dong-co-dong-bo-86-takuwa-vietnam.png
 Động cơ đồng bộ là một máy biến áp quay và được sử dụng rộng rãi để phát hiện góc và vị trí của thiết bị công nghiệp bởi tính năng của độ bền và độ tin cậy.

Chúng tôi có nhiều loại theo mục đích và ứng dụng.
   
100% Italy Origin Delta Ohm Vietnam Art no.: LP471PHOT
Photometric Probe For Illuminance
100% Italy Origin Delta Ohm Vietnam Art no.: LP471LUM2
Photometric Probe
100% Italy Origin Delta Ohm Vietnam Art no.: LP471PAR
Quantum-Radiometric Probe
100% Italy Origin Delta Ohm Vietnam Art no.: LP471RAD
Radiometric Probe
100% Italy Origin Delta Ohm Vietnam Art no.: LP471UVA
Radiometric Probe For Measuring Irradiance In The UVA Spectral
100% Italy Origin Delta Ohm Vietnam Art no.: LP471UVB
Radiometric probe for measuring Irradiance in the UVB spectral
100% Italy Origin Delta Ohm Vietnam Art no.: LP471UVC
Radiometric probe for measuring Irradiance in the UVC spectral
100% Italy Origin Delta Ohm Vietnam Art no.: LP471AUV
Combined probe for measuring the Total effective irradiance
100% Italy Origin Soldo Vietnam Model: SP012A0-2HW00R1
(replace for SP012H0-2H) Limit switch box
100% Italy Origin Soldo Vietnam Model: SP012A0-2HW00R1
(replace for SP012H0-2H) Limit switch box
100% Switzerland Origin Schiltknecht Vietnam Item Code: 97.0300
MiniAir Junior Set consisting of:
MiniAirJunior display unit, flowprobe Micro 40 m/s, carrying bag
100% Switzerland Origin Schiltknecht Vietnam Item Code: 98.0030
Extension rod Aluminum 15 x 180 mm, Tread G 1/4"
d 15 x 180, G 1/4" blau
100% Switzerland Origin Schiltknecht Vietnam Item Code: 98.0016
Extension rod Aluminum 15 x 300 mm, Tread G 1/4"
blau, d 15 x 309 (300) mm, G 1/4"
100% Switzerland Origin Schiltknecht Vietnam Item Code: 95.2016
Snap head for Flowprobe MiniAir Junior Micro 40 m/s,
Plastic/Aluminum
100% UK Origin PCME Vietnam Model: SYS-73
LEAK ALERT 73 Including: 
0250S: Combined sensor / user interface suitable for gas temperatures up to 250°C Includes 100, 200,300,400,or 500mm Rod option ; OPTC----PC: 0-100% Scaling
OPTE----AC: 115-240V Power
OPTI----IK73W: Internal keypad with window
100% USA Origin Watlow Vietnam Model: K20-1-321
Heater
Part Information: Description 1   :WR 321 S-GLS/IMP/S-GLS/
Product Class   :WR; Product Sub Class:Y2; Unit of Measure : FT
( 1 roll = 1000ft =304.8m)
100% USA Origin Raytek Vietnam Code: RAYMI310LTSCB8
-40 to 600°C (-40 to 1112°F), 8 - 14 µm, 10:1, 130 msec. Included 8m (26') preinstalled cable (instead of standard 1m cable)
100% Japan Origin Towa Seiden Vietnam Code: PRL-201 (PRL-201-L-250)
Rotary paddle level sensor; Length 250mm
Power supply AC200/220V; Flange conn.: JIS5K65A (Aluminum)
Paddle size: Standard W-1 (80x80mm); Temp. degree: 200oC
Contact output: 1C SPDT (250V 5A); *Same spec as SN: 221292
100% Japan Origin Towa Seiden Vietnam Code: PRL-201 (PRL-201-L-250)
Rotary paddle level sensor; Length 250mm
Power supply AC200/220V; Flange conn.: JIS5K65A (Aluminum)
Paddle size: Standard W-1 (80x80mm); Temp. degree: 200oC
Contact output: 1C SPDT (250V 5A); *Same spec as SN: 221292
100% Japan Origin Takuwa Vietnam Code: 86G-15 (BDS0151)
Synchro Transmitter
100% Japan Origin Takuwa Vietnam Model: 86CT-15
Synchro Transmitter
100% USA Origin Electro-Sensors Vietnam Part No.: 700-000200
Pulse disc 255 NYLON 16 MAG 4.00x.25x.196 STD
100% USA Origin Electro-Sensors Vietnam Part No.: 810-000005
Mounting bracket EZ-SCP BRACKET ASSEMBLY W/ 255EZ
100% USA Origin Electro-Sensors Vietnam Part No.: 810-000050
MM-2.00 Mounting Magnet (must use EZ-SCP Bracket Assembly)
100% USA Origin Electro-Sensors Vietnam Part No.: 725-005300
Standard Disc Guard
100% USA Origin Electro-Sensors Vietnam Part No.: 725-005600
EZ-SCP Disc Guard
100% USA Origin Electro-Sensors Vietnam Part No.: 700-000200
Pulse disc 255 NYLON 16 MAG 4.00x.25x.196 STD
100% USA Origin Electro-Sensors Vietnam Part No.: 810-000005
Mounting bracket EZ-SCP BRACKET ASSEMBLY W/ 255EZ
100% USA Origin Electro-Sensors Vietnam Part No.: 810-000050
MM-2.00 Mounting Magnet (must use EZ-SCP Bracket Assembly)
100% USA Origin Electro-Sensors Vietnam Part No.: 725-005300
Standard Disc Guard
100% USA Origin Electro-Sensors Vietnam Part No.: 725-005600
EZ-SCP Disc Guard