANS VIETNAM
USB to RS232 ( 88950105+ 88950102) Crouzet ANS VIETNAM
81516082 Crouzet ANS VIETNAM
HSV 84874320 , A1/A2 24-240VAC/DC 50/60HZ Crouzet ANS VIETNAM
TUR3 (0,1s-100h) Crouzet ANS VIETNAM
 D2450-10 240 ~50A  Crydom ANS VIETNAM
H12D4840DE Crydom ANS VIETNAM
H12WD4890G Crydom ANS VIETNAM
H40A-1024-ABZC-28V/V-SC (92401018849) CST ANS VIETNAM
45IJ Danalog ANS VIETNAM
SH5 disoric ANS VIETNAM
DE800-1110121R Divus ANS VIETNAM
DE800-1110121R ,CPU Divus ANS VIETNAM
DE800-1110121R ,CPU DKC ANS VIETNAM
DSF352S DKC ANS VIETNAM
HA050102 E +E ANS VIETNAM
EE371-TEHA-07D08/CD2-TD03-TF03
S/n: 1217050003569F
E +E ANS VIETNAM
ML9701.11 AC/DC2.5-5A ( Art No 0029943/ AC2A-250V) E.Dold ANS VIETNAM
MK7850N.82/200AC/DP 240V( Art No 0054050) E.Dold ANS VIETNAM
MK7850N.82/200/61 AC/DC12 (240V) E.Dold & Sohne ANS VIETNAM
BA9043/0023AC50 (400Hz, 230/400V, 10S) E.Dold & Sohne ANS VIETNAM
BA9043/003 3AC50 400HZ E.Dold & Sohne ANS VIETNAM
BA9038.12 AC50/60 Hg E.Dold & Sohne ANS VIETNAM
E40-1000-8/24-R6-OC, Serial : N06158 Elap ANS VIETNAM
E401008/24R60C Elap ANS VIETNAM
PL2S-V 150 , N: 01938313070741 Elap ANS VIETNAM
E6201000824R10PP2 , No 6350 ELAP ANS VIETNAM
EC110500278 ( EB50P8-L5PR-20485L3600/ Ser No: YC133604) Elco ANS VIETNAM
MTC-2000 Elitech ANS VIETNAM
 EL40A600S5/28P6S6PR  Eltra ANS VIETNAM
PKC111100300
 (line: 100/240 VAC~50/60 Hz)
Input: Main+AUX-IN+Log In
Output: 2RLY Form C + 2 relay+Form A
Euro Electric ANS VIETNAM
LMS491130000 , (Line: 100-240VAC) Euro Electric ANS VIETNAM
LDS491130000 , (Line: 100-240VAC) Euro Electric ANS VIETNAM
P116/CC/VH/LRX/R/XXXXX/XXXXXX/XXXXX/
XXXXX/XXXXXX/0/X/X/X/X/X/X/X/
Eurotherm ANS VIETNAM
R4-2314-23-1024-WTL Faita ( Relpol) ANS VIETNAM
NH000UD69V80PV (AJT17 1/2) Ferraz ANS VIETNAM
VUVB-S-B42-ZD-Q8-3AC1 Festo ANS VIETNAM
SME-8-K-LED-24 Festo ANS VIETNAM
DNC-40-1000-PPV-A Festo ANS VIETNAM
 CINT-15/DC24V  Finder ( Comat) ANS VIETNAM
VSF220-24 Fine Suntronic ANS VIETNAM
VSF400-24 Fine Suntronic ANS VIETNAM
CSF50-24 Fine Suntronic ANS VIETNAM
ESF50-24 Fine Suntronic ANS VIETNAM
VSF50-24 Fine Suntronic ANS VIETNAM
CSF300-24 Fine Suntronic ANS VIETNAM
CSF100-BHW Fine Suntronic ANS VIETNAM
ESF300-24 Fine Suntronic ANS VIETNAM
VSF30-05 Fine Suntronic ANS VIETNAM
Bộ nguồn cấp điện: VSF75-24 Fine Suntronic ANS VIETNAM
VSF50-05 Fine Suntronic ANS VIETNAM
CSF75-BDW Fine Suntronic ANS VIETNAM
CSF100-24 Fine Suntronic ANS VIETNAM
CSF75-12 Fine Suntronic ANS VIETNAM
CSF50-DD Fine Suntronic ANS VIETNAM
CSF50-BDW Fine Suntronic ANS VIETNAM
CSF100-BDW Fine Suntronic ANS VIETNAM
CSF150-24 Fine Suntronic ANS VIETNAM
VSF30-DD Fine Suntronic ANS VIETNAM
MSF200-26 Fine Suntronic ANS VIETNAM
VSF50-DD Fine Suntronic ANS VIETNAM
ESF150-24 Fine Suntronic ANS VIETNAM
ESFH75-24 Fine Suntronic ANS VIETNAM
VSF30-24 Fine Suntronic ANS VIETNAM
XXXR3IACCBC ( 96711-1; S/N: 2413006; 23590018; 22030020) Fluke ANS VIETNAM
Fluke-52-2 (50Hg) Fluke ANS VIETNAM
80PJ-1 Fluke ANS VIETNAM
RAYR3iLRSC Fluke ( Raytek) ANS VIETNAM
 PM12-04P 10-30VDC 150mA  Fotek ANS VIETNAM
SC-E2SP/G (Coil: DC48V) Fuji ANS VIETNAM
81.020.0000.0 GC ( WIELAND ) ANS VIETNAM
600 10M13 (DN10-20mm) Gemu ANS VIETNAM
GTF103 GHM ANS VIETNAM
RV30MHBH Hartwig ANS VIETNAM
DAL-40N150, Mpa 12041717 HiNaka ANS VIETNAM
PWS6600S-S ,
S/N: 6600549143
Hitech ANS VIETNAM
EC250 , ART NB1003 HMS ( NETBITER ) ANS VIETNAM
IOX-8AIIS HMS ANS VIETNAM
HTL-Q05P16 (10-30 VDC) Honey well ANS VIETNAM
 HTR-W-1024-2 , 10105A  Hontko ANS VIETNAM
915142 , H9AK , 24 VDC HYDAC ANS VIETNAM
XURK1KSMM12 TELEMECANIQUE ANS VIETNAM
R5185623 ( 777069/ 250A- aR 690v, 100kA) Jean Muller ANS VIETNAM
IP-600-9TH (Đã Xuất làm demo dự án của pites) Jenco ANS VIETNAM
6005P Jenco ANS VIETNAM
600P Jenco ANS VIETNAM
B25-27R (B25-27 GALED NO-NC) Kacon ANS VIETNAM
304068 Kardex ANS VIETNAM
193086 Kardex ANS VIETNAM
No: GTB150.000001 GT 150B001.00 Kendrion ANS VIETNAM
CBB60
10mF _+5%,450VAC, 50/60 Hz)
Kesheng Electric ANS VIETNAM
SD-3071  Kins ANS VIETNAM
DP400 ( B2011443, Adapter: 5V, 2A) Konica ANS VIETNAM
TRD-N200-RZ-1M, 107800044, 0643657 KOYO ANS VIETNAM
TRD-N100-RZ-1M, 10Z800223, 0643657 KOYO ANS VIETNAM
TRD-N120-RZW-4M, 125000480, 0643657 KOYO ANS VIETNAM
TRD-J500-RZ-1M, No: 102800963 KOYO ANS VIETNAM
 TRD-J600-RZ-1M, 122800245  KOYO ANS VIETNAM
 TRD-J600-RZ-1M, 122800263  KOYO ANS VIETNAM
 TRD-J360-RZ-1M, 10Y800463  KOYO ANS VIETNAM
 TRD-J100-RZ-1M, 115800400  KOYO ANS VIETNAM
 KCV-4S-C, 12-24V  KOYO ANS VIETNAM
8.3700.1332.0360 Kubler ANS VIETNAM
8.3700.1332.0100 Kubler ANS VIETNAM
DR8X8D18L25  Kubler ANS VIETNAM
8.3700.1334.0360 Kubler ANS VIETNAM
8.0000.3542.0010 Kubler ANS VIETNAM
8.3700.1348.1000 Kubler ANS VIETNAM
8.3700.1332.0500 Kubler ANS VIETNAM
DT8X8D26L46 Kubler ANS VIETNAM
DB6X6D23L32 Kubler ANS VIETNAM
DB8X8D23L32 Kubler ANS VIETNAM
BF6X6D25L34 Kubler ANS VIETNAM
BF8X8D25L34 (BF6X8D25L34) Kubler ANS VIETNAM
DR6X8D18L25  Kubler ANS VIETNAM
30093C591054 Kubler ANS VIETNAM
BF6X8D25L34 Kubler ANS VIETNAM
8.5820.1620.0001.4106 Kubler ANS VIETNAM
8.5020.2151.1000 Kubler ANS VIETNAM
8.3700.1332.1000 Kubler ANS VIETNAM
 LSE 96M/N-1010-27 , 10-30V  Leuze ANS VIETNAM
KAA-11 ( CT500/5A 50Hz) Light Star ANS VIETNAM
I41-H-300ZCU46L2 Lika ANS VIETNAM
LAD6019AB5
(100-240 VAC 1,5 50-60 Hg
Line Arity ANS VIETNAM
 LRD2100  Lion precision ANS VIETNAM
PTA Mark-10 ANS VIETNAM
5006RNU21N , S/N: 12105811,12,13 Masibus ANS VIETNAM
UT-94-C-U-2-2-1 , S/N: 12104006 Masibus ANS VIETNAM
 DA114FC , No : 120516822 - No : 120516821  Masibus ANS VIETNAM
Source AC 90 ~254V 50/60 Hg
No: K110142202
Matsusima ANS VIETNAM
7063020132 (Valvola msv D5 sos 0024vdc) Metal work ANS VIETNAM
W3606000002 (10 bar-U0612) Metal work ANS VIETNAM
9401201 ( VSR 1/2) Metal work ANS VIETNAM
9201201 ( VSR 1/4) Metal work ANS VIETNAM
FIL40025RA-64800004 Metal work ANS VIETNAM
7020011200 Metal work ANS VIETNAM
1272054 Metal work ANS VIETNAM
W3604000002 Metal work ANS VIETNAM
7010011100 Metal work ANS VIETNAM
113Q16A150XN Metal Work ANS VIETNAM
KMA-E08 Metz ANS VIETNAM
R274 , 230VAC A/N: 110 0150 51406 Metz ANS VIETNAM
MT160
S/n: MT0111102502
Mitech ANS VIETNAM
 F940GOT-LWD-E , 24VDC 390mA  Mitsubishi ANS VIETNAM
USB-SC09 , USB TO RS422 ADAPTER Mitsubishi
MELSEC FX Series PLC
ANS VIETNAM
T-TB71B4  Motorvario ANS VIETNAM
 NMRV 040, i: 5,0 Motorvario ANS VIETNAM
k 050 , i: 15 Motorvario ANS VIETNAM
T-TB80B4  Motorvario ANS VIETNAM
T-TB90L4 Motorvario ANS VIETNAM
JD1A-40 ( JB/DQ6211-86-220V) Naite ANS VIETNAM
HES-02-2MHC, 200P/R,050-00E Nemicon ANS VIETNAM
HES-05-2MD Nemicon ANS VIETNAM
PM.2.11.3NM.0-10KG/cm2.NPT3/8 Nesstech ANS VIETNAM
PM.2.11.2NM.0-10BAR.GF(P/No: NT PO 0026
(63mm, Bottom, 0-220psi NPT 1/4 (2NM))
Nesstech ANS VIETNAM
P/No:  M2G005009D035 , S/N: MA5089HQ Newall ANS VIETNAM
GEWK 100ES-2RS/UK Noc ANS VIETNAM
TLH-0100 (Art. No: 025304, F.No: 112152/I, F.Datum: 25/12) Novotechnik ANS VIETNAM
TLH-0300 Novotechnik ANS VIETNAM
TLH-0400 Novotechnik ANS VIETNAM
LWH-0360 Novotechnik ANS VIETNAM
LWH-0225 Novotechnik ANS VIETNAM
T-0050 , A/N: 023203 Novotechnik ANS VIETNAM
TS-0025 Novotechnik ANS VIETNAM
TS-0050 , A/N: 023233 Novotechnik ANS VIETNAM
T-0100 Novotechnik ANS VIETNAM
LM603049/LM603014 NTN ANS VIETNAM
EC5505R00050 , S/N: 2DR2012210 Ohkura ANS VIETNAM
PK226-01B Oriental Motor
 (Vexta)
ANS VIETNAM
GX5.3 (150W, 21V, Naed 54747) OSRAM  ANS VIETNAM
 495915C2, LCIE 05 ATEX 6010X  Parker ANS VIETNAM
 495880C2  PARKER ANS VIETNAM
13629 (21V, 150W) Philips ANS VIETNAM
psen 1.1-20 , 514120 , V1.0 Pilz ANS VIETNAM
FR553-EOK70V9 , ( 1 CÁI BỊ BỂ ) Pizzato ANS VIETNAM
GP-FX (5M) FX1N/2N/1S/0S Proface ANS VIETNAM
IKU 015.05G ( Art Nr: 21920/ 20-260VAC/DC) Proxitron ANS VIETNAM
IKU 015.23GS4SA1 ( Art Nr: 2192V) Proxitron ANS VIETNAM
RAYCI1AM, S/N : 206Z0211 12-24VDC Raytek (Fluke) ANS VIETNAM
MM-80 Regva ( Dwyer) ANS VIETNAM
Ko code RFID ANS VIETNAM
CSMZ-08BA1ANM3 ( Ser no: 07080028N) Rockwell ANS VIETNAM
TRS60 , A/N: 15 TRS 060 Rubasmen ANS VIETNAM
SNS-C106X ( S77262, Range: 50cmHg-6kgf/cm2; 20inHg-85Ib/in2) Saginomiya ANS VIETNAM
LA.1.0,75.1.O.M8.A Saip ANS VIETNAM
 22HP-10 50k-OHMJ 0.25 1208  SAKAE ANS VIETNAM
 46HD-10 2K-0HMH  SAKAE ANS VIETNAM
3277 Samson ANS VIETNAM
3767 (1400-6950) Samson ANS VIETNAM
MY-808S ( S/N: 335268) Scalar ANS VIETNAM
FN610-3/06 Schaffner ANS VIETNAM
RTN 33T C3 , K-RTNC3/33T Schenck ANS VIETNAM
C50E7, Tesys : 040293 48V, 50/60Hz Schneider ANS VIETNAM
PKF16W735 16A 50/60Hz Schneider ANS VIETNAM
SKKQ 3000/18E , No : 08284050, ord.No : 12DE03001238 Semikron ANS VIETNAM
SRMD, P/N: SRMDDWRTWGH, Excit: 24VAC Setra ANS VIETNAM
Model: 264 (Range: 0-10.0"wc, 24 VDC)
P/No: 2641010WD11T1C
Setra ANS VIETNAM
C264 , Range: 0-2-5"wc, 24 VDC , P/N:26412R5WD11A1C Setra ANS VIETNAM
SRMN-DW-RTWGH+ SRH12PW2CT5N ( 800-257-3872 ) Setra ANS VIETNAM
AB120 ( 3Kgf-2.0202mV/V-2B05586) Sewhacnm ANS VIETNAM
SI 4300, Version :3.23, S/N : 1209008 AC220V, Option : 1 Sewhacnm ANS VIETNAM
 SHN SERIES , AC220V/50-60Hz S/N: SC13060793;4;2 Shinho ANS VIETNAM
PRI-3400 , S/N: IN14060286 Shinho ANS VIETNAM
 JB-2.5 DC24V 14V  Sinfonia ANS VIETNAM
DMP-20/24A Sinfonia ANS VIETNAM
SFC-1000/IMS Sinfonia-SHINKO  ANS VIETNAM
USB-225 ( USB225 ) Sometech ANS VIETNAM
S9D90-90CH SPG ANS VIETNAM
KTO 011 ( Mod No: 01146.9-00) Stego ANS VIETNAM
HG 140 ( Mod No: 140030-00) Stego ANS VIETNAM
 UVC 2036-2K (Hg F28-11) Steril air ANS VIETNAM
114509 , OUT: 4-20mA IN: 9-33VDC STS ANS VIETNAM
KDE2408RTB1-6A Sunon ANS VIETNAM
TP28X-E Sunon (MIND)
SOCKET
ANS VIETNAM
EC-410 , S/N: 1105011195 Suntex ANS VIETNAM
FY700-20100B , S/N: SH1304197001 Taie ANS VIETNAM
AR-10 Taie ANS VIETNAM
DN100
S/n: 000439-012
Tempress ANS VIETNAM
F3-11D TianShui ANS VIETNAM
FF4-8 DAH Tival ANS VIETNAM
 NI5-G12-AP6X-H1141, No: 4635692  Turck ANS VIETNAM
 DCB1C , 0.3A 110A 10VA  Turck ANS VIETNAM
Ni4-M12-AP6X (Ident No: 46052) Turck ANS VIETNAM
F340A+BCD Vega ANS VIETNAM
V100-17-RS4X Unitronics ANS VIETNAM
V570-57-T20B-Jr Unitronics ANS VIETNAM
CL-9200A ( 2131) UNIVER ANS VIETNAM
CL-220 (2111) UNIVER ANS VIETNAM
AC-7500 (2105) UNIVER ANS VIETNAM
AE-1009 (2173) UNIVER ANS VIETNAM
DB-0510 (230VAC-10VA) UNIVER ANS VIETNAM
CL-111A (2181) UNIVER ANS VIETNAM
AG-3232 (2140) UNIVER ANS VIETNAM
DA-0108 (110VAC-5VA) UNIVER ANS VIETNAM
AF-2530 (2115) UNIVER ANS VIETNAM
AF-2551 (3142) UNIVER ANS VIETNAM
AF-2546 (2105) UNIVER ANS VIETNAM
AI-9100 (3103) UNIVER ANS VIETNAM
AM-5160 (2192) UNIVER ANS VIETNAM
Coil: DC-0310 UNIVER ANS VIETNAM
BE-5020 UNIVER ANS VIETNAM
ISO-6431 UNIVER ANS VIETNAM
BR52XXGV1KZKMXS ( Vegabar52; S/N 23494741) Vega ANS VIETNAM
FS4-3 ( Max pressure 160 PSIG- Max temperature 300 độ F/ P.N: 114400) Water Xylem ANS VIETNAM
FS8-WJ ( P/N: 120602) Water Xylem ANS VIETNAM
HMI-CFW09-LCD Weg ANS VIETNAM
2.5"x1/4" NPT (0-10kg cm2/PSI) Wika ANS VIETNAM
233.50.100 -1/+9 bar G1/2B  Wika ANS VIETNAM
100A*0~20K*1/2NPT 316SS (P252) + giấy wise, TEMPERAURE Wise ANS VIETNAM
 P2584A3ECH05230 ,1203014950 , 100M 0-25BAR   Wise ANS VIETNAM
 P7527GD10B050E0 , 63mm 0-15k  Wise ANS VIETNAM
P2584A3ECH04730 , 63MM 0-10 BAR Wise ANS VIETNAM
P5104B2DCI15130, 100 (B)*Hight/low alarm (M~21)
*0~2MPa*3/8Pt 316 S
Wise ANS VIETNAM
 T1104X1CD013450EX
 ( 0-400 oC ) 2PCS
 ( 0-150 oC ) 2PCS 
Wise ANS VIETNAM
P2522A4CCH05830 , 63MM 0-100 BAR Wise ANS VIETNAM
P1404A4DDB05210 , 100MM 0-25KG Wise ANS VIETNAM
T1144X0ED110950EX Wise ANS VIETNAM
JUSP-LD001A
S/n: D004YI184310003
Yaskawa ANS VIETNAM
UT150-RN/AL Yokogawa ANS VIETNAM
Màn hình Yudian ANS VIETNAM
SI 4100 , S/N : K13600389 Sewhacnm ANS VIETNAM
SI 4410, S/N : E13700262 Sewhacnm ANS VIETNAM
RAYCMLTJM, S/N : 206Z0107 24V 20mA Raytek (Fluke) ANS VIETNAM
RAYCI2AM, S/N : 15880167 12-24VDC Raytek (Fluke) ANS VIETNAM
RAYCMLTJM, S/N : 15650035 24V 20mA Raytek (Fluke) ANS VIETNAM
 DA114FC, No : 120516821  Masibus ANS VIETNAM
 NTC015WP00 IP68-50T105 38/10 MEAS  CAREL ANS VIETNAM
TLU-115 DATALOGIC ANS VIETNAM
Mũi khoan 12   ANS VIETNAM
Dây đeo tay bằng nhựa   ANS VIETNAM
RST4-RKWT/led F4-29/2M LUMBERG ANS VIETNAM
Cáp   ANS VIETNAM
Shore A DUROMETER , 0-100HA 0.5HA HANDPI ANS VIETNAM
TLX-12LP04E1-10 FOTEK ANS VIETNAM
V100-17-ET2 UNITRONICS ANS VIETNAM
SY3120-2G-C6-F2 SMC ANS VIETNAM
DT500-A211 ,Art No:1026516 (Trùng mục 613) SICK ANS VIETNAM
88970102 CROUZET ANS VIETNAM
253 135-1 , 320-28270 MTS ANS VIETNAM
FAC-D4R5S TAKEX ( TAKENAKA ) ANS VIETNAM
USA-S1AN TAKEXNAKA ANS VIETNAM
C900 , N: 13J17018 RKC ANS VIETNAM
Code: AMC2100PB01 , S/N: 2308V10N8600 ALIA ANS VIETNAM
ZCMD21 TELEMECANIQUE ANS VIETNAM
NT PO 0055 NESS TECH ANS VIETNAM
MAG2000M , M12x1.75 MAG-CON ANS VIETNAM
AMS58-420-S-C-1K-5 WAYSEN ANS VIETNAM
XD26 , 88974161 CROUZET ANS VIETNAM
SCP-201L NISSEI ANS VIETNAM
537ABC SIT ANS VIETNAM
MXR1 CROUZET ANS VIETNAM
NB3Q-TW01B OMRON ANS VIETNAM
MFZ12-90YC , 220VDC 36W SHILXIN ANS VIETNAM
MFZ30-90YC SHILXIN ANS VIETNAM
KL6211 BECKHOF ANS VIETNAM
EL3102 BECKHOF ANS VIETNAM
3159726 IRCON ANS VIETNAM
28.28KW7.R98/100 (28.28KW7.R98/100) HOHNER ANS VIETNAM
FF4-32 GL DAH TIVALSENSORS ANS VIETNAM
FF4-4 DAY A TIVALSENSORS ANS VIETNAM
M5-1000E + TSF:TEST STAND + TSF001 + G1009 MARK 10 ANS VIETNAM
ETS 3866-2-000-000 No.909763 HYDAC ANS VIETNAM
CS20A-ST31 IMO ANS VIETNAM
SP2 IMO ANS VIETNAM
RDM312-40-1-0-0-S-0-0 SELPRO ANS VIETNAM
SIMULATORE 0-10 Vdc CODE:ZCSIM110.000.RDM
phụ kiện của RDM312-40-1-0-0-S-0-0
SELPRO ANS VIETNAM
SIMULATORE 4-20mA CODE:ZCSIM120.000.RDM
phụ kiện của RDM312-40-1-0-0-S-0-0
SELPRO ANS VIETNAM
SIMULATORE NTC(-5'/+75')CODE:ZCSIM130.000.RDM
phụ kiện của RDM312-40-1-0-0-S-0-0
SELPRO ANS VIETNAM
SO963460 CELDUC ANS VIETNAM
SOB945360 CELDUC ANS VIETNAM
AG-3021+DB0507 UNIVER ANS VIETNAM
BEA-630 IT-TRONICS ANS VIETNAM
88827185 CROUZET ANS VIETNAM
PCS60A-1000-MA-65 WAYSEN ANS VIETNAM
BES M08EH-PSC15B-S04G ( BES01PF ) BALLUFF ANS VIETNAM
SS-3020(SS-3051)RANGE:0-5KPA/500mm H2O KINS ANS VIETNAM
KAB-08,380/110,600(80T AC50A) LIGHTSTAR ANS VIETNAM
KAD-08,DC300V (80T DC50A) LIGHTSTAR ANS VIETNAM
KG-HA100 KGAUTO ANS VIETNAM
KG-HE100 KGAUTO ANS VIETNAM
KDF-PM1R ( KDF-PM1 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDF-SM1R ( KDF-SM1 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDF-FM1R ( KDF-FM1 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDF-GM1R ( KDF-GM1 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDF-QM1R ( KDF-QM1 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDF-QA1R ( KDF-QA1 )  KGAUTO ANS VIETNAM
KDX-PMD21R ( KDX-PMD21 )  KGAUTO ANS VIETNAM
KDX-SMD21R ( KDX-SMD21 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDX-FMD21R ( KDX-FMD21 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDX-GMD21R ( KDX-GMD21 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDX-QMD21R ( KDX-QMD21 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDX-QMV21R ( KDX-QMV21 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDX-QAD21R ( KDX-QAD21 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDX-QAV21R ( KDX-QAV21 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDP-PD2R ( KDP-PD2 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDP-SD2R ( KDP-SD2 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDP-FD2R ( KDP-FD2 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDP-GD2R (KDP-GD2 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDP-QD2R ( KDP-QD2 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDP-QV2R ( KDP-QV2 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDS-P2M1 KGAUTO ANS VIETNAM
KDS-S2M1 KGAUTO ANS VIETNAM
KDS-F2M1 KGAUTO ANS VIETNAM
KDS-G2M1 KGAUTO ANS VIETNAM
KDS-Q2M1 KGAUTO ANS VIETNAM
KDS-Q2R1 KGAUTO ANS VIETNAM
KDT-P2M1D2R ( KDT-P2M1D2 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDT-P3M2D2R ( KDT-P3M2D2 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDT-S2M1D2R ( KDT-S2M1D2 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDT-S3M2D2R ( KDT-S3M2D2 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDT-F2M1D2R ( KDT-F2M1D2 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDT-F3M2D2R ( KDT-F3M2D2 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDT-G2M1D2R ( KDT-G2M1D2 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDT-G3M2D2R ( KDT-G3M2D2 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDT-Q2M1D2R ( KDT-Q2M1D2 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDT-Q2R1D2R ( KDT-Q2R1D2 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDT-Q3M2D2R ( KDT-Q3M2D2 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDT-Q3R2D2R ( KDT-Q3R2D2 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDK-P2M1 KGAUTO ANS VIETNAM
KDK-S2M1 KGAUTO ANS VIETNAM
KDK-F2M1 KGAUTO ANS VIETNAM
KDK-G2M1 KGAUTO ANS VIETNAM
KDK-Q2M1 KGAUTO ANS VIETNAM
KDK-Q2R1 KGAUTO ANS VIETNAM
KDE-P3M1R (KDE-P3M1 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDE-G3M1R ( KDE-G3M1 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDE-Q3M1R ( KDE-Q3M1 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDE-Q3M2R ( KDE-Q3M2 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDE-Q3A1R ( KDE-Q3A1 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDE-Q3A2R ( KDE-Q3A2 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDEX-P3MD21R ( KDEX-P3MD21 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDEX-G3MD21R ( KDEX-G3MD21 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDEX-Q3MD21R ( KDEX-Q3MD21 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDEX-Q3MV21R ( KDEX-Q3MV21 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDEX-Q3AD21R ( KDEX-Q3AD21 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDEX-Q3AV21R ( KDEX-Q3AV21 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDE-Q3R1R ( KDE-Q3R1 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDEX-P3RD21R ( KDEX-P3RD21 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDEX-G3RD21R ( KDEX-G3RD21 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KDEX-Q3RD21R ( KDEX-Q3RD21 ) KGAUTO ANS VIETNAM
KGF-NM1R KGAUTO ANS VIETNAM
KGF-NA1R KGAUTO ANS VIETNAM
KGF-HM1R KGAUTO ANS VIETNAM
KGF-HA1R KGAUTO ANS VIETNAM
KGF-CM1R KGAUTO ANS VIETNAM
KGF-CA1R KGAUTO ANS VIETNAM
KGF-JM1R KGAUTO ANS VIETNAM
KGF-JA1R KGAUTO ANS VIETNAM
KGF-LM1R KGAUTO ANS VIETNAM
KGF-LA1R KGAUTO ANS VIETNAM
KGX-NMD21R KGAUTO ANS VIETNAM
KGX-NAD21R KGAUTO ANS VIETNAM
KGX-HMD21R KGAUTO ANS VIETNAM
KGX-HMV21R KGAUTO ANS VIETNAM
KGX-CMD21R KGAUTO ANS VIETNAM
KGX-CMV21R KGAUTO ANS VIETNAM
KGX-JMD21R KGAUTO ANS VIETNAM
KGX-JMV21R KGAUTO ANS VIETNAM
KGX-LMD21R KGAUTO ANS VIETNAM
KGX-LMV21R KGAUTO ANS VIETNAM
KGP-ND2R KGAUTO ANS VIETNAM
KGP-HD2R KGAUTO ANS VIETNAM
KGP-CD2R KGAUTO ANS VIETNAM
KGP-JD2R KGAUTO ANS VIETNAM
KGP-LD2R KGAUTO ANS VIETNAM
KGS-N2M1 KGAUTO ANS VIETNAM
KGS-N2R1 KGAUTO ANS VIETNAM
KGS-H2M1 KGAUTO ANS VIETNAM
KGS-H2R1 KGAUTO ANS VIETNAM
KGS-C2M1 KGAUTO ANS VIETNAM
KGS-C3M2 KGAUTO ANS VIETNAM
KGS-J2M1 KGAUTO ANS VIETNAM
KGS-J3M2 KGAUTO ANS VIETNAM
KGS-L2M1 KGAUTO ANS VIETNAM
KGS-L2R1 KGAUTO ANS VIETNAM
KGT-N2M1D2R ( KGT-N2M1DR ) KGAUTO ANS VIETNAM
KGT-N2M1VR ( KGT-N2M1V2R ) KGAUTO ANS VIETNAM
KGT-H2M1D2R ( KGT-H2M1DR ) KGAUTO ANS VIETNAM
KGT-H2M1V2R ( KGT-H2M1VR ) KGAUTO ANS VIETNAM
KGT-C2M1D2R ( KGT-C2M1DR ) KGAUTO ANS VIETNAM
KGT-C2M1V2R (KGT-C2M1VR ) KGAUTO ANS VIETNAM
KGT-J2M1D2R ( KGT-J2M1DR ) KGAUTO ANS VIETNAM
KGT-J2M1V2R (KGT-J2M1VR) KGAUTO ANS VIETNAM
KGT-L2M1D2R ( KGT-L2M1DR ) KGAUTO ANS VIETNAM
KGT-L2M1V2R ( KGT-L2M1VR ) KGAUTO ANS VIETNAM
KGK-H2M1 KGAUTO ANS VIETNAM
KGK-H2R1 KGAUTO ANS VIETNAM
KGK-J2M1 KGAUTO ANS VIETNAM
KGK-J2R1 KGAUTO ANS VIETNAM
KGK-L2M1 KGAUTO ANS VIETNAM
KGK-L2R1 KGAUTO ANS VIETNAM
KGE-N4B1R KGAUTO ANS VIETNAM
KGE-H4B1R KGAUTO ANS VIETNAM
KGE-C4B1R KGAUTO ANS VIETNAM
KGE-J4B1R KGAUTO ANS VIETNAM
KGE-L4B1R KGAUTO ANS VIETNAM
KGEX-N4BD21R KGAUTO ANS VIETNAM
KGEX-H4BD21R KGAUTO ANS VIETNAM