5485c-004-velocity-sensor-metrix-vietnam-5485c-004-metrix-vietnam-metrix-dai-ly-viet-nam.png

5485C-004 Velocity Sensor Metrix Vietnam, 5485C-004 Metrix Vietnam, Metrix Đại Lý Việt Nam.

Metrix Vietnam​. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam.

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Metrix Vietnam​.

 

100% USA Origin

 

Metrix Vietnam

 

Code: 5485C-008

Velocity Sensor - 375°C max., connector version

Code: 5485C-004

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia