Products Type Model Brand
Programmable DC Power Supply   EDP-150W Series PNCYS Vietnam, PNCYS ANS Vietnam, ANS Vietnam
EDP-300W Series  
EDP-500W Series  
EDP-600W Series  
EDP-750W Series  
EDP-1000W Series  
EDP-1500W Series  
EDP-3000W Series  
Regulated DC Power Supply   EP-150W Series  
EP-300W Series  
EP-500W Series  
EP-600W Series  
EP-750W Series  
EP-1000W Series  
EP-1500W Series  
EP-3000W Series  
Laboratory DC Power Supply   UP-3005T  
UP-3005D  
UP-6003D  
UP-3010S  
SMPS DC Power Supply-Enclosed SMPS G3 Series RS - 75  
RS - 150  
RD - 125  
RID - 50  
NE Series NES - 35  
NES - 200  
NED - 50  
NED - 100  
SE Series SE - 200  
SE - 350  
SE - 600  
SE - 1500  
PFC Series - Single SP - 75  
SP - 150  
SP - 240  
SP - 500  
SPV Series SPV-150  
SPV-300  
SPV-1500  
RSP Series RSP - 320  
RSP - 1000  
RSP - 2000  
RSP - 2400  
SMPS DC Power Supply-LED / LED Driver CEN Series CEN-60  
CEN-75  
CEN-100  
CLG Series CLG-60  
CLG-100   
CLG-150  
SMPS DC Power Supply-DIN Rail Power Supply General Type DR - 120  
DRP - 240  
DRH - 120  
DRT - 480  
SDR Series SDR-120  
SDR-240  
SDR-480  
SDR-480P  
SMPS DC Power Supply-Open Frame SMPS General PCB Type PD - 25  
PD - 65  
PD - 110  
PT - 65  
SMPS DC Power Supply-DC/DC Converter On Board Type NSD - 05  
NSD - 10D  
NSD - 15D  
NSD - 60  
SMPS DC Power Supply-DC/DC Converter Enclosed Type SD-15  
SD-100  
SD-350  
RSD-200  
ES Series Electronic Load Program DC Load Type-200W 80V/40A/200W  
80V/40A/200W/4CH  
250V/20A/200W  
500V/10A/200W  
Program DC Load Type-300W 80V/60A/300W  
80V/60A/300W/4CH  
250V/30A/300W  
500V/15A/300W  
Program DC Load Type-600W 80V/120A/600W  
250V/60A/600W  
500V/30A/600W  
Program DC Load Type-1200W 80V/240A/1200W  
250V/120A/1200W  
500V/60A/1200W  
Program DC Load Type-2400W 80V/240A/2400W  
80V/480A/2400W  
250V/120A/2400W  
250V/240A/2400W  
500V/60A/2400W  
500V/120A/2400W  
 Program DC Load Type-5000W 80V/500A/5KW  
80V/1000A/5KW  
250V/250A/5KW  
250V/500A/5KW  
500V/120A/5KW  
500V/250A/5KW  
EM Series Electronic Load   PSL-300Z  

 

 

Quý Khách có nhu cầu xin liên hệ :

Mr. Nguyễn Phúc Thiên 
Nhân viên Kinh doanh I
====================
cellphone I : 0928197780
                      
email I      :  phucthien@ansgroup.asia  

website I  : http://thietbitudong.ansvietnam.com

Online contact==================================

Skype: live:phucthien_2

ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)

I add I  D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam