power-relay.png

ETS-1CN-SL-12VDC Power Relay, Relay ETS-1CN-SL-12VDC, ETS-1CN-SL-12VDC IMO VietNam, Đại lý IMO VIệt Nam

IMO. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của IMO

Subminiature Power Relay SPCO, 6A, 12VDC, 170mW, AgNi Sealed, RoHS, 100mOhm@1A 6VDC

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia