bo-switch-eds-305-eds-308-series.png

SWITCH EDS 305 EDS 308 SERIES

Hãng Moxa. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam

Cung cấp tất cả các thiết bị Moxa

Thông số kĩ thuật

5, 8 port unmanaged Ethernet switches

Ordering infomation 

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 01698991575

Gmail: hai@ansgroup.asia