ic200alg264-analog-input-module-ge-vietnam-analog-input-module-ic200alg264-ge-vietnam-dai-ly-ge-vietnam.png

IC200ALG264 Analog Input Module GE Vietnam, Analog Input Module IC200ALG264 GE Vietnam, Đại lý GE Vietnam.

GE Vietnam. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam.

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của GE Vietnam.

 

1

 

100% USA Origin

 

GE IP Vietnam

 

Code: IC200ALG264

GE Analog input 15 bit current 15 channel

 

2.00

 

               

2

 

100% USA Origin

 

GE IP Vietnam

 

Code: IC200MDL750

GE Output 12/24VDC POS LOGIC 0.5A per point (…

 

2.00

 

               

3

 

100% USA Origin

 

GE IP Vietnam

 

Code: IC200MDL650

GE Input 24VDC POS/NEG logic (4 groups of 8) …

 

4.00

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia