bo-bao-ve-tang-ap-power-lightning-surge-protector-120ka-akorm.png

Đại lý phân phối chính thức Hãng Akorm tại Việt Nam - Akorm Vietnam - ANS Vietnam

Bộ bảo vệ tăng áp AC SCN-GPS-2120 là được sử dụng trên đường dây điện xoay chiều 2 pha một pha trong song song để bảo vệ các thiết bị điện từ điện áp tăng do sét. Thiết bị này bảo vệ thiết bị điện từ sét hoặc EMI bằng cách sử dụng bộ lọc dòng.

 

Item

Model

Brand

Multi Input Digital Signal Converters

SCONI-2000 ( SCN-200 )   Multi Input T/C, RTD, mV, Volt & mA; Dual Output

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

Multi Input Digital Signal Converters

SCONI-2100 ( SCN-210 )   Input mA, 2-wire & SQT; Dual Output

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

Multi Input Digital Signal Converters

SCONI-2200 ( SCN-220 )   Input Volt, T/C, mA & LTC; Dual Output

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

Multi Input Digital Signal Converters

SCONI-2300 ( SCN-230 )   Input RTD & PMC; Dual Output

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

Multi Input Digital Signal Converters

SCONI-2400 ( SCN-240 )   Input Voltage Pulse, Dry Contact & Open Collector

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

Multi Input Digital Signal Converters

SCONI-2600 ( SCN-260 )   Multi Input & Alarm Setter

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

Multi Input Digital Signal Converters

SCN-8100   Slim, Input mA & Dual Output

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

Multi Input Digital Signal Converters

SCN-8200   Slim, Input Volt & Dual Output

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

Multi Input Digital Signal Converters

SCN-8300   Slim, Input RTD & Dual Output

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

Multi Input Digital Signal Converters

SCN-8400   Slim, Multi Input T/C, Volt, mA & RTD; Dual Output

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

  Analog Signal Converters

SCONI-ACC ( SCN-ACC )   AC Current Input & Dual Signal Output

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

  Analog Signal Converters

SCONI-AVC ( SCN-AVC )   AC Voltage Input & Dual Signal Output

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

  Analog Signal Converters

SCONI-DSC ( SCN-DSC )   DC Signal Converter

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

  Analog Signal Converters

SCONI-DSC-A ( SCN-DSC-A )   2-wire DC Signal Converter

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

  Analog Signal Converters

SCONI-FDC ( SCN-FDC )   Pulse Signal Input & Dual Signal Output

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

  Analog Signal Converters

SCONI-FFC ( SCN-FFC )   Pulse to Pulse Signal Converter

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

  Analog Signal Converters

SCONI-IPD ( SCN-IPD )   Isolation Power Distributor

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

  Analog Signal Converters

SCONI-LCT ( SCN-LCT )   Load Cell Signal Converter

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

  Analog Signal Converters

SCONI-LPC ( SCN-LPC )   Low Pulse Signal Input & Dual Signal Output

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

  Analog Signal Converters

SCONI-PMC ( SCN-PMC )   Potentiometer Signal Converter

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

  Analog Signal Converters

SCONI-PMC-A ( SCN-PMC-A )   2-wire Potentiometer Signal Converter

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

  Analog Signal Converters

SCONI-RTD ( SCN-RTD )   RTD Signal Converter

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

  Analog Signal Converters

SCONI-RTD-A ( SCN-RTD-A )   2-wire RTD Signal Converter

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

  Analog Signal Converters

SCONI-T/C ( SCN-T/C )   Thermocouple Signal Converter

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

 Slim Signal Converters

SCN-NSL-DSC   New Slim DC Signal Converter

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

 Slim Signal Converters

SCN-NSL-PMC   New Slim Potentiometer Converter

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

 Slim Signal Converters

SCN-NSL-RTD   New Slim RTD Converter

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

 Slim Signal Converters

SCN-NSL-T/C   New Slim Thermocouple Converter

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

 Slim Signal Converters

SI-200P   Slim Potentiometer Converter

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

 Slim Signal Converters

SI-200R   Slim RTD Converter

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

 Slim Signal Converters

SI-200S   Slim DC Signal Converter

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

 Slim Signal Converters

SI-200T   Slim Thermocouple Converter

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

 Slim Signal Converters

SCN-SL-DSC ( SCONI-SL-DSC )   Slim DC Signal Converter

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

 Slim Signal Converters

SCN-SL-IPD (SCONI-SL-IPD )  Slim Isolation Power Distributor

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

 Slim Signal Converters

SCN-SL-PMC (SCONI-SL-PMC )   Slim Potentiometer Converter

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

 Slim Signal Converters

SCN-SL-RTD ( SCONI-SL-RTD )   Slim RTD Converter

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

Signal Indicators

SCONI-1000 ( SCN-100 )   Multi Signal Indicator & Alarm

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

Signal Indicators

SCONI-1000L ( SCN-100L )   Multi Signal Indicator & Alarm, Large Display

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

Signal Indicators

SCONI-1000N ( SCN-100N )   Multi Signal Indicator & Alarm, 5-digit

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

Signal Indicators

SCONI-1100 ( SCN-110 )   Multi Input Signal Indicator

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

Signal Indicators

SCONI-1200 ( SCN-120 )   Semi Multi Signal Indicator & Alarm

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

Signal Indicators

SCONI-1300 ( SCN-130 )   Semi Multi Signal Indicator & Analog Output

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

Surge Protectors

SCN-AR-232 - RS232 Surge Arrester

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

Surge Protectors

SCN-AR-PWR101 - AC Power Surge Arrester

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

Surge Protectors

SCN-GPS-2120-1 - AC Power Lightning / Surge Protector

Akorm Vietnam, Akorm ANS Vietnam

SCONI-1300 ( SCN-130 ) Semi Multi Signal Indicator & Analog Output

SCN-NSL-DSC   New Slim DC Signal Converter

SCN-NSL-PMC

SCN-NSL-RTD

SCN-NSL-T/C

SI-200P

SI-200R

SI-200S

SI-200T

SCN-SL-DSC ( SCONI-SL-DSC )

SCN-SL-IPD (SCONI-SL-IPD )

SCN-SL-PMC (SCONI-SL-PMC )

SCN-SL-RTD ( SCONI-SL-RTD )

SCONI-2000-5NX

SCN-200-5NX

SCONI-2000-57X

SCN-200-57X

SCONI-1000-1NNX

SCONI-1000-15NX

SCN-AR-PWR101

SCN-GPS-240-1

SCN-AR-485

SCN-GPS-34160

SCN-GPS-240-2

Balluff Vietnam| Baumuller Vietnam | NSD Group Vietnam | | Keller MSR Vietnam | Yotta Control Vietnam | Crouzet Vietnam | MTS Sensor Vietnam | Endress Hauser (E+H)  Vietnam | B&K Vibro Vietnam | BEI sensors Vietnam | Bernstein Vietnam | Agr Vietnam | Brooks Instrument Vietnam | Celduc Vietnam | Canneed Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Metrix Vietnam |  CSF Vietnam |Dold Vietnam | Deesys Vietnam | E Instruments Vietnam | EGE Elektronik Vietnam| Elco Vietnam |  | Electro Sensors Vietnam | Ero Electronic Vietnam |Fine Suntronix Vietnam | FMS Vietnam | Greisinger Vietnam Electronic Vietnam | Hans-Schmidt Vietnam | HMS - Anybus - Netbiter Vietnam | Hohner Vietnam | Honsberg Vietnam | IMR Vietnam | Jenco Vietnam | Keller MSR Vietnam | Kuebler Vietnam | Mark-10 Vietnam | Moxa Vietnam| Matsui MFG Vietnam | Meister Vietnam | Minilec  Vietnam | Microsens Vietnam | Microsonic Vietnam | Moog Vietnam | Noeding Vietnam | Novotechnic Vietnam | Pilz Vietnam | Raytek Vietnam | Rayteck Vietnam | Raytec Vietnam | ReeR Vietnam | RMF Vietnam | Rotronic Vietnam | Shinko technos Vietnam | Showa Giken Vietnam | Smart Measurement Vietnam | SPG Motor Vietnam | Status Vietnam | STS sensor Vietnam | Takuwa Vietnam | Tokyokeiki Vietnam |Tomoe Vietnam| Tecsis Vietnam | Tempsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Unipulse Vietnam | Univer Vietnam | Valbia Vietnam | Watlow Vietnam | Wise control Vietnam | Pora Vietnam