dong-co-tro-dong-al2000-beckhoff-vietnam.png

Đại lý BECKHOFF Vietnam,Động cơ trợ động AL2000 BECKHOFF Vietnam

Beckhoff AL2000 Động cơ trợ động / Động cơ secvo/ Động cơ servo tuyến tính     

Động cơ servo đồng bộ tuyến tính 3 pha của dòng AL2000 bao gồm một phần chính và một phần thứ cấp. Phần sơ cấp chứa lõi có rãnh, nhiều lớp với các cuộn dây dát bằng đồng. Nó thường được sử dụng như một phần chuyển động. Phần thứ cấp chứa tấm thép có gắn nam châm vĩnh cửu.

AL2003-0001-0000

Linear servomotor
Fp=225N, Ip=5A, Fc=75N, S-Type
maximum speed 7m/s
without connector plug

Beckhoff  Động cơ trợ động / Động cơ secvo Beckhoff  / Động cơ servo tuyến tính Beckhoff  , đại lý phân phói beckhoff tại Vietnam

AL2003-0001-0001

Linear servomotor
Fp=225N, Ip=5A, Fc=75N, S-Type
maximum speed 7 m/s
with connector plug (motor and temperature)

Beckhoff  Động cơ trợ động / Động cơ secvo Beckhoff  / Động cơ servo tuyến tính Beckhoff  , đại lý phân phói beckhoff tại Vietnam

AL2006-0000-0000

Linear servomotor
Fp=450N (400N), Ip=6,5A, Fc=200N, N-Type
maximum speed 3,5 m/s
without connector plug

Beckhoff  Động cơ trợ động / Động cơ secvo Beckhoff  / Động cơ servo tuyến tính Beckhoff  , đại lý phân phói beckhoff tại Vietnam

AL2006-0000-0001

Linear servomotor
Fp=450N (400N), Ip=6,5A, Fc=200N, N-Type
maximum speed 3,5 m/s
with connector plug (motor and temperature)

Beckhoff  Động cơ trợ động / Động cơ secvo Beckhoff  / Động cơ servo tuyến tính Beckhoff  , đại lý phân phói beckhoff tại Vietnam

AL2006-0001-0000

Linear servomotor
Fp=450N (400N), Ip=13,1A, Fc=200N, S-Type
maximum speed 7 m/s
without connector plug

Beckhoff  Động cơ trợ động / Động cơ secvo Beckhoff  / Động cơ servo tuyến tính Beckhoff  , đại lý phân phói beckhoff tại Vietnam

AL2006-0001-0001

Linear servomotor
Fp=450N (400N), Ip=13,1A, Fc=200N, S-Type
maximum speed 7 m/s
with connector plug (motor and temperature)

Beckhoff  Động cơ trợ động / Động cơ secvo Beckhoff  / Động cơ servo tuyến tính Beckhoff  , đại lý phân phói beckhoff tại Vietnam

AL2009-0000-0000

Linear servomotor
Fp=675N (600N), Ip=6,5A, Fc=300N, N-Type
maximum speed 2,5 m/s
without connector plug

Beckhoff  Động cơ trợ động / Động cơ secvo Beckhoff  / Động cơ servo tuyến tính Beckhoff  , đại lý phân phói beckhoff tại Vietnam

AL2009-0000-0001

Linear servomotor
Fp=675N (600N), Ip=6,5A, Fc=300N, N-Type
maximum speed 3,5 m/s
with connector plug (motor an temperature)

Beckhoff  Động cơ trợ động / Động cơ secvo Beckhoff  / Động cơ servo tuyến tính Beckhoff  , đại lý phân phói beckhoff tại Vietnam

AL2009-0001-0001

Linear servomotor
Fp=675N (600N), Ip=19,6A, Fc=300N, S-Type
maximum speed 7 m/s
with connector plug (motor and temperature)

Beckhoff  Động cơ trợ động / Động cơ secvo Beckhoff  / Động cơ servo tuyến tính Beckhoff  , đại lý phân phói beckhoff tại Vietnam

AL2012-0000-0000

Linear servomotor
Fp=900N (800N), Ip=13,1A, Fc=400N, N-Type
maximum speed 3,5 m/s
without connector plug

Beckhoff  Động cơ trợ động / Động cơ secvo Beckhoff  / Động cơ servo tuyến tính Beckhoff  , đại lý phân phói beckhoff tại Vietnam

AL2012-0000-0001

Linear servomotor
Fp=900N (800N), Ip=13,1A, Fc=400N, N-Type
maximum speed 3,5 m/s
with connector plug (motor and temperature)

Beckhoff  Động cơ trợ động / Động cơ secvo Beckhoff  / Động cơ servo tuyến tính Beckhoff  , đại lý phân phói beckhoff tại Vietnam

AL2012-0001-0000

Linear servomotor
Fp=900N (800N), Ip=26,2A, Fc=400N, S-Type
Maximum Speed 7 m/s
without connector plug

Beckhoff  Động cơ trợ động / Động cơ secvo Beckhoff  / Động cơ servo tuyến tính Beckhoff  , đại lý phân phói beckhoff tại Vietnam

AL2012-0001-0001

Linear servo motor
Fp=900N (800N), Ip=26,2A, Fc=400N, S-Type
Maximum Speed 7 m/s
with connector plug (motor and temperature)

Beckhoff  Động cơ trợ động / Động cơ secvo Beckhoff  / Động cơ servo tuyến tính Beckhoff  , đại lý phân phói beckhoff tại Vietnam

AL2015-0000-0000

Linear servomotor
Fp=1125N (1000N), Ip=13,5A, Fc=500N, N-Type
Maximum Speed 3,5 m/s
without connector plug

Beckhoff  Động cơ trợ động / Động cơ secvo Beckhoff  / Động cơ servo tuyến tính Beckhoff  , đại lý phân phói beckhoff tại Vietnam

AL2015-0000-0001

Linear servomotor
Fp=1125N (1000N), Ip=13,5A, Fc=500N, N-Type
Maximum Speed 3,5 m/s
with connector plug (motor and temperature)

Beckhoff  Động cơ trợ động / Động cơ secvo Beckhoff  / Động cơ servo tuyến tính Beckhoff  , đại lý phân phói beckhoff tại Vietnam

AL2015-0001-0000

Linear servomotor
Fp=1125N (1000N), Ip=32,7A, Fc=500N, S-Type
Maximum Speed 7 m/s
without connector plug

Beckhoff  Động cơ trợ động / Động cơ secvo Beckhoff  / Động cơ servo tuyến tính Beckhoff  , đại lý phân phói beckhoff tại Vietnam

AL2015-0001-0001

Linear servomotor
Fp=1125N (1000N), Ip=32,7A, Fc=500N, S-Type
Maximum Speed 7 m/s
with connector plug (motor and temperature)

Beckhoff  Động cơ trợ động / Động cơ secvo Beckhoff  / Động cơ servo tuyến tính Beckhoff  , đại lý phân phói beckhoff tại Vietnam

AL2018-0000-0000

Linear servomotor
Fp=1350N (1200N), Ip=19,6A, Fc=600N, N-Type
Maximum speed 3,5 m/s
without connector plug

Beckhoff  Động cơ trợ động / Động cơ secvo Beckhoff  / Động cơ servo tuyến tính Beckhoff  , đại lý phân phói beckhoff tại Vietnam

AL2018-0000-0001

Linear servomotor
Fp=1350N (1200N), Ip=19,6A, Fc=600N, N-Type
Maximum speed 3,5 m/s
with connector plug

Beckhoff  Động cơ trợ động / Động cơ secvo Beckhoff  / Động cơ servo tuyến tính Beckhoff  , đại lý phân phói beckhoff tại Vietnam

AL2018-0001-0000

Linear servomotor
Fp=1350N (1200N), Ip=41A, Fc=600N, S-Type
Maximum speed 7 m/s
without connector plug

Beckhoff  Động cơ trợ động / Động cơ secvo Beckhoff  / Động cơ servo tuyến tính Beckhoff  , đại lý phân phói beckhoff tại Vietnam

AL2018-0001-0001

Linear servomotor
Fp=1350N (1200N), Ip=41A, Fc=600N, S-Type
Maximum speed 7 m/s
with connector plug

Beckhoff  Động cơ trợ động / Động cơ secvo Beckhoff  / Động cơ servo tuyến tính Beckhoff  , đại lý phân phói beckhoff tại Vietnam

AL2024-0000-0000

Linear servomotor
Fp=1800N (1600N), Ip=26,2A, Fc=800N, N-Type
Maximum speed 3,5 m/s
without connector plug

Beckhoff  Động cơ trợ động / Động cơ secvo Beckhoff  / Động cơ servo tuyến tính Beckhoff  , đại lý phân phói beckhoff tại Vietnam

AL2024-0000-0001

Linear servomotor
Fp=1800N (1600N), Ip=26,2A, Fc=800N, N-Type
Maximum speed 3,5 m/s
with connector plug (motor and temperature)

Beckhoff  Động cơ trợ động / Động cơ secvo Beckhoff  / Động cơ servo tuyến tính Beckhoff  , đại lý phân phói beckhoff tại Vietnam

AL2024-0001-0000

Linear servomotor
Fp=1800N (1600N), Ip=52A, Fc=800N, S-Type
Maximum speed 7 m/s
without connector plug

Beckhoff  Động cơ trợ động / Động cơ secvo Beckhoff  / Động cơ servo tuyến tính Beckhoff  , đại lý phân phói beckhoff tại Vietnam

AL2024-0001-0001

Linear servomotor
Fp=1800N (1600N), Ip=52A, Fc=800N, S-Type
Maximum speed 7 m/s
with connector plug (motor and temperature)

Beckhoff  Động cơ trợ động / Động cơ secvo Beckhoff  / Động cơ servo tuyến tính Beckhoff  , đại lý phân phói beckhoff tại Vietnam

ANS là đại lý phân phối chính hãng Beckhoff Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Beckhoff tại Vietnam