may-kiem-mau-cac-may-kiem-mau-verivide.png
  products Brand
  Colour Cabinet – CAC  Máy kiểm màu CAC Máy kiểm màu Verivide Verivide Vietnam, Verivide ANS Vietnam, ANS Vietnam
  CAC 60-4  Máy kiểm màu Máy kiểm màu Verivide  
  CAC 60-5  Máy kiểm màu Máy kiểm màu Verivide  
  CAC 120-4 Máy kiểm màu Máy kiểm màu Verivide  
  CAC 120-5 Máy kiểm màu Máy kiểm màu Verivide  
  CAC 150-4 Máy kiểm màu Máy kiểm màu Verivide  
  CAC 150-5 Máy kiểm màu Máy kiểm màu Verivide  
  AATCC-VB Máy kiểm màu Máy kiểm màu Verivide  
  PAV Máy kiểm màu Máy kiểm màu Verivide  
  ACCEL Máy kiểm màu Máy kiểm màu Verivide  
  SBS Máy kiểm màu Máy kiểm màu Verivide  
  CCC Máy kiểm màu Máy kiểm màu Verivide  
  CF 60 Máy kiểm màu Máy kiểm màu Verivide  
  DigiEye Máy kiểm màu Máy kiểm màu Verivide  
  DigiEye  Máy kiểm màu Máy kiểm màu Verivide  
  DigiGrade Máy kiểm màu Máy kiểm màu Verivide  
  DigiEye Máy kiểm màu Máy kiểm màu Verivide  
         
         
         

 

Quý Khách có nhu cầu xin liên hệ :

Mr. Nguyễn Phúc Thiên 
Nhân viên Kinh doanh I
====================
cellphone I : 0928197780
                      
email I      :  phucthien@ansgroup.asia  

website I  : http://thietbitudong.ansvietnam.com

Online contact==================================

Skype: live:phucthien_2

ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)

I add I  D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam

Chương trình VeriVide bao gồm một loạt các tủ đánh giá màu sắc và gian hàng và thiết bị đánh giá trực quan khác, bổ sung cho các hệ thống để cho phép cải thiện chất lượng, sự phù hợp màu sắc và hiệu quả trong suốt chuỗi cung ứng đến điểm bán hàng. Hệ thống VeriVide được chứng minh rất thành công trong các lĩnh vực dệt may, nơi mà nguồn cung ứng toàn cầu của sản xuất linh kiện đã tăng nhu cầu đảm bảo tính nhất quán về màu sắc và độ hoàn thiện.