thiet-bi-dau-cuoi-ethercat-el3xxx-beckhoff-vietnam.png

Đại lý BECKHOFF Vietnam,Thiết bị đầu cuối EtherCAT EL3xxx BECKHOFF Vietnam

Beckhoff  EL3xxx Thiết bị đầu cuối EtherCAT, đầu vào Analog

Các thiết bị đầu cuối EtherCAT từ các dòng Beckhoff EL3xxx, Beckhoff  ES3xxx, Beckhoff ELM3xxx, Beckhoff ELX3xxx và Beckhoff  EM3xxx xử lý các tín hiệu Analog đa dạng nhất. Các tín hiệu tiêu chuẩn điển hình gặp phải trong ngành tự động hóa, chẳng hạn như 0 đến 10 V, ± 10 V, 0 đến 20 mA và 4 đến 20 mA, được hỗ trợ và xử lý trước cùng với các biến đo lường khác như điện trở, áp suất hoặc nhiệt độ. Danh mục sản phẩm cũng bao gồm Thiết bị đầu cuối EtherCAT Analog để kết nối và đánh giá các cảm biến đặc biệt như máy đo biến dạng, cặp nhiệt điện, nhiệt kế điện trở và gia tốc kế. Các thiết bị đầu cuối EtherCAT Analog đặc biệt cũng có sẵn cho các nhiệm vụ đo lường trong đo lường năng lượng và công suất.

List hàng thiết bị đầu cuối Beckhoff  :

EL3001

1-channel-analog-input terminal -10 V...10 V, single-ended, 12 Bit

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, Thiết bị đầu cuối EtherCAT  Beckhoff , Beckhoff terminal EL30, thiết bị truyền thông Beckhoff

EL3002

2-channel-analog-input terminal -10 V...10 V, single-ended, 12 Bit

EL3004

4-channel-analog-input terminal -10 V...10 V, single-ended, 12 Bit
4 x 2 wire system

EL3008

8-channel-analog-input terminal -10 V...10 V, single-ended, 12 Bit
1 wire system

EL3011

-channel-analog-input terminal 0...20 mA , differential input, 12 bit

EL3012

2-channel-analog-input terminal 0...20 mA , differential input, 12 bit

EL3014

4-channel-analog-input terminal 0...20 mA , differential input, 12 bit
conformal coated PCB

EL3014-0900

4-channel-analog-input terminal 0...20 mA , differential input, 12 bit

EL3021

1-channel-analog-input terminal ...20 mA , differential input, 12 bit

EL3022

2-channel analog input terminal 4..20 mA, differential input, 12 Bit

EL3024

4-channel analog input terminal 4..20 mA, differential input, 12 Bit

EL3041

1 channel analog supply terminal 0...20 mA, single-ended, 12 bit

EL3042

2 channel analog supply terminal 0...20 mA, single-ended, 12 bit

EL3042-0017

2 channel analog supply terminal 0...20 mA, single-ended, 12 bit
Additional 100nF condensator in the output

EL3044

4-channel-analog-input terminal 0...20 mA, single-ended, 12 Bit
4 x 2-wire system

EL3048

8-channel-analog-input terminal 0...20 mA, single-ended, 12 Bit
1-wire system

EL3051

1-channel analog supply terminal 4...20 mA, single-ended, 12 bit

EL3052

2-channel analog supply terminal 4...20 mA, single-ended, 12 bit

EL3054

4-channel-analog-input terminal 4...20 mA, single-ended, 12 Bit
4 x 2-wire system

EL3054-0018

4-channel-analog-input terminal 4...20 mA, single-ended, 12 Bit,
increased surge protection

EL3054-0900

4-channel-analog-input terminal 4...20 mA, single-ended, 12 Bit
4 x 2-wire system, conformal coated PCB

EL3058

8-channel-analog-input terminal 4...20 mA, single-ended, 12 Bit
1-wire system

EL3061

1-channel-analog-input terminal 0...10 V, single-ended, 12 Bit

EL3062

2-channel-analog-input terminal 0...10 V, single-ended, 12 Bit

EL3062-0030

2-channel-analog-input terminal 0...30 V, single-ended, 12 Bit

EL3064

4-channel-analog-input terminal 0...10 V, single-ended, 12 Bit
4 x 2-wire system

EL3068

8-channel-analog-input terminal 0...10 V, single ended, 12 Bit, 1-wire-sytem

EL3101

1-channel analog input terminal -10 V...+10 V, differential input, 16 bit

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, Thiết bị đầu cuối EtherCAT  Beckhoff , Beckhoff terminal EL31, thiết bị truyền thông Beckhoff

EL3101-0900

1-channel analog input terminal -10 V...+10 V, differential input, 16 bit, conformal coated PCB

EL3102

2-channel analog input terminal -10 V…+10 V, differential input, 16bit

EL3102-0900

2-channel analog input terminal -10 V...+10 V,
differential input, 16bit, conformal coated PCB

EL3104

4-channel-analog-input-terminal -10 V...+10 V, differential input, 16 Bit

EL3104-0900

4-channel-analog-input-terminal -10 V...+10 V, differential input,
16 Bit, conformal coated PCB

EL3111

1-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 16 bit

EL3112

2-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 16 bit

EL3112-0011

2-channel analog supply terminal
-20...+20mA, Dif. 16 bit

EL3112-0900

2-channel analog input terminal 0¿20 mA, differential input, 16 bit
conformal coated PCB

EL3114

4-channel-analog-input terminal 0...20 mA, differential input, 16 Bit

EL3114-0900

4-channel-analog-input terminal 0...20 mA, differential input, 16 Bit, conformal coated PCB

EL3121

1-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 16 bit

EL3122

2-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 16 bit

EL3122-0900

2-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 16 bit

EL3124

4-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 16 bit

EL3124-0090

4-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 16 bit

EL3124-0900

4-channel analog input terminal 4...20 mA, differential input, 16 bit,
conformal coated PCB

EL3141

1-channel analog supply terminal 0…20 mA, single-ended, 16 bit

EL3141-0900

1-channel analog supply terminal 0...20 mA, single-ended, 16 bit, conformal coated PCB

EL3142

2-channel analog supply terminal 0...20 mA, single-ended, 16 bit

EL3142-0010

2-channel analog supply terminal signal current ±10 mA, single-ended 16 bit

EL3142-0900

2-channel analog supply terminal 0...20 mA, single-ended, 16 bit
conformal coated PCB

EL3142-0910

2-channel analog supply terminal signal current ±10 mA, single-ended 16 bit, conformal coated PCB

EL3144

4-channel analog input terminal 0…20 mA, single-ended, 16 bit,
4 x 2-wire system

EL3144-0900

4-channel analog input terminal 0...20 mA, single-ended, 16 bit,
4 x 2-wire system, conformal coated PCB

EL3151

1-Channel-Analog-Supply Terminal, 4...20 mA, single-ended, 16 Bit

EL3151-0900

1-Channel-Analog-Supply Terminal, 4...20 mA, single-ended, 16 Bit,
conformal coated PCB

EL3152

2-channel analog supply terminal 4...20 mA, single-ended, 16 bit

EL3152-0900

2-channel analog supply terminal 4...20 mA, single-ended, 16 bit,
conformal coated PCB

EL3154

4-channel analog input terminal 4...20 mA, single-ended, 16 bit,
4 x 2-wire system

EL3154-0900

4-channel analog input terminal 4...20 mA, single-ended, 16 bit,
4 x 2-wire system, conformal coated PCB

EL3161

1-channel analog input terminal 0...10 V, single ended, 16 Bit

EL3161-0900

1-channel analog input terminal 0...10 V, single ended, 16 Bit,
conformal coated PCB

EL3162

2-channel analog input terminal 0…10 V, single-ended, 16 bit

EL3162-0900

2-channel analog input terminal 0...10 V, single-ended, 16 bit
conformal coated PCB

EL3164

4-channel-analog-input terminal 0…10 V, single-ended, 16 Bit,
4 x 2-wire system

EL3164-0900

4-channel-analog-input terminal 0...10 V, single-ended, 16 Bit,
4 x 2-wire system, conformal coated PCB

EL3174

4-channel-analog-input terminal -10/0 V...+10 V,
-20/0/4 mA…+20 mA SingleEnded, differential input, 16 Bit

EL3174-0002

4-channel-analog-input terminal -10/0 V...+10 V
-20/0/4 mA…+20 mA, differential input, 16 Bit channels galvanically isolated

EL3174-0032

4-channel-analog-input terminal -3 V...+3 V,
0 mA...+20 mA, differential input, 16 Bit, channels galvanically isolated

EL3174-0090

4-channel-analog-input terminal -10/0 V...+10 V, -20/0/4 mA-+20 mA
SingleEnded, differential input, 16 Bit, TwinSAFE SC

EL3182

 

EL3201

1-channel input terminal PT100 (RTD)  for resistance sensors, 16 bit,
4-wire system

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, Thiết bị đầu cuối EtherCAT  Beckhoff , Beckhoff terminal EL32, thiết bị truyền thông Beckhoff

EL3201-0010

1-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit,
4-wire system
4-wire connection and PT100 sensors

EL3201-0020

1-channel input terminal PT100 (RTD)  for resistance sensors,
4-wire system, increased resolution, with working standard calibration certificate

EL3201-0030

1-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit,
4-wire system
4-wire connection and PT100 sensors

EL3202

2-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit
2-, 3-wire system

EL3202-0010

2-channel input terminal PT100 (RTD) for 4-wire connection, high-precision

EL3202-0020

2-channel input terminal PT100 (RTD) for 4-wire connection,
high-precision, with working standard calibration certificate

EL3202-0030

2-channel input terminal PT100 (RTD) for 4-wire connection, high-precision
with calibration certificate service, external calibration service provider

EL3202-0900

2-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit,
2-, 3-wire system, conformal coated PCB

EL3204

4-channel input terminal PT100 (RTD)  for resistance sensors, 16 bit,
2-wire system

EL3204-0162

4-channel input terminal PT100 (RTD)  for resistance sensors,
2x PT100 16 Bit und 2x 0...10V/+/-10V 12 Bit SE

EL3204-0200

4-channel input terminal PT1000 (RTD) for resistance sensors up to 20 k, 16 bit, 2-wire system

EL3204-0900

4-channel input terminal PT100 (RTD)  for resistance sensors, 16 bit, 2-wire system, conformal coated PCB

EL3208

8-channel input terminal PT100 (RTD)  for resistance sensors, 16 bit, 2-wire system

EL3208-0010

8-channel input terminal PT1000/PT500/Ni1000 (RTD) for
for resistance sensors, resolution 0.01 °C, (-20...+60 °C), 2-wire system

EL3214

4-channel input terminal PT100 (RTD)  for resistance sensors, 16 bit, 3-wire system

EL3214-0090

TwinSAFE SC terminal
4-channel analog input PT100 (RTD) for 3-wire connection

EL3255

5-channel input terminal, potentiometer measurement with
10 V sensor supply, 3-wire system

EL3311

1-channel thermocouple input terminal, preset to type K with wire breakage detection, 16 bit

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, Thiết bị đầu cuối EtherCAT  Beckhoff , Beckhoff terminal EL33, thiết bị truyền thông Beckhoff

EL3312

2-channel thermocouple input terminal, preset to type K with wire breakage detection, 16 bit

EL3314

4-channel thermocouple input terminal, preset to type K with wire breakage detection, 16 bit

EL3314-0002

4-channel thermocouple input terminal, high-precision, with galvanic isolation

EL3314-0010

4-channel thermocouple input terminal, preset to type K, with wire breakage detection, 24 bit, high-precision

EL3314-0030

4-channel thermocouple input terminal, preset to type K, with wire breakage detection, 24 bit, high-precision, with calibration certificate service, external calibration service provider

EL3314-0090

TwinSAFE SC ternminal
4-channel thermocouple input with open-circuit recognition

EL3318

8-channel thermocouple input terminal, preset to type K
with wire breakage detection, 16 bit

EL3351

1-channel resistor bridge input terminal (strain gauge), 16 bit

EL3356

1-channel input terminal, accurate resistance bridge evaluation
with self-calibration, 16 bit

EL3356-0010

1-channel input terminal, precise load cell analysis
(resistor bridge), 24 bit

EL3356-0020

1-channel input terminal, accurate resistance bridge evaluation
with self-calibration, 24 bit with working standard calibration
certificate

EL3356-0030

1-channel input terminal, precise load cell analysis (resistor bridge), 24 bit,
with calibration certificate service, external calibration service provider

EL3356-0090

1-channel input terminal, precise load cell analysis
(resistor bridge), 24 bit, TwinSAFE SC

EL3403

3-Phase Power Measurement Terminal, max. 500 V AC 3~, max. 1A,
via measuring transformers x A/1A

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, Thiết bị đầu cuối EtherCAT  Beckhoff , Beckhoff terminal EL34, thiết bị truyền thông Beckhoff

EL3403-0010

3-Phase Power Measurement Terminal, max. 500 V AC 3~, max. 5A,
via measuring transformers x A/5A

EL3403-0026

3-phase power measurement terminal, max. 500 V AC, max. 1A,
via measuring transformers xA/1A

EL3403-0100

3-phase power measurement terminal, max. 500 V AC 3~, 100 mA

EL3403-0111

3-Phase Power Measurement Terminal, max. 500 V AC 3~,
one current input for each measurement range: 10mA, 100mA and 1,000mA

EL3403-0333

3-phase power measurement terminal, max. 500 V AC 3~,
for plug-on current transformers with 333 mV AC

EL3413

3-phase power measurement terminal, max. 690 V AC 3~, max. 5A,
via measuring transformers x A/5A, galvanically isolated current inputs, harmonic analyis

EL3413-0001

3-phase power measurement terminal, max. 600 V AC 3~, max. 5A,
via measuring transformers x A/5A, galvanically isolated current inputs, harmonic analyis
Design for UL-approval

EL3413-0120

3-phase power measurement terminal, 210 V AC input voltage, max. 5A,
via measuring transformers x A/5A, galvanically isolated current inputs, harmonic analyis

EL3423

3-phase power measurement terminal, economy

EL3433

3-phase power measurement terminal, max. 500 V AC 3~, max. 10 A

EL3443

3-phase power measurement terminal with extended functionality

EL3443-0010

3-phase power measurement terminal with extended functionality

EL3443-0011

3-phase power measurement terminal with extended functionality for
active current transformers

EL3443-0013

3-phase power measurement terminal with extended functionality for
333mV current transformers

EL3446

6-channel current input terminal 1 A AC/DC for distributed power measurement

EL3453

3-phase power measurement terminal up to 690 V AC with extended functionality

EL3483

3-phase mains monitoring terminal for voltage, frequency and phase

EL3483-0060

3-phase mains monitoring terminal for voltage, frequency and phase

EL3602

2-channel-analog-input terminal -10...+10 V, differential input,24 Bit

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, Thiết bị đầu cuối EtherCAT  Beckhoff , Beckhoff terminal EL36, thiết bị truyền thông Beckhoff

EL3602-0002

2-channel-analog-input terminal, differential input, 24 Bit, +/-200mV, 0.05%

EL3602-0010

2-channel analog input terminal -75…+75 mV, differential input, 24 bit

EL3602-0020

2-channel-analog-input terminal -10...+10 V, differential input,
24 bit, with working standard calibration certificate

EL3611-1030

1-channel analog input terminal, differential input, 24 bit, 0...20mA,
0,01%, Shunt leaded through

EL3612

2-channel-analog-input terminal 0...20mA, differential input, 24 Bit

EL3612-0020

2-channel-analog-input terminal 0...20mA, differential input, 24 Bit
with working standard calibration certificate

EL3621-0020

1-channel-analog-input terminal 4...20mA, differential input, 24 Bit
with working standard calibration certificate

EL3632

2-channel-analog-input terminal +/-5V, for condition monitoring (IEPE)

EL3681

Digital multimeter terminal

EL3681-0030

Digital multimeter terminal,
with calibration certificate service, external calibration service provider

EL3692

2-channel resistance measurement terminal 10 mO…10 MO, high-precision

EL3692-0030

2-channel resistance measurement terminal 100 mOhm…10 MOhm, high-precision,
with calibration certificate service, external calibration service provider

EL3702-0000

2-channel analog input terminal -10 V…+10 V, differential input,
16 bit, oversampling

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, Thiết bị đầu cuối EtherCAT  Beckhoff , Beckhoff terminal EL37, thiết bị truyền thông Beckhoff

EL3702-0015

Analog input terminal, 2-channel differential input, +/-150mV, 16 bit,
oversampling

EL3702-0060

2-channel analog input terminal with oversampling, RJ45, switchable
±10V/±20mA/±10mA/±1mA, max 50 kSps

EL3742

2-channel analog input terminal 0...20 mA, differential inputs, 16 Bit

oversampling

EL3751

1-channel-multi-functional input for measurement technology, 24 bit, 10 ksps

EL3751-0004

1 channel analog input terminal  R/RTD 24 Bit, oversampling

EL3751-0020

1 channel analog input terminal  U/I/RTD/DMS 24 Bit, oversampling with working standard calibration certificate

EL3751-0024

1 channel analog input terminal  R/RTD 24 Bit, oversampling with working standard calibration certificate

EL3773

Power monitoring oversampling terminal

EL3783

Power monitoring oversampling terminal until 690 V AC galvanically isolated current inputs

ANS là đại lý phân phối chính hãng Beckhoff Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Beckhoff tại Vietnam