bwu1855-advanced-repeater-bihl-wiedemann-advanced-repeater-bwu1855-bihl-wiedemann-viet-nam.png

BWU1855 Advanced Repeater Bihl+Wiedemann, Advanced Repeater BWU1855 Bihl+Wiedemann Việt Nam.

Bihl+Wiedemann​. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam.

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Bihl+Wiedemann.

Advanced Repeater; Circuit extension by more than 100 m

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia