g1009-compression-plate-mark-10-viet-nam-g1009-mark-10-viet-nam-compression-plate-g1009-mark-10.png

G1009 Compression plate Mark 10 Viet Nam, G1009 Mark 10 Viet Nam, Compression plate G1009 Mark 10

Mark 10. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Mark 10

100% USA Origin Mark-10 Vietnam Model: TSF
Test stand
100% USA Origin Mark-10 Vietnam Model: TSF001
Digital travel display
100% USA Origin Mark-10 Vietnam Model: M5-1000E
Force gauge
100% USA Origin Mark-10 Vietnam Model: G1009
Compression plate

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia