inductive-sensor-ifm-ii5851-ifm-iik3010-bpkg-us-104-ifm-ifm-viet-nam.png

II5851 - Inductive sensor IFM

IFM. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của IFM

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Correct Code: II5851
IIK3010-BPKG/US-104-DPS

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Replaced by: PN3092
(PN3002) PN-100-SER14-MFRKG/US/          /V

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Replaced by: PN3071
(PN3001) PN-250-SER14-MFRKG/US/            /V

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia