woojin-servo-vietnam-woojin-servo-ans-vietnam.png

Liên hệ: Mr Hương

Phone: 0984359334

Email: huong@ansgroup.asia

Đại lý phân phối chính thức Woojin tại Việt Nam

List code :

Item Model Brand
Induction Motor IH Serie Woojin Servo VietNam, Woojin Servo ANS VietNam, ANS VietNam
Reversible Motor RH Serie Woojin Servo VietNam, Woojin Servo ANS VietNam, ANS VietNam
Speed Control Motor HT Serie Woojin Servo VietNam, Woojin Servo ANS VietNam, ANS VietNam
Speed Control Unit Q-con Serie Woojin Servo VietNam, Woojin Servo ANS VietNam, ANS VietNam
 Brake Motor HK Serie Woojin Servo VietNam, Woojin Servo ANS VietNam, ANS VietNam
Speed Control Brake Motor HKT Serie Woojin Servo VietNam, Woojin Servo ANS VietNam, ANS VietNam
Low Noise Geared Motor NS Serie Woojin Servo VietNam, Woojin Servo ANS VietNam, ANS VietNam