redundancy-module-1756-rm2-allen-bradley-allen-bradley-dai-ly-viet-nam.png

Redundancy Module 1756-RM2 Allen Bradley, Allen Bradley Đại Lý Việt Nam.

Allen Bradley Vietnam​. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam.

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Allen Bradley.

Code: 1756-RM2

Redundancy Module

Code: 1756-CNBR

Module

Code: 1756-IB16I

Module Digital Input

Code: 1756-OW16I

Module Relay DC

Code: 1756-ENBT

Module

Code: 1756-PA75

Power supply

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia