beijer-vietnam.png
Chúng tôi là đại lý cho Beijer Electronics. Màn hình cảm ứng của họ được đóng gói với các tính năng chỉ thấy trong màn hình cao cấp. Beijer sản xuất sản phẩm của riêng mình, và không tái chế một người nào đó elses và luôn tiến bộ trong công nghệ. Họ có th
       
Các iX Panels là các bảng HMI thế hệ tiếp theo sử dụng Microsofts .NET Framework:  
       
TxF: Giải pháp hiệu quả về chi phí có sẵn trong 4 ”, 7” và 10 ”    
204,204,204,204,204,204,201,201,201,201,201,201,201,202,202,202,202,202,209,209,209,209,209
TxB: Bảng điều khiển hiệu suất cao có sẵn trong 7 ", 12" và 15 "
     
TxC: Máy tính công nghiệp HMI cho các ứng dụng đòi hỏi, lớn nhất 21 ”  
         hỗ trợ full HD      
Thời gian chạy iX:      
        Gói dựa trên PC có sẵn trong 250, 2000, 4000 thẻ bên ngoài.    
Độ phân giải: 1920 x 1080, 1280 x 800, 800 x 600, 640 x 480    
Giao diện đồ họa trực quan và các đối tượng    
Đã bật nối tiếp và Ethernet      
Output power 0.37 kW Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output 3x230 VAC, 2.3 A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Input voltage 1x200-240 VAC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Article number 61500 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-E3-11-0023-1012 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output power 0.37 kW Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output 3x230 VAC, 2.3 A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Input voltage 1x110 VAC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Article number 61490 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-E3-11-0043-1012 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output power 0.75 kW Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output 3x230 VAC, 4.3 A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Input voltage 1x110 VAC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Article number 61491 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-E3-11-0058-1042 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output power 1.1 kW Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output 3x230 VAC, 5.8 A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Input voltage 1x110 VAC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Article number 61492 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-E3-12-0043-1F12 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output power 0.75 kW Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output 3x230 VAC, 4.3 A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Input voltage 1x200-240 VAC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Article number 61501 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-E3-12-0070-1F12 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output power 1.5 kW Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output 3x230 VAC, 7.0 A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Input voltage 1x200-240 VAC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Article number 61502 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-E3-14-0041-3F12 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output power 1.5 kW Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output 3x400 VAC, 4.1 A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Input voltage 3x380-480 VAC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Article number 61561 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-E3-22-0070-1F42 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output power 1.5 kW Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output 3x230 VAC, 7.0 A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Input voltage 1x200-240 VAC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Article number 61503 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-E3-22-0070-3F42 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output power 1.5 kW Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output 3x230 VAC, 7.0 A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Input voltage 3x200-240 VAC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Article number 61530 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-E3-24-0041-3F42 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output power 1.5 kW Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output 3x400 VAC, 4.1 A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Input voltage 3x380-480 VAC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Article number 61562 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-E3-22-0105-1F42 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output power 2.2 kW Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output 3x230 VAC, 10.5 A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Input voltage 1x200-240 VAC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Article number 61504 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-E3-22-0105-3F42 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output power 2.2 kW Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output 3x230 VAC, 10.5 A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Input voltage 3x200-240 VAC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Article number 61531 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-E3-24-0058-3F42 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output power 2.2 kW Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output 3x400 VAC, 5.8 A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Input voltage 3x380-480 VAC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Article number 61563 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-E3-24-0095-3F42 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output power 4.0 kW Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output 3x400 VAC, 9.5 A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Input voltage 3x380-480 VAC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Article number 61564 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-E3-32-0180-3F42 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output power 4.0 KW Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output 3x230 VAC, 18 A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Input voltage 3x200-240 VAC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Article number 61532 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-E3-32-0240-3F42 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output power 5.5 kW Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output 3x230 VAC, 24 A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Input voltage 3x200-240 VAC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Article number 61533 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-E3-34-0140-3F42 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output power 5.5 kW Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output 3x400 VAC, 14 A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Input voltage 3x380-480 VAC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Article number 61565 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-E3-34-0180-3F42 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output power 7.5 kW Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output 3x400 VAC, 18 A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Input voltage 3x380-480 VAC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Article number 61566 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-E3-34-0240-3F42 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output power 11 kW Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output 3x400 VAC, 24 A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Input voltage 3x380-480 VAC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Article number 61567 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-E3-42-0300-3F42 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output power 7.5 kW Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output 3x230 VAC, 30 A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Input voltage 3x200-240 VAC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Article number 61534 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-E3-44-0300-3F42 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output power 15 kW Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output 3x400 VAC, 30 A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Input voltage 3x380-480 VAC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Article number 61568 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-E3-44-0390-3F42 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output power 18.5 kW Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output 3x400 VAC, 39 A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Input voltage 3x380-480 VAC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Article number 61569 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-E3-42-0460-3F42 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output power 11 kW Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output 3x230 VAC, 46 A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Input voltage 3x200-240 VAC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Article number 61535 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-E3-44-0460-3F42 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output power 22 kW Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Output 3x400 VAC, 46 A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Input voltage 3x380-480 VAC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
Article number 61570 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-E3-12-0023-1F12 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-E3-11-0023-101X Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-E3-12-0043-1F12-01 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-H3-24-0022-3F12-SN Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-H3-44-0300-3F1N-TC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-H3-24-0022-3F1D-TC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-P2-24-0022-3F42-SN Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-P2-42-0240-3F4N-TN Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
BFI-P2-22-0043-1F4Y-TN Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
iX T4A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
iX T7A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
iX T10A Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
iX T7B Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
iX T12B Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
iX T15B Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
iX T7AM Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
iX T15BM Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
iX T15BM-HB Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
iX T4A-SC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
iX T7A-SC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
iX T10A-SC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
iX T7B-SC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
iX T12B-SC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
iX T15B-SC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
iX T7B-SM Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
iX T12B-SM Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
iX T15B-SM Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
iX T5F-2 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
iX T7F-2 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
iX T10F-2 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
iX T7BR Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
iX T7BR HB HP Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
iX T15BR Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
iX T15BR HB HP Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
QTERM-A7 iX Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
QTERM-A7 Qlarity Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
QTERM-G72 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
QTERM-A12 iX Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
QTERM-A12 Qlarity Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 pro 4 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 pro 7 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 pro 10 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 pro 7 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 pro 12 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 pro 15 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 marine 7 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 marine 7 HB Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 marine 7 SC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 marine 7 HB SC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 marine 15 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 marine 15 HB Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 marine 15 SC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 marine 15 HB SC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 control 4 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 control 7 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 control 10 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 control 7 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 control 12 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 control 15 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 motion 4 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 motion 7 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 motion 10 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 motion 12 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 motion 15 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 base 5 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 base 7 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 base 10 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 extreme 7 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 extreme 7 HP Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 extreme 7 SL HP Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 extreme 7 HP SC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 extreme 7 SL HP SC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 extreme 15 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 extreme 15 HP Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 extreme 15 SL HP Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 extreme 15 HP SC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 extreme 15 SL HP SC Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 extreme 7 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 extreme 7 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 extreme 7 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 extreme 12 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 extreme 12 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
EXTER/E1000 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
EXTER K10 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
EXTER K20 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
EXTER K30 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
EXTER K60 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
EXTER K70 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
EXTER K100 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
EXTER T40 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
EXTER T60 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
EXTER T70 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
EXTER T100 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
EXTER T150 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
EXTER T70-bl Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
EXTER T100-bl Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
EXTER T150-bl Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
EXTER T70-sr-bl Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
EXTER T100-sr-bl Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
EXTER M70 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
E1000 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
E1012 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
E1022 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
E1032 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
E1060/E1062 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
E1070 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
E1100 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
E1041/E1043 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
E1061/E1063 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
E1071 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
E1101 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
E1151 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 base 5 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 base 5 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 base 7 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 pro 7 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 pro 7 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 pro 7 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 pro 12 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 pro 4 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 pro 7 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 pro 7 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 pro 12 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 pro 15 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 marine 7 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 marine 15 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 marine 15 Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 marine 7 HB Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin  
X2 marine 15 HB Beijer Electronics Vietnam 100% Taiwan Origin