Dòng giải pháp đo lường và kiểm soát Beta LaserMike được thiết kế để tăng năng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất. Những giải pháp này cung cấp giám sát, kiểm soát và kiểm tra mẫu / bộ phận của sản phẩm như dây và cáp, sợi quang, kim loại, cao su và nhựa, hàng hóa cán phẳng, ống và ống, và các hàng hóa sản xuất khác. Các giải pháp của chúng tôi cung cấp một số lợi thế so với các hệ thống đo tiếp xúc và không tiếp xúc khác.

Các công nghệ Beta LaserMike và các sản phẩm dễ nhận biết bao gồm AccuScan để đo đường kính quét laser, UltraScan cho đo siêu âm và đo độ đồng tâm, CenterScan để đo độ lệch tâm, LayScan để đo chiều dài đặt, LaserSpeed® để đo độ dài không tiếp xúc và đo tốc độ kiểm tra mẫu, DataPro để kiểm soát quá trình và hệ thống kiểm tra cáp DCM để kiểm tra chất lượng cáp LAN / Dữ liệu, Viễn thông và Cáp đồng trục.

NDC Technologies là một tổ chức toàn cầu cam kết đổi mới, thiết kế và dịch vụ các hệ thống đo lường và kiểm soát chính xác cho một phạm vi rộng các ứng dụng công nghiệp. Khám phá các giải pháp của chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu làm thế nào chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những lợi thế về năng suất, chất lượng và lợi nhuận.
 
Products code Brand
Lump and neckdown detection_LN3015 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Lump and neckdown detection_LN3040 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Datapro_5000 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Datapro_3100 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Datapro_1000 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Z-Mike_4025S  Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Z-Mike_4025G  Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Z-Mike_4050S  Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Z-Mike_4050G Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Benchmike_283-10 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Benchmike_283-20 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Center scan_2010 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Spark tester_HFS0610  Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Spark tester_HFS0915 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Spark tester_HFS1220 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Accuscan_5012 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Accuscan_5025  Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Accuscan_5040 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Accuscan_5080 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Accuscan_3175 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Laserspeed_LS9000-303 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Laserspeed_LS9000-306 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Laserspeed_LS9000-310 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Laserspeed_LS9000-315 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Laserspeed_LS9000-320 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Laserspeed_LS9000-325 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Preheater_MCS120L0817 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Preheater_MCS280L1640  Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Preheater_MCS190L1640 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
UltraScan_1012 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
UltraScan_1025 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
UltraScan_1040 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
UltraScan_1063 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Capscan_ KG2025 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Capscan_ KG2008 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam
Capscan_ KG2016 Betalasermike Vietnam, Beta Lasermike Vietnam, Betalasermike ANS Vietnam, ANS Vietnam