may-do-do-cung.png

HPSA-R-M​ - Máy đo độ cứng

Hans-Schmidt. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Hans-Schmidt

Model Application Recommended
Roller Ø
Radius of
Flat surface
 
HPSA-R20-M rubber coated rollers and rollers < 40 mm 20 mm  
HPSA-R35-M rubber coated rollers and rollers 40 – 70 mm 35 mm  
HPSA-R55-M rubber coated rollers and rollers 70 – 110 mm 55 mm  
  alternative      
HPSA-M rubber coated rollers and rollers > 110 mm 18 mm Ø

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia