may-do-do-cung-shta.png

SHTA​ - Máy đo độ cứng 

Hans-Schmidt. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Hans-Schmidt

Model Shore Application  
SHTA Shore A soft rubber, elastomers, natural rubber, soft PVC, leather, etc.  
    alternative  
SHTD Shore D plastic and medium hard to hard rubber materials

 

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia