thiet-bi-phan-tich-khi-oxy-cam-tay-gpr-1000-gpr-1100-portable-oxygen-analyzer.png

Đại lý phân phối chính thức Hãng AII tại Việt Nam - Aii Vietnam - ANS Vietnam - Đại lý AII, Aii Vietnam

Qúy khách có nhu cầu vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và giá tốt nhất :

Đặng Văn Hương I Huong Mr. I
===========================
I cellphone I  +84 984.359.334
I email I          huong@ansgroup.asia

Features of Portable Oxygen Analyzers from 0.1 ppm up to 100% oxygen

  • Rugged- made to last in field operation
  • Easy to use
  • Up to 30 days battery life (40 hours with pump)
  • Measurement ranges from 0-10 ppm up to 0-100% O2
  • 24 to 32 months sensor life span (in normal use)
  • Lightweight – 2.5Kgs
  • Internal pump option
  • 0-1V output
  • XLT sensor options for CO2 backgrounds

List Code :

Aii Vietnam Model: GPR-1000-WP
Weld Purge O2 Analyzer, Integral Pump 0-1000 PPM

Aii Vietnam Model: GPR-1100
Portable Oxygen Analyzer, 0-10ppm up to 0-25%

Oxygen Sensor_B1SA_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-233-H_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-37-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-37-I_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-917-J_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-917-M_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-21_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-213_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-23_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-233_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-33-JL_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-25_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-330_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-39_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-52_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-54_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-54-3_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KE_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KE10_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KE12_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KE13PB_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KE250A_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KEF3_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KEF4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KEFR_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KEFR-NC_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-77 Ind_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-OX-3_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_PSR-12-223_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-12-223-L_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-12-243_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-12-OX-1_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_SAF-11-02-I_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-15_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-15-EC_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-1513_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-1523_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-153_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-39_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-52_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-75-KE_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-75-KE3_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-75-KEF3_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-OX-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-123_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-21-RT_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-23-M_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-4R_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-H_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-LD_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-M_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-MD_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-MDS_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-RT_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-RTS_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-RTS-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-4KAI_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-4KAI-A_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-4R_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-MD_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-PRX_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-RT_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-RTS_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-63-T_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-75-F_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam