motorized-tension-esm303-220v-mark-10-mark-10-dai-ly-viet-nam.png

Motorized Tension ESM303-220V Mark-10, Mark-10 Đại Lý Việt Nam.

Mark-10 Vietnam​. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam.

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Mark-10.

Model: ESM303-220V (ESM303 - 220 V)

Motorized Tension

Model: M7-012

Force gauge

Model: M2-2

Force gauge

Model: G1008

Film & Paper Grips

Model: G1015-1

Film and paper grip

Model: G1015-2

Film and paper grip

Model: G1015-3

Film and paper grip

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia