plc-graphic-hmi-v120-22-t2c-unitronics-unitronics-dai-ly-viet-nam.png

PLC GRAPHIC HMI V120-22-T2C Unitronics, Unitronics Đại Lý Việt Nam.

Unitronics Vietnam​. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam.

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Unitronics.

Code: V120-22-T2C

12/24VDC, 10 Digial Inputs, 12 Transistor Outputs, 2 Digital/Analog Inputs, RS232/485 x 2

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia