watlow-vietnam.png

WATLOW CUNG CẤP TỐT NHẤT TRONG CHUYÊN GIA KỸ THUẬT LỚP VÀ LÃNH ĐẠO CÁC SẢN PHẨM NHIỆT ĐỦ ĐIỀU KHIỂN KHÁCH HÀNG ĐẾN KHÁCH HÀNG
Khách hàng trên khắp thế giới sử dụng các sản phẩm và giải pháp nhiệt của Watlow trong thiết bị của chính họ để tạo ra, đo lường và kiểm soát việc phân phối nhiệt. Công nghệ của chúng tôi được phát triển thông qua sự tập trung cao độ để hiểu được công việc mà khách hàng của chúng tôi đang cố gắng làm và điều gì có giá trị nhất đối với họ. Các công ty hàng đầu thế giới đã liên tục dựa vào Watlow để cung cấp các giải pháp đột phá mang lại lợi thế cạnh tranh và cho phép tăng trưởng thị trường bền vững. Các thị trường lớn nhất của chúng tôi bao gồm chế biến bán dẫn, quy trình năng lượng, phát thải diesel, thiết bị dịch vụ thực phẩm, phòng y tế và môi trường. Kể từ năm 1922 Watlow đã cung cấp các giải pháp hàng đầu trong ngành cho nhiều ngành công nghiệp, nơi nhiệt là rất quan trọng.

Vũ Trung Thành I Mr. ThànhII Cellphone I       0931.356.568 / 09.68.68.2092

Email I             thanh.ans@ansgroup.asia

Skype I             live:thanh.ans_1

| Website|           http://thietbitudong.ansvietnam.com

Code Brand
20CJFDA160A_Thermocouples Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
DA10-24F0-0000_Power Switching Devices  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
DB30-60F0-0000_Power Switching Devices Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
PM8C2FA-1CFAAAA_Controller Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
G1A38-L12_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
E2A77-L12_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
E4A6-L12_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
CVC2HH02000700A_Temperature controller Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
DC22-60F0-0000_Temperature controller Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
CHJTJT3000JXJM_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
BCN16N10S_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
E1J41-AB12 _Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Q32-482-500-BV0_controller Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
DC33-60C0-0000_controller Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
KMFG0227T001A_Temperature Controller Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
E2A77-AB12_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
PM8C2EC-ACEAFAA_Temperature Controller Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
PM6C3FJ-AAAAAAA_Temperature Controller Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
DB20-60F0-0000_Power Controller Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
PM4C1KK-AAAAAAA_Temperature sensor Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
RFHBJTK200BA040_Controller Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
PM8C2EC-ACEAFAA_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
DB20-60F0-S000_Sensor Control Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
 23CJFDD160A_Thermocouples Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
E4A6-AB12_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
E1J49-L12_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
G1A38-AB12_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
E1J41-L12_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
PM8C2EC-ACEAFAA_Temperature Controller Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
G3A120-L12_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
G4A92-AA0 _Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
E1J35-L12_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
E2J49-L12_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
E3A51-L12_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
J3J46-L12_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
RDN21B10S_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
VS102A12S-A00AR _Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
 G2J146-11757 _Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
G5A71-11777 _Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
FON740J8W-15 _Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
MB01J3AH-3021_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
MB1N2AN1-H12_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
E1J42-AB12_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
C1J6-L12_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
DC2T-60C0-0000_Temperature Controller Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
023055502_1 1/4X3 3/32-240V-46W_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
023030500 _2 11/16X2 3/4-240V-23W_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Code: A003753__Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Including bellow codes:
77077507
20044500
29075501
27044501
SFRG1G-5019_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
SFRG2J-4715 _Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
SFRJ8A-4716_Heater  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
SFRJ7P-4748 _Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
SFRJ8B-4721_Heater  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
G4A92-AA0_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
FONA40J5S_heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
FONA33A5S_heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
FON733A8W-39_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
FON740J8W-11 _heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
FON740J8W-15_heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
FON740J8W-16_heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
FON740J8W-11_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
FON740J8W-17_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
PM6C1CH-1AAAAAA_Temperature Controller Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
K20-1-321 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
 AFJD0TF030UJ200_Thermocouple Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
060100C2-WLK1E_heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
C2L-9406_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
E1J42-AB12_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
62H36A5X-1015_Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Model: VS102A18SE Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Part Information Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Description 1: 120V 250W A-24 FLEX Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Description 2: HTR-CERAMIC-SEMI Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Product Class: CF Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Product Sub Class: 15 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Unit of Measure : EA Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Code: PM6C1CH-1AAAAAA Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Code: RGNA6910S Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Code: ME5E3AP5 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Code: MB4J2JP1 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Code: LVC6JW-2101038A Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Configuration Details     :               Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Product Class     :               SC Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Product Sub Class            :               C8 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Unit of Measure                :               EA Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Code: FON718A11W Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Part Information Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Description 1 : TUBULAR FLANGE STD.CONFIG Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Configuration Details Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
: Flange Voltage: 480 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Flange Wattage: 12,000 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watt Density: 49.8 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Phase: 1 Phase - Parallel wiring Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Number of Elements: 6 Elements Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Element Material: Alloy 800 / 840 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
B Dimension: 18.0000 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Flange Size: 4 Inch Flange Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Flange Class: 150 lb. Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Flange Material: Steel Flange Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Cold End Section below the Flange: 4.5625 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Housing Enclosure: Moisture Resistant (standard) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Process Sensor: None Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Hi-Limit Sensor: No Hi-Limit Sensor Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Baffles? No Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Standoff housing? No Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Thermowell required? Yes Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Passivation? No Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
CE Low Volt Directive required? No Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Number of Circuits: 1 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Product Class : P5 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Product Sub Class : SF Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Unit of Measure : EA Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(Part number / Del.: FON718A11W / RS) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow Code Number: FON718A5W Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Mfg Plant             :               HAN Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Part Information Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Description 1     :               TUBULAR FLANGE STD.CONFIG Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Configuration Details     :               Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Flange Voltage: 480 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Flange Wattage: 12,000 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watt Density: 49.8 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Phase: 3 Phase - Delta wiring Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Number of Elements: 6 Elements Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Element Material: Alloy 800 / 840 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
B Dimension: 18.0000 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Flange Size: 4 Inch Flange Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Flange Class: 150 lb. Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Flange Material: Steel Flange Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Cold End Section below the Flange: 4.5625 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Housing Enclosure: Moisture Resistant (standard) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Process Sensor: None Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Hi-Limit Sensor: No Hi-Limit Sensor Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Baffles? No Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Standoff housing? No Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Thermowell required? Yes Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Passivation? No Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
CE Low Volt Directive required? No Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Number of Circuits: 1 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Product Class     :               P5 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Product Sub Class            :               SF Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Unit of Measure                :               EA Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Unit weight: 15 kg / pc Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow Code Number:  Q32-482-500-BV0 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Part Information Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Description 1: TEMP CONTROL WITH MANUAL Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Configuration Details:               Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Product Class: PW Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Product Sub Class: D3 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Unit of Measure: EA Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Unit weight: 38.5-47 kg / pcs package included Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Model: F4PH-FAAB-11RG Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Code: PM6C1FA-AAAAAAA Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
375 STRIP HEATERS STK Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Part number: SGA1J8AW11 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Model: CFOR733A5S-28 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Part Information Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Description 1     :   CIRC FLG STD TUB CONFIG. Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Configuration Details     :               Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Flange Voltage: 480 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Flange Wattage: 30,000 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watt Density: 59.8 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Phase: 3 Phase - Delta wiring Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Number of Elements: 6 Elements Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Element Material: 316 Stainless Steel Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
B Dimension: 33.0000 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Flange Size: 4 Inch Flange Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Flange Class: 150 lb. Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Flange Material: 316 Stainless Steel Flange Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Cold End Section below the Flange: 5.0000 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Housing Enclosure: General Purpose (incl. CSA) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Process Sensor: None Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Hi-Limit Sensor: Type K Thermocouple Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Baffles? No Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Standoff housing? No Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Thermowell required? Yes Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Hi-Limit Orientation: Horizontal Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Number of Hilimit Sensors (1 or 2): 1 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
First Hi-Limit Location: 22.0000 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Passivation? Yes Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
CE Low Volt Directive required? No Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Number of Circuits: 1 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(Part number: SGA1J8AW11) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Replaced by: PM3L2EJ-AAAAAAA Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(92A3-1DJ2-000 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Correct: 92A3-1DJ2-0000) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Model: LVC6JW-2101038A Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Code: DC22-60F0-0000  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow thermocouple assemblies Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Part #2110-R-48, Platinum TC Assy Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
P/N: E1J41-AB12 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Thermocouple type K Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Model: 1409-1341-18 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(Thermocouple 16" Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
P/N: 70900203) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Thermocouple type K Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Model: 1409-1341-24 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(Thermocouple  24" Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
PN: 70900204) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Heater Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Model: MB01E1AB-3005  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow Thermocoupler Heat Wire  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Correct: K20-2-350 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(K20-2-350 1200) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
2 roll ( 2000 ft ) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
1 roll = 1000 ft Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
8-13 kg / roll special package included Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Replaced by: Dia: 12.5mm-0.02mm -0.08mm actual diameter  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Overall length: 130 mm +/- 2 %, 48V, 150 W Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Crimped on fiberglass GSS Leads 12 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(d12,5x130 48V 150W) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
HEAT TREATMENT EQUIPMENT  THERMOCOUPLER HEAT WIRE Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
P/N: K20-2-350 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Weight: 8-12 kg / roll Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Note: 1 roll ( 1000 ft ) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(K20-2-350 1200) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
HEAT TREATMENT EQUIPMENT  (THERMOCOUPLER) HEAT WIRE Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
P/N: K20-1-321 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Weight: 6.5-9 kg / roll Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Note: 5 roll ( 5000 ft ) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(K-20-1-321 1300 MPS NO2) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
clearly confirm Feet & Metre?? Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Code: LVC6JU00000300A Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Mfg Plant:   WIN Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Part Information Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Description 1   :  TEMPERATURE CONTROL Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Configuration Details  :           Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Product Class :           SC Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Product Sub Class      :           C8 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Unit of Measure          :           EA Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Unit Price: 1 -2 kg / pc Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Code: PM8C1KK-1AAADAA Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Mfg Plant        :           WIN Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Part Information Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Description 1   :  EZ-ZONE PM & EXPRESS Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Description 2   :  MANUALS IN ACCESSORIES Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Configuration Details  :           Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Product Class :           SC Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Product Sub Class      :           CM Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Unit of Measure          :           EA Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Unit weight: 1 – 2 kg / pc Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Correct: SSR-480-75A-AC1 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Mfg Plant        :           WIN Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Part Information Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Description 1   :           SSR CONTROL Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Configuration Details  :           Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Product Class :           PW Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Product Sub Class      :           D4 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Unit of Measure          :           EA Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Unit price: 1 -2 kg / pc Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(Solid State Relay (75A) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Code:  SSR-480-75-AC1) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Code: 65EJTUH010A Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Mfg Plant :  GDN Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Part Information Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Description 1   :           THERMOCOUPLES Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Configuration Details  :           Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Product Class :           SN Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Product Sub Class      :           T3 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Unit of Measure          :           EA Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Weight: Hang nhe  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Code: DC30-40S0-0000 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Mfg Plant            :               WIN Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Part Information Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Description 1      :               SCR CONTROL Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Description 2      :               CD REPLACES PAPER MANUAL Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Configuration Details      :               Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Product Class     :               PW Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Product Sub Class            :               D1 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Model: SSR-480-50A-DC1 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(10317455 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
51066068 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
SOLID STATE RELAY 50A, 400VAC, 50HZ,ELECTRIC HEATER,PN SSR-480,WATLOW,CP-E-1310 AND CP-E-1020) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Model: SSR-480-25A-DC1 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(10317463 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
51066076 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
SOLID STATE RELAY 25A, 400VAC, 50HZ,ELECTRIC HEATER,PN SSR-480,WATLOW,CP-E-6510 AND CP-E-6010) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
10317464 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
51066077 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
INPUT CONTROL CHART,ELECTRIC HEATER,PN SSR-480,WATLOW,CP-E-6510 AND CP-E-6010 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Correct: 050150C1-0001B Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(P/N: 050150C1)    Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Model: RBGB0TA150BA040 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Length : L= 38 cm  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
FIREROD® Cartridge Heaters Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Code: L36A8-L12 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Weight: 1.5 kg / pcs Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(L36A8) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Code: VP510A36T-M0000 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Heater’s Style VP=Raymax Units Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Enter Base Heater # VP510A36T=10x36,  240 V, 7200W standard Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Enter Mod ( 0=None ) M=1” Leg height Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Weight: 8 kg Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(Code No:  VP510A36T, RAYMAX® 1220 and 2030 Panel Heaters) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Example: 5KW @ 380V. Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
SGA1J35RW2 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(240V 1000W) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Weight: 1.5 kg / pc Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Model: K010030C5-0009B Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
THERMOCOUPLE TERMINAL HEAD Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
PART: 70900203  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
THERMOCOUPLE CONNECTOR BLOCK Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
PART: 50500401  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Model: CHJTJT3000JXJM Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
SCR Controller Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
DC22-60F0-0000 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Correct: WTS20140507380V30KW-REV 1 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
380 VAC 3Ph 30 Kw Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
4 Nps Nps Class 300 Carbon Steel Flange Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(6) 0.43 inch Dia Alloy 800 Elements With A 38in Immersed Length Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Non-Classified, Moisture Resistant Enclosure Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
To Fit in a 4 Nps Standard Schedule Carbon Steel Vessel Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Vessel not included Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Weight : 36-43 kg / pc package included Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(25-30 immersion heaters to produce an electric steam boiler) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Correct: PM6C2FA-1AAAAAA Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Weight: 1-2 kg/pc Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(PM6C2FA-2RAAAAA) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
P/N: LVC6HW00321382A Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
P/N: LVC6JW00000750A Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Replaced by: PM3L2EJ-AAAAAAA Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(92A3-1DJ2-000 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Correct: 92A3-1DJ2-0000) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Model: LVC6JW-2101038A Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Correct: P040230503_R0, 1-4” 220V/205W 2 pin Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(P049350506 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
BONDSTRAND HEATING BLANKET FOR 1" & 4", 220VAC, 427W) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
P049350506 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
6-8” 220V/427W 2 pin Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Model: PM8C2FA-1CFAAAA Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
weight: 1kg/pc Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Temperature Controller  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Replaced by: PM8S2FK-2RFKAAA                                       Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(Model: 988A-23FF-MARR   Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Serial No: 192608) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
P040230503_R0, 1-4” 220V/205W 2 pin Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(Heating blanket 1”-4”) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
P049350506, 6-8” 220V/427W 2 pin Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(Heating blanket 6”-8”) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Heating blanket 14”-16”  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Correct: G1A38-L12 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(Model: G1A38) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Correct: E2A77-L12 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(Model: E2A77) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Correct: E4A6-L12 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(Model: E4A6) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow No: KMFG0227T001A Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Ref.: KMFG0227D001A* Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Metrische Firerod Heizpatrone Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
swaged-in leads, T/C Pos. B ( at the sheath) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Diameter: 10.00 mm – 0.02mm – 0.08 mm Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Length: 227.00 mm (8 15/16”) +  4.54mm Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
no heat zone at lead end: 27.00 mm (1 17/64”) 240V, 300 W Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
1000 mm fiberglass insulated leads Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
T/C J ( Fe-CuNi), IEC colour code Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Flange with special at the lead end Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
distributed wattage: Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
disc end: 70 mm /  120W Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
center: 60mm / 60W Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
lead end: 70mm/120W Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
UL compliant version. Special flange Ø 20 mm Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
cartridge heater tested according to DIN EN 60335 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
( VDE 0700 part 1) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(Model: KNFG0227T001A-1114KFIREROD , 240V-300W)  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Model: BCN6L10S Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Correct: BCN6L10S  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(Model: BCN16N10S) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
  Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Model: LVC6JW-2101038A Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Replaced by: PM3L2EJ-AAAAAAA Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
(92A3-1DJ2-000 Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Correct: 92A3-1DJ2-0000) Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Model: LVC6JW-2101038A Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam
Watlow VietNam, Watlow ANS VietNam, ANS VietNam