may-do-do-day-k-15.png

K-15​​ - Máy đo độ dày

Hans-Schmidt. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Hans-Schmidt

Model Measuring Range Resolution Depth of jaw  
K-15 10 mm 0.1 mm 15 mm  
  alternative      
KA-50 10 mm 0.1 mm 50 mm  
K-50 10 mm 0.1 mm 50 mm  
K-50-2 20 mm 0.1 mm 50 mm  
K-50-3 30 mm 0.1 mm 50 mm  
K-50-5 50 mm 0.1 mm 50 mm  
K-100 30 mm 0.1 mm 100 mm  
K-200 30 mm 0.1 mm 200 mm  
K-300 30 mm 0.1 mm 300 mm  
K-400 30 mm 0.1 mm 400 mm  
K-600-50 5 mm 0.1 mm 600 mm  

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia