bo-dieu-khien-tich-hop-us5-b10-b1-unistream®-5-programmable-logic-controller-with-integrated-hmi-unitronics-vietnam.png

Đại lý phân phối chính thức Hãng Unitronics tại Việt Nam - Unitronics Vietnam - ANS Vietnam

UniStream® 5 "là bộ điều khiển lập trình tất cả trong một của PLC + HMI bao gồm HMI tích hợp và I / O tích hợp
Sê-ri có sẵn trong hai phiên bản: UniStream 5 "và UniStream 5" Pro

List Code :

US7-B5-B1 Unistream PLC+HMI B5 7" B1 Unitronics Vietnam
US7-B5-T24 Unistream PLC+HMI B5 7" T24 Unitronics Vietnam
US7-B5-TR22 Unistream PLC+HMI B5 7" TR22 Unitronics Vietnam
US7-B5-RA28 Unistream PLC+HMI B5 7" RA28 Unitronics Vietnam
US7-B5-TA30 Unistream PLC+HMI B5 7" TA30 Unitronics Vietnam
US7-B5-R38 Unistream PLC+HMI B5 7" R38 Unitronics Vietnam
US7-B5-T42 Unistream PLC+HMI B5 7" T42 Unitronics Vietnam
US7-B10-B1 Unistream PLC+HMI B10 7" B1 Unitronics Vietnam
US7-B10-T24 Unistream PLC+HMI B10 7" T24 Unitronics Vietnam
US7-B10-TR22 Unistream PLC+HMI B10 7" TR22 Unitronics Vietnam
US7-B10-RA28 Unistream PLC+HMI B10 7" RA28 Unitronics Vietnam
US7-B10-TA30 Unistream PLC+HMI B10 7" TA30 Unitronics Vietnam
US7-B10-R38 Unistream PLC+HMI B10 7" R38 Unitronics Vietnam
US7-B10-T42 Unistream PLC+HMI B10 7" T42 Unitronics Vietnam
US5-B5-B1 Unistream PLC+HMI B5 5" B1 Unitronics Vietnam
US5-B5-T24 Unistream PLC+HMI B5 5" T24 Unitronics Vietnam
US5-B5-TR22 Unistream PLC+HMI B5 5" TR22 Unitronics Vietnam
US5-B5-RA28 Unistream PLC+HMI B5 5" RA28 Unitronics Vietnam
US5-B5-TA30 Unistream PLC+HMI B5 5" TA30 Unitronics Vietnam
US5-B5-R38 Unistream PLC+HMI B5 5" R38 Unitronics Vietnam
US5-B5-T42 Unistream PLC+HMI B5 5" T42 Unitronics Vietnam
US5-B10-B1 Unistream PLC+HMI B10 5" B1 Unitronics Vietnam
US5-B10-T24 Unistream PLC+HMI B10 5" T24 Unitronics Vietnam
US5-B10-TR22 Unistream PLC+HMI B10 5" TR22 Unitronics Vietnam
US5-B10-RA28 Unistream PLC+HMI B10 5" RA28 Unitronics Vietnam
US5-B10-TA30 Unistream PLC+HMI B10 5" TA30 Unitronics Vietnam
US5-B10-R38 Unistream PLC+HMI B10 5" R38 Unitronics Vietnam
US5-B10-T42 Unistream PLC+HMI B10 5" T42 Unitronics Vietnam
UAC-CX-01CAN UniStream CX Com 1xCANbus Unitronics Vietnam
UAC-CX-01RS2 UniStream CX Com 1xRS232 Unitronics Vietnam
UAC-CX-01RS4 UniStream CX Com 1xRS485 Unitronics Vietnam
UAG-CX-XKP125 UniStream CX IO Exp.Kit 1.25m Unitronics Vietnam
UAG-CX-XKP300 UniStream CX IO Exp.Kit 3m Unitronics Vietnam
UAC-01RS2 UNI-COM - 1xRS232 Unitronics Vietnam
UAC-02RS2 UNI-COM - 2xRS232 Unitronics Vietnam
UAC-02RSC UNI-COM - 1xRS232,1xRS485 Unitronics Vietnam
UAG-XK125 SHORT RANGE EXPANSION KIT,125CM Unitronics Vietnam
UAG-XK300 SHORT RANGE EXPANSION KIT,300CM Unitronics Vietnam
UAG-XKP125 SHORTRANGE P.SUPPLY EXPKIT,125CM Unitronics Vietnam
UAG-XKP300 SHORTRANGE P.SUPPLY EXPKIT,300CM Unitronics Vietnam
UAG-XKPL600 LONGRANGE P.SUPPLY EXP KIT,600CM Unitronics Vietnam
UAG-XKPL1200 LONGRANGEP.SUPPLY EXP KIT,1200CM Unitronics Vietnam
UAG-XKPL1500 LONGRANGEP.SUPPLY EXP KIT,1500CM Unitronics Vietnam
UAG-XKPL2000 LONGRANGEP.SUPPLY EXP KIT,2000CM Unitronics Vietnam
UAG-XKPL3000 LONGRANGEP.SUPPLY EXP KIT,3000CM Unitronics Vietnam
UIA-0006 ANALOG I/O UNIT, Ao/Av x6,ISO Unitronics Vietnam
UIA-0402N ANALOG I/O UNIT, AIx4+AOx,NO ISO Unitronics Vietnam
UIA-0800N ANALOG I/O UNIT, Ai/Av x8,NO ISO Unitronics Vietnam
UID-1600 DIGITAL I/O UNIT,DIx16 Unitronics Vietnam
UID-0016R DIGITAL I/O UNIT,DOx16R Unitronics Vietnam
UID-0016T DIGITAL I/O UNIT,DOx16T Unitronics Vietnam
UID-0808R DIGITAL I/O UNIT,DIx8+ROx8,24V Unitronics Vietnam
UID-0808T DIGITAL I/O UNIT,DIx8+TOx8,24V Unitronics Vietnam
UID-0808THS DIGITAL I/O UNIT,8xDI & 8xTO,HS Unitronics Vietnam
UID-W1616R DI WIDE I/O UNIT,DIx16+ROx16,24V Unitronics Vietnam
UID-W1616T DI WIDE I/O UNIT,DIx16+TOx16,24V Unitronics Vietnam
UIS-04PTN I/O UNIT,Ix4PT100 Unitronics Vietnam
UIS-04PTKN I/O UNIT,Ix4PT1000 Unitronics Vietnam
UIS-08TC I/O UNIT,Ix8TC,ISOLATED Unitronics Vietnam
UIS-WCB1  CB WIDE I/O UNIT,14I+12O,24V Unitronics Vietnam
UIS-WCB2 CB WIDE I/O UNIT,14I+12TO,24V Unitronics Vietnam
USC-P-B10 UniStream™ CPU-FOR-PANEL Unitronics Vietnam
USP-070-B08 UniStream™ Low Cost 7” HMI PANEL Unitronics Vietnam
USP-070-B10 UniStream™ 7” HMI PANEL Unitronics Vietnam
USP-104-B10 UniStream™ 10.4” HMI PANEL Unitronics Vietnam
USP-104-M10 10.4” Multi Touch Panel Unitronics Vietnam
USP-156-B10 UniStream™ 15.6” HMI PANEL Unitronics Vietnam
100% Israel Origin Unitronics Vietnam Model: V1040-T20B
10.4" Color Touchscreen,  TFT (800X600), CAN, 2 RS232/485
100% Israel Origin Unitronics Vietnam XL I/O Expansion Module (Built-in Adapter)
Model: EX-D16A3-RO8
16 Digital Inputs / 3 Analog Inputs / 8 Relay Outputs, includes IO adapter, 24VDC
100% Israel Origin Unitronics Vietnam Ethernet COM Port
Correct: V200-19-ET1
1 Ethernet port
(Model: V200-19-ET2)
100% Israel Origin Unitronics Vietnam Correct: GSM-KIT-16J
KIT,MODEM GPRS,CINTERION ,BGS2T
GPRS/GSM Modem Kit - Cinterion BGS2T
(Model: GSM-16J) 
100% Israel Origin Unitronics Vietnam V430-J-TA24
Flat Front
24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 10 Transistor Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/RS485
Weight: 1.5-2 KG/pc
100% Israel Origin Unitronics Vietnam V130-33-T38
24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 16 Transistor Outputs, RS232/485
Weight: 500-700 g/pc
100% Israel Origin Unitronics Vietnam Code: V1040-T20B
10.4" Color Touchscreen,  TFT (800X600), CAN, 2 RS232/485
Weight: 3-4 kg/pc
100% Israel Origin Unitronics Vietnam Code: V350-JS-TA24 
100% Israel Origin Unitronics Vietnam Model: V1040-T20B
10.4" Color Touchscreen,  TFT (800X600), CAN, 2 RS232/485
100% Israel Origin Unitronics Vietnam XL I/O Expansion Module (Built-in Adapter)
Model: EX-D16A3-RO8
16 Digital Inputs / 3 Analog Inputs / 8 Relay Outputs, includes IO adapter, 24VDC
100% Israel Origin Unitronics Vietnam Ethernet COM Port
Correct: V200-19-ET1
1 Ethernet port
(Model: V200-19-ET2)
100% Israel Origin Unitronics Vietnam Correct: GSM-KIT-16J
KIT,MODEM GPRS,CINTERION ,BGS2T
GPRS/GSM Modem Kit - Cinterion BGS2T
(Model: GSM-16J) 
100% Israel Origin Unitronics Vietnam V130-33-R34
24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Relay Outputs, RS232/485

 

Qúy khách có nhu cầu vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và giá tốt nhất:

Đặng Văn Hương I Huong Mr. I
==================================
I cellphone I  +84 984.359.334
I email I          huong@ansgroup.asia
I skype I          live:huong_237

Balluff Vietnam| Baumuller Vietnam | NSD Group Vietnam | | Keller MSR Vietnam | Yotta Control Vietnam | Crouzet Vietnam | MTS Sensor Vietnam | Endress Hauser (E+H)  Vietnam | B&K Vibro Vietnam | BEI sensors Vietnam | Bernstein Vietnam | Agr Vietnam | Brooks Instrument Vietnam | Celduc Vietnam | Canneed Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Metrix Vietnam |  CSF Vietnam |Dold Vietnam | Deesys Vietnam | E Instruments Vietnam | EGE Elektronik Vietnam| Elco Vietnam |  | Electro Sensors Vietnam | Ero Electronic Vietnam |Fine Suntronix Vietnam | FMS Vietnam | Greisinger Vietnam Electronic Vietnam | Hans-Schmidt Vietnam | HMS - Anybus - Netbiter Vietnam | Hohner Vietnam | Honsberg Vietnam | IMR Vietnam | Jenco Vietnam | Keller MSR Vietnam | Kuebler Vietnam | Mark-10 Vietnam | Moxa Vietnam| Matsui MFG Vietnam | Meister Vietnam | Minilec  Vietnam | Microsens Vietnam | Microsonic Vietnam | Moog Vietnam | Noeding Vietnam | Novotechnic Vietnam | Pilz Vietnam | Raytek Vietnam | Rayteck Vietnam | Raytec Vietnam | ReeR Vietnam | RMF Vietnam | Rotronic Vietnam | Shinko technos Vietnam | Showa Giken Vietnam | Smart Measurement Vietnam | SPG Motor Vietnam | Status Vietnam | STS sensor Vietnam | Takuwa Vietnam | Tokyokeiki Vietnam |Tomoe Vietnam| Tecsis Vietnam | Tempsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Unipulse Vietnam | Univer Vietnam | Valbia Vietnam | Watlow Vietnam | Wise control Vietnam | Pora Vietnam|