terminal-1794-tb32-allen-bradley-1794-tb32-terminal-allen-bradley-dai-ly-allen-bradley-viet-nam.png

Terminal 1794-TB32 Allen Bradley, 1794-TB32 Terminal Allen Bradley, Đại lý Allen Bradley Việt Nam.

Allen Bradley Vietnam. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam.

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Allen Bradley Vietnam.

 

1

 

100% USA Origin

 

Allen Bradley Vietnam

 

Model: 1746-NO4I

 

1.00

 

               

2

 

100% USA Origin

 

Allen Bradley Vietnam

 

Model: 1794-TB32

 

2.00

 

               

3

 

100% USA Origin

 

Allen Bradley Vietnam

 

Model: 1734-OE2C

 

1.00

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia