positive-logic-output-module-ic200mdl750-ge-vietnam-ic200mdl750-module-ge-vietnam-dai-ly-ge-vietnam.png

Positive Logic Output Module IC200MDL750 GE Vietnam, IC200MDL750 Module GE Vietnam, Đại lý GE Vietnam.

GE Vietnam. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam.

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của GE Vietnam.

1

 

100% USA Origin

 

GE IP Vietnam

 

Code: IC200ALG264

GE Analog input 15 bit current 15 channel

 

2.00

 

               

2

 

100% USA Origin

 

GE IP Vietnam

 

Code: IC200MDL750

GE Output 12/24VDC POS LOGIC 0.5A per point (…

 

2.00

 

               

3

 

100% USA Origin

 

GE IP Vietnam

 

Code: IC200MDL650

GE Input 24VDC POS/NEG logic (4 groups of 8) …

 

4.00

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia