may-do-do-vuong-goc-agr-vietnam.png
Máy đo độ vuông góc
Máy đo độ vuông góc phôi chai xác minh rằng cơ thể của khuôn phôi vuông góc với bề mặt hoàn thiện. Một giá đỡ cứng nhắc, được thiết kế để giữ các khuôn phôi ở vị trí để đo chính xác, cho phép xác định nhanh chóng và dễ dàng các khuôn phôi bị cong hoặc lệch. Máy đo này được hoàn thiện với độ chính xác cao, đọc kỹ thuật số với cổng tích hợp để liên lạc nối tiếp.

Lý tưởng cho sản xuất phôi cỡ nhỏ, kiểm tra phôi đến và vận hành thổi với máy móc một cấp

Tương thích với hầu hết các mẫu hoàn thiện 28mm và 38mm

Đáng tin cậy và đơn giản để sử dụng
100% Germany Origin Rico Werk Vietnam Type: 591 296 (591296)  
Analog signal divider without isolated test amplifier
100% India Origin Cirrus Vietnam Code: CLT5-SS  
Water level sensor ; Range: 10m; Cable: 12m
Out: 4-20Ma ; Supply: 24VDC
100% Germany Origin Hans-Schmidt Vietnam Model: TEM-I  
Textile Moisture Meter
100% Korea Origin PORA Vietnam Model: PRB-20Y4  
POWDER BRAKE
100% Germany Origin Stahl/R. Stahl Vietnam 8040/1190X-34H2BF05  
Same design as 2010274141/0020
100% Japan Origin ANRITSU Vietnam Model: MG-22K-TS1-ASP  
Probe
100% UK Origin Lenton Vietnam Model: AF1106-230SN  
AF 11/6B 1100°C, 6 litre, Economy Ashing Furnace (220 - 240 V single phase + N)
Including: 02-3216CC 3216CC PID controller
100% UK Origin Lenton Vietnam Model: 02-3216P1  
Upgrade to 3216P1 programmer with 8 segment-pairs
(Có thể chọn thay thế 02-3216CC)
100% UK Origin Lenton Vietnam Model: TMP-DIGOT-F  
Digital over-temperature protection
100% UK Origin ApolloFire Vietnam Model: 55000-885APO  
XP95 Multisensor Detector
100% UK Origin ApolloFire Vietnam Model: 45681-210APO  
XP95 Mounting Base
100% Italy Origin BARTEC FEAM Vietnam Ordering No.: 07-7311-97WP/K1E0  
BARTEC 07-7311-97WP/K1E0 , EX II 2 GD, EXDBE(IB) IIC GB COUPLER PROFIBUS 
100% USA Origin Emerson/Ovation Vietnam Part No.: 5X00225G01  
Khối đế nguồn của bộ điều khiển OCR400
100% USA Origin Woodward Vietnam Model: 8440-2167 CONTROL-SPM-D2-1010B/YB  
Synchronizers
100% USA Origin Woodward Vietnam Model: 8440-2150 CONTROL-LS-521-5/P1  
100% Germany Origin Engler Vietnam Model: ETSM-4.17.A4.B4.250.300.7  
Controller
100% USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 1900/65A-00-00-00-00-00  
100% USA Origin Celtron Under Vishay Group Vietnam Celtron STC S-Beam Load Cell  
Nickel-plated alloy steel construction
Capacity: 50kg ; Accuracy class: STD ; Cable length: 6m
(Loadcell  STC-50kg; O/P: 3.0053 mV/V S/N AE66813)
100% USA Origin Honeywell Vietnam Model: CC-PAIX01  
100% USA Origin Honeywell Vietnam Model: CC-PDIH01  
100% USA Origin Honeywell Vietnam Model: CC-TAIX01  
100% USA Origin Honeywell Vietnam Model: CC-PAOX01  
100% USA Origin Honeywell Vietnam Model: CC-TAOX01  
100% USA Origin Honeywell Vietnam Model: CC-PDIH01  
100% USA Origin Honeywell Vietnam Model: CC-TDI220  
100% USA Origin Honeywell Vietnam Model: CC-PDOB01  
100% USA Origin Honeywell Vietnam Model: CC-TDOB01  
100% USA Origin Honeywell Vietnam Model: CC-PCF901  
100% USA Origin Honeywell Vietnam Part No.: 143553  
TDI
100% Japan Origin PATLITE Vietnam Model: KJB-202-RY  
Light Tower
100% UK Origin SHAW Vietnam Model: SE-P  
Shaw Purple Spot Sensor ; Range -100/0 Deg C DP
Sensor supplied meets the requirements of ATEX Certification
100% UK Origin SHAW Vietnam Model: SD3  
Superdew3 Instrument only, range: -100/0 Deg C DP
c/w standard accessories including 2m Coaxial cable, pressure calculator and screwdriver Replaced for SD-P (obsolete)
100% USA Origin AGR Vietnam C526  
MANUAL PREFORM PERPENDICULARITY GAUGE 
The Manual Preform Perpendicularity Gauge is a manually operated measuring device.
Features:
- Necessary adjustable mechanical featuring to accommodate
  different sizes and shapes
- Neck adapters for 28mm and 38mm PCO finishes
- Dial gauge with digital readout, resolution to 0.001mm
100% USA Origin AGR Vietnam Code: 6526011  
ADAPTER, 3025   PCO
100% USA Origin AGR Vietnam Code: 6526101  
ADAPTER, THREADED PCO-28
100% USA Origin AGR Vietnam Code: 6526102  
ADAPTER, THREADED PCO-38
100% Taiwan Origin Poundful Vietnam Model: PF-LBP-L2Q-3  
Programmable Loadcell Transmitter
100% Taiwan Origin Apex Dynamic Vietnam PAII060-010-S2 / MITSUBISHI HF-KP43B  
PA2-060_1ST_14-O0411300507
Gearbox
100% Taiwan Origin Apex Dynamic Vietnam ABR060-010-S2-P2 / MITSUBISHI HF-KP43B  
ABR0601-P0401200402
Gearbox